Nyheter

Bussvei-bru på Hinna tar form

Byggingen av bussvei-bruen over jernbanen på Hinna er i full gang. Bruen skal være ferdig mot sommeren 2024, dersom alt går etter planen.

Arbeidet med Bussveien mellom Stavanger og Sandnes pågår flere steder. På strekningen mellom Vaulen og Jåttå startet anleggsarbeidet for ett og et halvt år siden, men det er først nå fylkeskommunen og entreprenør KSR har startet byggingen av bruen som skal gå fra Hinnasvingene til Jåttåvågen.

I Hinnavågen er 18 betongarbeidere på jobb i disse dager, i tillegg til fire spesialister, for å støpe bussvei-bruen som skal koble sammen de to bydelene Hinna og Jåttå over jernbanen.

Selve støpearbeidet til hoveddekket på Hinnavågen bru startet den 17. november. Planen er at siste støp på hoveddekket blir til påske. Det opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Etter at hoveddekket er på plass, blir det etterarbeider og støping av kantbjelker før bruen er helt ferdig.

– Det betyr at brubyggingen vil pågå fram mot sommeren 2024, sier Per Ove Stokkeland, prosjektleder i Rogaland fylkeskommune.

Spesiell byggemetode

Til arbeidet bruker de en helt spesiell metode, opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Hadde vi bygget på vanlig måte med tradisjonell forskaling, måtte vi ha sikret jernbanen med sikkerhetskulvert og gjort ytterligere sikkerhetstiltak for å ivareta togtrafikk og annen trafikk under bruen mens arbeidene pågår, forteller prosjektleder Stokkeland.

Arbeidet med bussvei-broen over jernbanen ned til Hinnavågen er i full gang.

Entreprenøren har valgt å ta i bruk en metode som heter «Moveable Scaffolding System» (MSS), som betyr flyttbar forskaling.

En fordel med å bruke MSS-metoden er at vi ikke trenger å sette opp stillas fra bakken for å støtte opp under brua i byggefasen.

– Det betyr også at når vi bygger bruen over jernbanen, Hinnavågen og gang- og sykkelveien, fungerer det lukkede forskalingssystemet som en sikkerhetsmekanisme for tog og all ferdsel under. Det er dermed ikke behov for en egen sikkerhetskulvert over jernbanen, og togtrafikken kan gå mens store deler av betongarbeidet pågår.

Tas i bruk i løpet av 2025

Byggelederen forteller videre at søylene som skal støtte bruen må støpes først, før selve brudekket støpes i formen.

– Så langt har vi støpt fem av seks søyler til bruen, og i løpet av desember har vi støpt to av sju segmenter – eller spenn – på selve brudekket. Rett over nyttår starter vi med en framskyving over jernbanen. Når vi gjør så store operasjoner, må vi gjøre det mens det er stans i togtrafikken, forklarer prosjektlederen.

Bruen skal etter planen tas i bruk som bussvei i løpet av 2025.
Nyeste fra Dagsavisen.no: