8,9 prosent arbeidsledighet i Rogaland

35.360 personer er registrert som arbeidssøkere i fylket.

Torsdag kom Nav Rogaland med ferske tall på arbeidsledigehten i Rogaland.

35.360 personer er registrert som arbeidssøkere i fylket.

22.658 personer er helt uten arbeid, ved utgangen av april. Dette utgjør 8,9 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med april 2019, har prosentandelen helt ledige økt med 279 prosent.

Bedring fra mars

Et høyt tall, men det ar faktisk ned ett prosentpoeng fra mars.

Samtidig er 11.855 registrerte som delvis uten arbeid i fylket. Dersom man tar med arbeidssøkere på tiltak, er 13,9 prosent av alle arbeidsføre registrert hos Nav.

LES OGSÅ: Fem millioner til reiselivet i Rogaland

– Svært høyt

Arbeidsledigheten holder seg på et svært høyt nivå. De siste ukene har Nav sett en nedgang blant de helt uten arbeid, men tallene viser også en ren økning blant personer som der delvis arbeidsløse.

– Tallene viser at vi kan ha passert arbeidsledighettoppen, men mange vikrosmheter i Rogaland opplever stor uvisshet for øyeblikket, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

– Fremdeles er det slik at majoriteten av arbeidssøkerne er permittert fra jobbene sine, og vi forventer at mange kan gå tilbake til jobbene sine i ukene som kommer. Likevel tror vi at arbeidsledigheten vil holde seg på et høyt nivå i tiden som kommer, sier Haftorsen.

LES OGSÅ: Slik vil regjeringen hjelpe oljeindustrien

10,8 prosent i Stavanger

I Stavanger er bruttoarbeidsledigheten på 10,8 prosent. Sandnes har 10,1 prosent. Ifølge Nav er ledigheten større i de største bykommunene i fylket.

I april ble det lyst ut 1631 stillinger i Rogaland. Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger var helse, pleie og omsorg (378), industriarbeid (254) og bygg- og anlegg (203).

– Det er markant færre utlyste stillinger i april. Her spiller koronasituasjonen vi står i en stor rolle, sammen med påsken, mener Haftorsen. 

LES OGSÅ: Feriepengene står i fare