Nyheter

Stenger parkeringsplasser til fordel for akebakker

Stavanger kommune legger til rette for at bilene må vike for akebrettene.

Fra 1. desember 2023 er det parkeringsforbud i seks av akebakkene i eller ved vei i Stavanger. Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

Parkeringsforbudet vil i første omgang vare i tre måneder, med mulighet for forlengelse. Forbudet gjelder for akebakken i Agent Kiellands gate, Dalsetveien, Emmausveien, Vardeveien, Edvard Grieg vei og Marsteinveien.

Kommunen påpeker at aking og biltrafikk i utgangspunktet er en farlig kombinasjon, men noen steder i Stavanger er det likevel akebakker i tilknytning til veier.

– Sterkt lokalt engasjement og tradisjon gjør at to bilveier stenges for biltrafikk og blir til akebakker når det kommer nok snø. Gatene kan bli stengt for trafikk på svært kort varsel når snøen kommer, opplyser Stavanger kommune.

Seks andre lokale steder krysser akebakker sykkelveier eller lite trafikkerte bilveier. Der setter kommunen opp varselskilt for trafikantene.

Alle andre steder, og når varselskilt og bommer blir fjernet, må voksne se til at barn ikke aker i gatene.

Stavanger kommune understreker at sikkerheten til barna er det viktigste. Kommunen ønsker derfor ikke å innføre slike ordninger med akebakker i tilknytning til bilveier flere steder.

– Vi kan strø akebakker i bilveier uten nærmere varsel dersom været, føret eller andre forhold gjør at kommunen vurderer det for risikabelt å ha akebakke i bilveien.

Videre minner kommunen om at kommunal skilting ved akebakkene ikke fratar foresatte ansvaret for barna i akebakken. Voksne bør være sammen med ungene og sørge for at det er trygt å ake. Vær spesielt oppmerksomme på steder det kan komme biler og annen trafikk.

De oppfordrer også folk til å spørre seg fram til akebakker i lokalmiljøet som ikke ligger i eller nær bilveier.

Dette er godkjente akebakker ved bilveier

---

Agent Kiellands gate

Når det er akebakke i Agens Kiellands gate, blir gaten stengt for vanlig trafikk fra toppen av bakken til krysset med Hafrsfjordgata.

 • Det blir forbud mot motorisert ferdsel på tvers av akebakken.
 • Det er tillatt å kjøre til eiendommene fra toppen av gaten når ingen aker i bakken.
 • Bilfører har ansvar for at ingen aker når hen kjører til eiendommen.
 • Forbud mot parkering i akebakken gjør at de som pleier å parkere der må parkere i andre gater i området så lenge.
 • Bommer og skilt skal bare flyttes og fjernes av kommunens mannskaper.
 • Akebakken blir strødd uten nærmere varsel dersom den blir så isete at biler kan skli nedover bakken.
 • Renovasjonsbiler kan kjøre inn til sine faste tider om morgenen.
 • Nederst i akebakken blir det strødd med sand og bakken blir stengt med bom.

Et godt alternativ til akebakken i “Agenten” er bakken i grøntdraget på sørsiden av Vålandshaugen. Den går fra enden av Othilie Tonnings vei ned til lekeplassen ved Armauer Hansens vei.

---

---

Emmausveien

Når det er akebakke blir Emmausveien stengt for motorisert ferdsel fra Rosenli til Bjerkreimsgata.

 • Veien med akebakke blir stengt med bommer og strødd med sand nederst.
 • Bommer og skilt skal bare flyttes og fjernes av kommunens mannskaper.
 • Det er omkjøring for trafikk til og fra Egelandsveien og Boktrykker Dreyers gate via Bjerkreimsgata og Kopervikgata.
 • Innkjøring til eiendommer i Emmausveien kan skje fra bunnen av bakken når det ikke pågår aking. Føreren av kjøretøyet har ansvar for at ingen aker når det må kjøres til eiendommene.
 • Forbud mot parkering i akebakken gjør at de som pleier å parkere der må parkere i andre gater i området så lenge.
 • Akebakken blir strødd uten nærmere varsel dersom den blir så isete at biler kan skli nedover bakken.
 • Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1. desember 2023 til 29. februar 2024.

---

---

Akebakker

Vardeveien

Akebakken fra Varden på Storhaug krysser Vardeveien, en blindvei med lite trafikk. Varselskilt blir satt opp langs veien.

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1. desember 2023 til 29. februar 2024.

Seehusens gate

Akebakken i Seehusensgate på Kampen munner ut tett på bilveien. Derfor settes det opp varselskilt langs veien.

Edvard Griegs vei

Akebakken i Edvard Griegs vei på Stokka munner ut ved bilveien. Nederst i akebakken setter kommunen opp sikkerhetsnett. Vær oppmerksom på at nettet ikke gjør det helt umulig å ake ut i veien. Varselskilt settes opp i gaten.

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1. desember 2023 til 29. februar 2024.

Randabergveien ved Reinskau

Akebakken krysser gang- og sykkelveien langs Randabergveien. Syklister må være spesielt oppmerksomme når varselskiltene om akebakke er satt opp.

Marsteinveien

Akebakken i Marsteinveien munner ut i en blindvei med begrenset trafikk. Varselskilt settes opp langs veien.

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1. desember 2023 til 29. februar 2024.

Sandal terrasse

Akebakken munner ut tett på svingen i Sandal terrasse. Varselskilt settes opp langs veien i begge retninger.

Dalsetveien

Akebakken på Vaulen munner ut i Dalsetveien. Varselskilt settes opp langs veien i begge retninger.

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1. desember 2023 til 29. februar 2024.

Andre tilrettelagte akebakker:

Det er også andre tilrettelagte akebakker i Stavanger. Disse bakkene påvirker ikke veitrafikken, men det blir blant annet satt opp varselskilt og avsperringsnett ved akebakkene.

Overlege Cappelens gate

Storhaug Allé

---

---

Oppsummering

 • Ni akebakker i eller ved bilveier i Stavanger blir uten varsel markert med varselskilt eller sperringer for når det er nok snø.
 • Noen av stedene blir gatene stengt for annen trafikk. Det vil også være forbud mot parkering i tre måneder fra 1. desember 2023.
 • Andre steder krysser akebakken en lite trafikkert vei, og der blir det satt opp varselskilt.
 • Finn gjerne fram til lokale akebakker som ikke ligger i eller nær bilveier.
 • Voksne har alltid ansvar for at barna og de selv aker trygt, og bør ake sammen med mindre barn.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: