542.922 personer besøkte Folkehallene i 2019

Aldri før har så mange besøkt Randaberg Arena, Sørmarka Arena og Sandneshallen.

– Dette er «all time high». Forrige rekord var i 2018. I fjor, 2019, økte vi besøkstallet med 6,3 prosent til 542.922 personer. Vi ser en økning både i organisert trening og skolebruk. Det er gledelig at hallene blir så godt besøkt, og at enda flere av regionens innbyggere benytter aktivitetstilbudet i hallene, sier Karton Nilsen, Folkehallene-direktør, til RA.

Sørmarka Arena hadde 193.255 besøkende. Randaberg Arena 191.219 og Sandneshallen 158.448.

Selv om totalbesøket gikk opp, hadde Sørmarka Arena en besøksnedgang på 5,5 prosent. Totalen ble pluss fordi Sandneshallen og Randaberg Arena gikk opp 17 og 11.6 prosent.

– Tilbakegangen i Sørmarka skyldes at vi ikke hadde store konserter eller store, kommersielle arrangementer utover det vanlige. Over 193.000 er uansett et høyt tall, sier Nilsen.

– Besøkstallet i Randaberg Arena gikk opp fordi Jehovas vitner hadde et stort sommerarrangement der. Dette utgjorde mye av økningen, sier Nilsen.

Står for nesten 70 prosent

69 prosent av bruken er halltid til organisert idrett, skole og barnehage.

– Nesten 70 prosent av brukerne våre betaler ikke. Men dette er den viktigste samfunnsoppgaven vi har. Skole, barnehage og organisert idrett bruker anleggene gratis. Det er denne gruppen som er målgruppen vår og som anleggene er brukt for. Dette er forebyggende folkehelse, sier Nilsen.

– Er det rom for å øke enda mer?

– Alle hallene har mindre aktivitet på sommerstid. I høst- og vintermånedene er det lite å gå på, spesielt i Sandnes og Randaberg. Dagtid kan fylles mer opp i Sørmarka og Randaberg, men på dagtid er behovet mindre. Sørmarka har så enormt mye areal, så her er det alltid rom for mer besøk, svarer Nilsen.

I Sandneshallen forventes det nedgang i besøkstallene i 2020. Grunnen er at Wang Ung flytter til Østerhus Arena, Sandnes Ulfs nye storstue.

– Skolebruken vil gå ned i Sandneshallen, og det vil merkes på tallene. Men så har det vært så stappfullt på dagtid at man har måttet sette opp brakkerigg, sier Nilsen.

Sola Arena åpner i år

– Sola Arena åpner nok i år, men det har vært forsinkelser. Akkurat per i dag har vi ikke fått noen offisiell dato, sier Karton Nilsen, Folkehallene-direktør.

– Det var forsinkelser innledningsvis på grunn av blant annet omlegging av kanaler. Det er nok flere årsaker til forsinkelsene uten at jeg kjenner til alle detaljene. Uansett jobbes det for å åpne i tide til når sykkelsesongen starter. Det blir nok en gang i august, men kanskje før, sier Nilsen, som forteller at prosjektet, som koster 250 millioner kroner, holder seg innenfor de økonomiske rammene.

Sola Arena blir det fjerde anlegget i Folkehallene. Dermed får alle kommunene i samarbeidet sitt anlegg. Sola Arena inneholder sykkelvelodrom, flerbrukshall og turnanlegg.

Fakta:

** Totalt økte besøket i Folkehallene med rundt 6 prosent, – til 542.922 personer. Det er rekord.
** Besøk per anlegg:
Sandneshallen 158.448
Randaberg Arena 191.219
Sørmarka Arena 193.255
** Folkehallene eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 
** Til sammen utgjør hallene 30.000 kvadratmeter aktivitetsflate for regionens innbyggere.
** Sola Arena, den fjerde hallen, åpner i 2020.
** Det overordnede målet for satsingen er å «bygge den sprekeste regionen i landet» ved å styrke idrettens funksjon og plass, spesielt blant aldersgruppen 6–19 år.