Nyheter

Slik var boligmarkedet i Stavanger i november

Det har vært en oppgang i boligprisene i Stavanger.

Boligprisene i Stavanger steg med 1,5 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,2 prosent. Det melder Eiendom Norge i en pressemelding tirsdag.

Stavanger (som inkluderer kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg) har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,3 prosent), Trondheim (+0,3 prosent) og Bergen (+0,5 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 8,0 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+1,9 prosent), Bergen (+1,7 prosent), og Trondheim (-0,5 prosent).

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.824.000,-

I Norge sank boligprisene med 1,3 prosent i november 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,1 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.319.514 kroner ved utgangen av november.

Rask salgstid

Det har i november blitt solgt 399 boliger i Stavanger. Det er 3,2 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 4707 boliger. Det er 1,3 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser tallene fra Eiendom Norge.

Det har i november blitt lagt ut 364 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 20,5 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 4925 boliger til salgs. Det er 3,1 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 30 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 49 dager.

Usolgte boliger

Kyrre M. Knudsen

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank mener det viktigste tallet å se på er endringene det siste året.

– Da er fasiten opp 0,5 prosent opp og omtrent uendret. Denne utflatingen må vi venne oss til og se mer av også i 2024. Det er store regionale forskjeller. Stavanger går 5 prosent opp det siste året, Kristiansand går opp 4 prosent, mens Oslo og Bergen går opp 2 prosent, sier Knudsen til RA.

– Det betyr at det bare er Stavanger og Kristiansand som har reell oppgang hvis du justerer for inflasjonen, legger han til.

Videre mener han at det antallet usolgte boliger som gir mest grunn til bekymring.

– Det såkalte «boligfjellet» er høyere enn på mange år og betydelig høyere enn 2019 som var det forrige normalåret, sier Knudsen.

Han mener tallene nok ikke betyr så mye for rentemøtet i Norges Bank i neste uke, og at de er i tråd med det Norges Bank la til grunn.

– Det høye antallet usolgte boliger et det som mest viser at rentene biter for folk.

Sjeføkonomen påpeker også at det reelt sett har vært nedgang i prisene på 4 prosent det siste året – fordi inflasjonen det siste året har vært 4 prosent.

– Tallene til Eiendom Norge er sånn sett litt misvisende. De forteller oss prisen på bolig, men ikke i forhold til hvordan den generelle prisutviklingen, altså inflasjonen, har vært. Sistnevnte kaller vi realpris på bolig, og sånn sett har det vært nedgang i realprisene på boliger det siste året.

– Boligprisene er altså falt mye mer enn folk er klar over, sier han.

Selger først

Banksjef i Stavanger, Sveinung Hetland, påpeker at Stavanger går mot strømmen og har oppgang i prisene, selv om det er et noe skjørt marked.

– Det vi ser hos kundene er også at gode objekter fortsatt selges raskt. Der prisen har vært satt for høyt, kan det ta en stund før man får solgt, sier Hetland til RA.

Han påpeker at i Stavanger opplever de at kundene nå ønsker enda mer rådgivning vedrørende kostnader og da spesielt vedrørende kjøp av nye boliger eller fritidseiendom.

– Det er nå stor usikkerhet i boligmarkedet, og våre økonomer tror på fortsatt nedgang i prisene de neste månedene. Når vi utover nyåret ser at rentene har stabilisert seg, kan markedet få et lite oppsving igjen – særlig i de store byene. Forventningen om en nær forestående rentetopp gjør at enkelte selgere vurderer å utsette salget i håp om bedre priser på nyåret.

– En ting som har endret seg, er at stadig flere kunder velger å selge egen bolig først før de kjøper ny. På den måten vet de akkurat hva de har til rådighet for et boligkjøp, og det blir mer trygghet rundt økonomien i boligbyttet, sier Hetland.

Banksjefen påpeker også at de ser at flere nå ønsker å «selge seg ned» – altså kjøpe en billigere bolig enn den de har, for å redusere gjeld og kostnader.

– Særlig gjelder dette kunder som nærmer seg pensjonstilværelsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: