Nyheter

Tips: Dette bør du gjøre hvis du mister jobben

RA har tatt en prat med eksperter om hva man gjør dersom man blir arbeidsledig.

Å bli arbeidsledig kan for noen oppleves som en livskrise, ifølge Mette Løyning som er senior karriererådgiver i Karrierehuset.

Derfor har RA, som nylig ble vedtatt nedlagt av Dagsavisen, tatt en prat med noen eksperter om gode tips og råd, om man havner i en slik situasjon.

Karriererådgiver Løyning råder om at det første man må gjøre er å passe på at prosessen er gjort riktig og ryddig.

– Dersom man er medlem i en fagorganisasjon eller lignende kan det være greit å rådføre seg med dem, sier hun til RA.

– I en nedbemanningssituasjon kan man ofte reagere med sjokk, sinne, skuffelse eller lignende. Da er det viktig å tenke på at du også skal ha med deg gode referanser fra arbeidsplassen din. Sørg for å ha så god dialog som mulig, og tenk langsiktig, understreker Løyning.

Mette Løyning, senior karriererådgiver i Karrierehuset.

Dette bør du sjekke med arbeidsgiver

Løyning mener det kan være lurt å sjekke med leder om hvor lenge du formelt skal stå som ansatt, selv om du kanskje får arbeidsfritak i en periode.

– Sjekk også om det er greit for arbeidsgiver at du står på LinkedIn med ansettelsesforholdet ditt også etter arbeidsfritak, råder hun.

Videre mener karriererådgiveren at det kan være lurt å forhandle om å få karriereveiledning, og takke ja dersom man får tilbudet.

– Da vil du ha en sparringpartner som er nøytral, og som sammen med deg er opptatt av å finne ut hva du liker, trives med, ønsker videre og hvordan komme dit. følelsene under og etter en nedbemanning vil ofte gå opp og ned, og å ha en profesjonell sparringpartner er da nyttig.

– Kom i gang så tidlig som mulig

Karriererådgiveren mener det er viktig å komme i gang med å skaffe seg ny jobb så tidlig som mulig.

– Få heller på plass ny jobb tidlig og avtale oppstartsdato fram i tid. Da er tryggheten på plass, og det er lettere å slappe av om man ønsker å ta seg en utvidet ferie.

Det er også viktig å ikke gå i «offerfellen» understreker hun.

– Mange vil gi velmenende råd, og mange vil stille spørsmålet «hva vil du gjøre nå da?» – da er det viktig å ikke gå i offerfellen eller la det bli til følelsen av å være «arbeidsledig.» Fortell om at du har fått en gylden mulighet til å finne den neste interessante muligheten og arbeidsgiveren, sier Løyning.

– Og om du har det klart, kan du si noe om hva du er god til og hvilke oppgaver, bransjer, muligheter du aller helst ser etter nå. Kanskje den du snakker med vil kunne gi deg et tips om noen du kan snakke med som er i retning av det du er på jakt etter?

Så lang tid tar det å få ny jobb

– Har dere noen tidsperspektiv på hvor lenge det er normalt å gå i en jobbsøkerprosess?

– Det er typisk tre til seks måneder, men dersom man ønsker å skifte bransje eller retning kan det ta lengre tid. Det kommer an på arbeidsmarkedet akkurat nå. Og ikke minst hvordan man klarer å overbevise nye arbeidsgivere om riktig kompetanse, ferdigheter, egenskaper og ikke minst motivasjon, sier karriererådgiveren.

Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland, påpeker at om man har vært arbeidssøker i over et halvt år regnes man som langtidsarbeidssøker.

– Ved utgangen av 2023 hadde i underkant av 39 prosent av de helt ledige vært arbeidsledige i over et halvt år. Andelen langtidsledige har vært synkende siden sommeren. Blant de helt ledige er den største gruppen nå de som har vært ledige mellom 1 og 3 måneder. Det er lettere å søke jobb mens man er i jobb, og vi vil oppfordre alle arbeidssøkere til å søke så bredt som mulig fra starten av, sier Haftorsen til RA.

Karriererådgiver Løyning påpeker at det kommer an på egen økonomi hvor lenge man vil vente før man begynner å søke nye jobber, men at de anbefaler å starte prosessen så tidlig som mulig.

– Når bør man eventuelt begynne å tenke alternativt – for eksempel med å endre retning eller videreutdanne seg etc.?

– Du bør tenke alternativt hele veien, egentlig. Ikke bare søk der hvor man tikker av alle bokser, sier Løyning.

