Nyheter

Elevundersøkelsen: også på videregående mobbes flere

Flere elever både på grunnskolen og videregående opplever mobbing.

Forrige uke ble det rapportert om økning i antallet som blir mobbet på grunnskolen. Mandag kom tallene som også viser en økning blant elevene på videregående skoler.

Se oversikt over tallene fra Rogaland nederst i saken.

I 10. klasse i Rogaland oppgir 9,6 prosent at de har blitt mobbet i 2023-24-skoleåret. I 2021-22 var tallet 4,9 prosent. Samme trenden ser man på alle de andre klassetrinnene på grunnskolen. På videregående skoler i Rogaland oppgir 4,5 prosent av elevene på VG1 at de mobbes, for to år siden var tallet 2,5 prosent. Det er en økning på VG2 og VG3 også.

– Alle elever fortjener å ha et godt læringsmiljø uten mobbing og utenforskap. Jeg ser dette i sammenheng med en økning i voldshendelser blant de yngre elevene – noe pressen har belyst dette skoleåret. De aller fleste elevene våre oppfører seg veldig bra, men dette skoleår har vi erfart noen alvorlige hendelser, sier Eiliv Fougner Janssen, opplæringssjef i Rogaland fylkeskommune til RA.

Han påpeker at de lurer på om dette kan ha en sammenheng med skolenedstegningen under pandemien, med manglende sosial trening og brutte relasjoner.

– Jeg hører også andre som peker på yngre elever bruk av sosiale medier.

– Hvordan jobber fylkeskommunen og videregående skoler i fylket med mobbing?

– Det jobbes godt med skolemiljøet ute på skolene. Elevens læringsmiljø er et av satsingsområdene for alle oss som jobber med opplæring i fylkeskommunen. Dette er tema på skolene, i vår dialog med skolene og blant våre folkevalgte. Vi har eget rutinedokument for å sikre et godt læringsmiljø uten utenforskap og mobbing, sier opplæringssjefen.

– Vil tallene føre til noen tiltak i fylket?

– Dette vil medføre økt søkelys på elevens læringsmiljø. Vi vil fortsette og styrke det gode arbeidet vi allerede gjør. Nå håper jeg at vi får hjelp fra forskningsmiljøene til å finne ut årsaken til økningen, sier Janssen.

Dette er tallene for Rogaland
Krever svar

Etter tallene fra grunnskolen ble offentliggjort forrige uke har SV bedt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) komme til Stortinget for å svare på hva som er regjeringens plan etter Elevundersøkelsen tall om mobbing.

– Vi er fortvilet. Alle elever har rett til å oppleve å ha en trygg hverdag på skolen, og trivsel er helt avgjørende for at elevene skal klare å lære. Elevene skal vite at deres trivsel tas på høyeste alvor, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold i SV til NTB forrige uke.

Tidligere samme dag viste Elevundersøkelsen for 2023 en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing.

Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

2023-tallene viser at økningen skjer på alle trinn i grunnskolen nasjonalt. 13 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.

– At stadig flere elever opplever mobbing er noe som må bli tatt på alvor. Å forby mobilen i skolen blir en for enkel løsning på et sammensatt problem.

– Bekymringsfullt

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun seier dei skal stanse den ukritiske digitaliseringa saman med kommunar, fylkeskommunar, skuleelevar og lærarar. Her er ho på besøkje på Rennesøy ungdomsskule i Stavanger saman med statsminister Jonas Gahr Støre tidlegare i januar. 
Foto: Jan Kåre Ness / NTB / NPK

– De aller fleste barn og unge trives godt på skolen. Det er likevel svært bekymringsfullt at så mange forteller om mobbing. Dessverre er dette en utvikling i samme retning som i fjor. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som skal få ned mobbetallene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Også andelen som opplever mobbing fra voksne, har hatt en klar økning de siste to årene. Elevundersøkelsen viser at 4,9 prosent av elevene på 10. trinn oppgir å ha blitt mobbet av en voksen på skolen, noe som er en økning på 1,9 prosentpoeng fra i 2022.

Av elevene på 7. trinn som oppgir at de blir mobbet, svarer likevel halvparten at de trives godt på skolen. Tilsvarende andel på 10. trinn er fire av ti.

I gruppen elever som svarer at de ikke blir mobbet, er det 90 prosent på 7. trinn som svarer at de trives godt på skolen. På 10. trinn svarer 87 prosent det samme.

– Trenger bred mobilisering

Etter Elevundersøkelsen i 2022 har regjeringen gjort flere grep etter anbefalinger fra både skolesektoren, mobbeombud, statsforvaltere og Utdanningsdirektoratet.

I årets statsbudsjett viet regjeringen 35 millioner kroner til arbeidet mot mobbing i skolen. Dette innebærer blant annet penger til veiledning og tettere oppfølging, i tillegg til at statsforvalternes arbeid med å sikre elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø styrkes.

– Vi trenger en bred mobilisering rundt skolen for at elevene skal ha det bra og lære. Her må vi spille på lag med både foreldre og andre yrkesgrupper, sier Nordtun.


Mer fra Dagsavisen