Nyheter

Politiet: Flere ruskontroller denne uken

Så langt i år har mer enn 10.000 nordmenn blitt tatt for ruskjøring. Denne uken trappes kontrollene opp.

Mandag 11. desember starter politiet den landsomfattende aksjonsuken «Aksjon rus». Dette er en uke hvor politiet har ekstra oppmerksomhet på ruskjøring i trafikken.

– Politiet forebygger og avdekker ruspåvirket kjøring hver dag. En ruspåvirket sjåfør har ingenting i trafikken å gjøre og vi oppfordrer alle trafikanter til å bidra til trafikksikkerhet ved å kjøre rusfri, sier UP-sjef Knut Smedsrud i en pressemelding mandag.

Så langt i år har 10.643 førere blitt anmeldt av politiet for ruspåvirket kjøring. Det er en økning på 19 prosent fra samme periode i 2021 (8916 anmeldelser), og en nedgang på 3 prosent fra 2022 (10963 anmeldelser).

UP-sjefen er klar på at dette er et viktig satsingsområde for politiet.

– En ruspåvirket sjåfør utsetter ikke bare seg selv, men også andre trafikanter for fare. I 22 prosent av dødsulykkene er ruspåvirkning en medvirkende årsak til ulykken, sier Smedsrud.

– Ruspåvirkede gjør veien utrygg

Generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til, støtter politiets aksjon. Organisasjonen jobber med å forebygge ruspåvirket kjøring i trafikken.

– Ruspåvirkede førere gjør veien utrygg. Er du i tvil, ikke kjør bil, sier Kaski.

Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

Desember er høytid for juleselskaper, fest og moro. Vinmonopol-salget skyter i været, og antallet juleselskaper er mange. Det øker risikoen for dagen derpå-promille.

– Risikoen for å bli innblandet i en ulykke øker med 68 ganger med promille – og i hver fjerde dødsulykke på norske veier er rus involvert. Promillen er like farlig på vei fra vors, nachspiel eller på vei til butikken dagen derpå, sier Kaski.

---

Antall anmeldt for ruspåvirket kjøring perioden januar-november:

Jan-nov 2021: 8916

Jan-nov 2022: 10.963

Jan-nov 2023: 10.643

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: