Nyheter

Sparebanker slår seg sammen

Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank etablerer Rogaland Sparebank.

Styrene i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank har torsdag 7. desember vedtatt en plan for sammenslåing av bankene. Sammen vil vi etablere Rogaland Sparebank. Det melder Den Gule Banken, Sandnes Sparebank i en pressemelding.

– Rogaland Sparebank har ambisjoner om vekst og om å bli den ledende lokale sparebanken i Rogaland. Den sammenslåtte banken har mål om bedre lønnsomhet enn det bankene klarer å oppnå hver for seg, og i tillegg vil en lønnsom bank gi mer tilbake til eierne og til lokalsamfunnet i form av kundeutbytte og gaver til samfunnsnyttige formål, sier styreleder Harald Espedal i Sandnes Sparebank.

Markedsområdet til Rogaland Sparebank vil omfatte Ryfylke og Nord Jæren, med et befolkningsgrunnlag på rundt 300.000 personer.

Trine Stangeland, som i dag er adm. direktør i Sandnes Sparebank, skal være adm. direktør i den sammenslåtte banken. Bjørn Tjensvold, som i dag er adm. banksjef i Hjelmeland Sparebank, skal inn i bankens øverste ledergruppe i rollen som direktør for strategi. Tomas Nordbø skal være Finansdirektør. Harald Espedal, som er styreleder i Sandnes Sparebank, er tiltenkt rollen som styreleder. Øyvind Lundbakk, som i dag er styreleder i Hjelmeland Sparebank, er tiltenkt rollen som styremedlem i Rogaland Sparebank.

183 ansatte

Konsernet Rogaland Sparebank får 183 ansatte hvorav 151 skal jobbe i Rogaland Sparebank og 32 ansatte skal jobbe i Aktiv Eiendomsmegling. Bankens forvaltningskapital blir i underkant av 39 milliarder kroner, ifølge pressemeldingen.

Både Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank er i Eika Alliansen. Det betyr like systemer både for kunder og ansatte. Den nye banken blir den største eieren i Eika Alliansen med 9,84 prosent.

– Vårt gode samarbeid med Eika, med solide produktselskaper, utvikling av digitale løsninger og bistand innenfor regulatoriske krav blir viktig, også i fortsettelsen, sier Bjørn Tjensvold, adm. banksjef i Hjelmeland Sparebank.

Han påpeker at dette er en sammenslåing hvor de har mål om mer.

– Vi har hatt en god prosess og tillitsvalgte fra begge banker har vært sterkt involvert fra tidlig fase. Alle ansatte beholder jobben og vi skal være til stede lokalt og utvikle kompetanse både ved vårt hovedkontor i Sandnes og ved våre avdelingskontor på Jørpeland, Hjelmeland, Stavanger og Sola, sier Bjørn Tjensvold til slutt.

Sandnes Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåingen skjer ved at Sandnes Sparebank overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Hjelmeland Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Rogaland Sparebank.

Gjennomføringen av sammenslåingen er betinget av godkjennelse i forstanderskapene i begge bankene, samt tillatelse fra Finanstilsynet. Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen før sommerferien 2024.

Nyeste fra Dagsavisen.no: