Viktigheten av å ha en jobb å gå til dreier seg ikke bare om å tjene penger til egne behov, men også om å bidra til samfunnet vårt, og følelsen av egenverd. Dette gjelder også for mennesker med spesielle behov, skriver Heidi H. Leite (SV) i dagens kronikk. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

56.000 nye jobber det siste året

56.000 nye jobber er skapt i Norge fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, en økning på 1,9 prosent.

Økningen følger av 810.000 nyansettelser og 754.000 avsluttede ansettelser, ifølge tall fra SSB.

I privat sektor og offentlig eide foretak økte antall jobber med 41.300, mens økningen i kommuneforvaltningen og statsforvaltningen lå på henholdsvis 11.900 og 2.700.

Størst i privat sektor

I årets tredje sektor var det i underkant av 2,7 millioner lønnstakere, en økning på 1,7 prosent. Også der er økningen størst i privat sektor.

Det er kvinner i privat sektor og offentlig eide foretak som har den relativt høyeste andelen innen både nyansettelser og avsluttede ansettelser, begge på rundt 30 prosent. 

Årsveksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn var på 3,5 prosent. Veksten var sterkest i statsforvaltningen.