Åpner nye svenske regioner

De svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland blir «grønne» soner i regjeringens nye reiseråd.

De svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland blir «grønne» soner i regjeringens nye reiseråd.

Det betyr at man kan reise dit uten å måtte i ti dagers karantene ved hjemkomst.

Det er dermed flere svenske regioner enn ventet som åpner. Fra før har regjeringen åpnet for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg. Disse får beholde sin grønne farge, trass i at smittetallet har gått noe opp i to av dem.

– Helhetsvurdering

Beslutningen er basert på en helhetsvurdering, opplyste overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) på fredagens pressekonferanse. For Sveriges del betyr dette grønt lys for enkelte regioner i Sverige der smittetallet totalt har ligget noe over grensen på 20 smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

– Grunnen til at vi har rådet om dette, er at vi har sett en sterkt nedadgående trend den siste tiden. Disse regionene vil komme under 20 tilfeller i uke 30 dersom utviklingen fortsetter, sier Berg.

Økning i Kronoberg

I Kronoberg har antall smittetilfeller derimot økt noe i det siste, og antall smittetilfeller er nå noe over 20.

– Situasjonen der vurderes like fullt som stabil, og vi har derfor fortsatt valgt å holde denne på grønt i våre anbefalinger. Det er fint å se at situasjonen i store deler av Sverige blir stadig bedre, sier Berg.

De nye reiserådene gjelder fra midnatt.