Dette er viktigst

Løyning mener det aller viktigste er å sette av tid til deg selv og jakten på neste mulighet.

– For eksempel: start med å sette av en til tre timer hver morgen fra klokken 9 hvor du går på hjemmekontoret ditt og starter med dagens gjøremål. Dette kan være alt fra å reflektere over kompetanse, ferdigheter og egenskaper, ta en SWOT-analyse til å jobbe med å finne aktuelle arbeidsgivere, oppdatere LinkedIn, CV, søknad til aktuelle jobber. Og, så er det en fin mulighet for å bygge litt nye kunnskaper, alt fra å lese bøker, ta kortere kurs via YouTube/LinkedIn, til å samle studiepoeng via studiesteder på nett, deltid eller heltid.

Til slutt understreker hun at noen opplever det å miste jobben som en livskrise, og at Karrierehuset kan være til stor støtte i situasjonen.

– Vi har pulsen der ute og kjenner arbeidsmarkedet godt. Ofte kan den enkelte sette store egne begrensninger på hva som er mulig og hva de kan, og her kommer vi i Karrierehuset inn med blikket utenfra, enten det gjelder overførbar kompetanse, realkompetanse eller for å se helt nye muligheter som man ikke har tenkt på selv.

Dette sier Nav

– Å miste jobben kan være en utfordrende og stressende opplevelse. Det er vanlig å føle på sinne, frustrasjon og usikkerhet. Bruk tid med dine nærmeste venner og familie. Fortell dem om hvilke følelser du har og hvordan du har det. De kjenner deg best, og vet hvilke gode egenskaper og kompetanse du har, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland, til RA.

– Hva er deres beste tips til noen som nettopp har mistet jobben? Hva gjør man først? Hva kan vente? Hva bør man tenke og gjøre på sikt?

– Registrer deg som arbeidssøker på nav.no og søk om dagpenger er første prioritet. Neste steg er å få på plass en oppdatert CV som gir et godt bilde på dine erfaringer og ferdigheter.

– Bruk nettverket ditt aktivt og gjør det kjent at du søker nye utfordringer. Ta kontakt med tidligere kolleger eller personer du har samarbeidet med i tidligere jobber. Nettverk kan ofte føre til uventede jobbmuligheter. Arbeidsmarkedet i Rogaland er svært godt, og mange bedrifter sliter med å rekruttere nye medarbeider. Under halvparten av bedriftene lyser ut stillingene sine offentlige, resten bruker andre kanaler for å finne nye medarbeidere. Ta kontakt og vis interesse, tipser Haftorsen.

I tillegg mener hun det er svært viktig å ta vare på din mentale og fysiske helse mens man søker jobb.

– Rutiner, trening, og hobbyer kan hjelpe deg med å opprettholde en positiv livsstil.

Slik er arbeidsmarkedet

– Arbeidsmarkedet i Rogaland er i dag preget av stabilitet med lav ledighet og høy etterspørsel. Utlyste stillinger har de siste årene vært på et svært høyt nivå, noe som indikerer at arbeidsgivere innen enkelte bransjer har utfordringer med å finne arbeidskraft med riktig kompetanse, sier Nav-direktøren.

Hun påpeker at dette er noe man ser innen helse, pleie og omsorg, som er yrkesgruppen med flest utlyste stillinger. Vernepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiere er yrker med mange utlyste stillinger.

– I løpet av 2023, og i de siste månedene, har det vært svært høy aktivitet innen de fleste yrkesgruppene. I tillegg til helse, pleie og omsorg, har det vært et høyt antall utlyste stillinger innen ingeniør- og IKT-fag, serviceyrker, industri, bygg og anlegg og butikk- og salg. Også ansatte innen barnehage og skole har det vært stor etterspørsel etter. Ser vi på yrker isolert, har det vært aller flest utlyste stillinger etter vernepleiere og butikkmedarbeidere. Lav ledighet kombinert med høy etterspørsel gir gode muligheter for jobb. Dette styrkes av at de høye utlysningstallene gjelder både innen yrkesgrupper med høye og lave krav til formell kompetanse.

– Hvilken rolle spiller Nav for noen som har mistet jobben? Hva er deres oppgaver – hva kan dere hjelpe med?

– Hos NAV får du hjelp til å finne din vei ut i arbeidslivet. Du får råd og støtte som passer for deg og din situasjon. Noen trenger å utforske ulike jobbmuligheter, mens andre kan ha nytte av kurs eller tiltak. Det avhenger av hva du kan, hva du har gjort, og hva du vil gjøre.

Mer fra Dagsavisen