Nyheter

Hildes pasientgruppe øker med 900 per år − nå får hun én ny kollega

Stavanger skal få en ekstra kreftkoordinator. Det er gledelig for kreftsyke, pårørende og den ene kreftkoordinatoren kommunen har fra før.

− Dette er veldig gode nyheter. Det er jo sårbart å være alene i denne stillingen i en så stor by, sier Hilde Aasheim til Rogalands Avis.

Hun er eneste kreftkoordinator i Stavanger kommune per i dag, men nå får hun snart en ny kollega å dele ansvarsområdet med.

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) kan nemlig fortelle at flertallspartiene i Stavanger kommune har lagt inn midler til en ekstra stilling som kreftkoordinator i sitt budsjett, men at dette ikke var med i det opprinnelige forslaget.

− Forslaget som vi fremmet i formannskapet var ikke et endelig forslag, og det har i tillegg vært tekniske feil når vi har lagt inn endringer, men nå er det på plass, sier Knutsen Hegdal til RA.

− En ekstra kreftkoordinator er en viktig prioritering for oss. Jeg er bekymret for alle som faller utenfor arbeidslivet etter fullført kreftbehandling, og når oppfølgningen av dem går over til kommunen. Vi kommer til å ha høyt fokus på pakkeforløpet som et lagt opp, samt at kommunen gjør en grundig jobb her, sier ordføreren videre.

Dermed fikk kreftkoordinator Aasheim en gledelig overraskelse da RA ringte henne for å fortelle om budsjettfeilen.

− Jeg opplever at stillingen min er viktig for mange. Jeg hjelper både pasienter, pårørende og etterlatte. Noen tar kontakt og blir loset videre med én gang, mens andre følger jeg opp over tid, forteller hun.

Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger

Les også: Kine (21) må helst klippe hår til hun er 74 år: − Lite realistisk

Mistet kreftsyk søster: − Ikke lett

Arbeiderpartiets Ine Haver, medlem av helse- og velferdsutvalget i Stavanger kommune, opplevde å miste søsteren til kreftsykdom i 2012. Da var det ikke kreftkoordinator i kommunen.

− Det var ikke lett å finne fram i systemet som pårørende den gang. Jeg ble enormt påvirket av det å ha en dødssyk søster og sorgen da hun døde, og jeg skulle ønske det var en kreftkoordinator jeg kunne kontakte da. Det hadde kanskje ført til at jeg ikke hadde falt utenfor arbeidslivet i en periode etter dødsfallet, sier Haver til RA.

Stavanger kommune fikk sin første kreftkoordinator-stilling i 2020.

− Jeg er veldig glad for at en ekstra stilling som kreftkoordinator er tatt med i styringspartienes budsjett. Dette var noe Stavanger Arbeiderparti gikk til valg på denne høsten, sier Haver.

Ine Haver (Ap)

− Varierende behov

Hva gjør så en kreftkoordinator?

Jo, kreftkoordinatoren skal koordinere ulike tjenester til den kreftsyke, pårørende og etterlatte.

− Ved at kreftpasientene får riktige tjenester til riktig tid, kan de fungere så godt som mulig gjennom sykdomsperioden, sier Camilla Gram, distriktsleder for Stavanger i Kreftforeningen, til RA.

Kreftkoordinator Aasheim forteller at det er varierende hvilke behov de som kontakter henne har.

− Kriteriet for å ta kontakt med kreftkoordinator er at du på en eller annen måte er rammet av kreftsykdom. Jeg har pasienter i alle aldre, dog med overvekt av yngre pasienter, samt familier der barn eller en av foreldrene er syke. Det er ofte en annen kompleksitet ved oppfølging av en hel familie. Da kan det også være aktuelt med kontakt med skole og barnehage, sier Aasheim.

− Det første som skjer når noen tar kontakt, enten de er syke eller pårørende, er ofte at vi avtaler en samtale, slik at jeg kan kartlegge hvilke behov de har og vise dem veien til tjenestene de trenger. Dette kan være til andre kommunale tjenester, spesialhelsetjenesten, frivillige organisasjoner, Kreftomsorg Rogaland eller Kreftforeningen, fortsetter hun.

Undersøkelser Kreftforeningen har gjennomført viser, blant annet, at kommunene sparer utgifter ved at kreftpasientene får de riktige tjenestene til riktig tid, og således sparer inn lønnskostnadene til kreftkoordinatorene i etterkant.

Les også: Slik styler du movember-barten

− Enormt press

Det diagnostiseres tre ganger så mange krefttilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og det er flere menn enn kvinner som får kreft. I Stavanger ble det i 2021 påvist 874 nye krefttilfeller, og kommunen ligger dermed på landstoppen i antall tilfeller.

Bergen kommune, med sine drøyt 290.000 innbyggere, har tre fulle kreftkoordinator-stillinger. Sandnes kommune har rundt 82.000 innbyggere og 1,5 stillinger som kreftkoordinator.

Per i dag har Stavanger kommune, med sine nesten 147.000 innbyggere, én kreftkoordinator, Hilde Aasheim. Hun skal kunne betjene rundt 900 nye krefttilfeller hvert år.

− Det er svært gledelig at vi får en ekstra kreftkoordinator i Stavanger. Det er enormt press på den ene koordinatoren vi har. Nå kan denne viktige tjenesten nå ut til enda flere, sier Gram i Kreftforeningen.

Ifølge ordfører Knutsen Hegdal vil den nye kreftkoordinatoren være på plass nokså raskt, sannsynligvis tidlig i 2024.

Camilla Gran er distriktsleder for Stavanger i Kreftforeningen

Les også: Kreftsyke Christians juleønsker er at alle kameratene tar seg en tur til legen

Nyeste fra Dagsavisen.no: