Nyheter

Slik vil kultursjefen bruke 13,5 millioner kroner

Kultursjefen har lagt fram sitt forslag til hvordan 13,5 millioner skal fordeles til Stavangers kulturvirksomheter og gatekunstfestivaler.

Stavanger kommune har lagt ut en liste over hvordan kultursjefen foreslår å bruke midlene. Se fullstendig liste nederst i saken.

Kulturvirksomhetene representerer et bredt spekter av Stavangers kulturliv. De er helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje.

–  Alle disse utgjør en stor og viktig del av kulturbyen Stavanger, og gir innbyggerne et omfattende kulturtilbud året rundt, understreker kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen på hjemmesidene til kommunen.

Stavanger kommune påpeker at søknadsbunken fra byens kulturvirksomheter er en god pekepinn på hvordan ståa er for byens kulturliv. Kultursjefen Rasmussen forteller at særlig én tilbakemelding går igjen:

– Samtlige søkere oppgir økte kostnader på grunn av generell prisvekst, noe som gir seg utslag i alle ledd av budsjettet. Dyrtiden rammer kulturlivet hardt, og når vi vet hvor hardt det samme kulturlivet ble rammet av pandemien, er det grunn til bekymring, sier hun.

– Spennende planer i 2024

Kultursjefen gleder seg likevel over at mange virksomheter melder om gode besøkstall, høy aktivitet i 2023 og mange spennende planer i 2024.

Hun foreslår å særlig løfte Mablis som en lokaleid festival. Det foreslås også tilskudd til de nye festivalene Vassøyfestivalen og Stavanger International Piano Festival, og Xplosif Hiphop som er tilbake.

Det er også prioritert å ta inn åtte nye søkere inkludert to gatekunstfestivaler. 54 av 64 søknader er innvilget tilskudd. Søkere som får avslag, kan søke ordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak, understreker kommunen på sine hjemmesider.

Kulturbudsjettet er enda ikke vedtatt, men kommunedirektøren har foreslått å øke neste års budsjett for kulturvirksomheter med 1 million kroner. Kommunedirektøren har foreslått et økt budsjett for 2024, og det er også lagt inn 1,5 million i tillegg som er øremerket gatekunstfestivaler.

Fordelingen blir behandlet av kulturpolitikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog den 13. desember.


Navn på virksomhetSøknadssum 2024Kommune-direktørens forslag til tildeling 2024
Blygeharry250 000125 000
Bokhuset350 000250 000
Checkpoint Club200 0000
Contemporary Art Stavanger350 000350 000
Den Gjenfundne Tid120 0000
Domkirken Musikk450 000300 000
Elefant110 0000
Elefantteateret400 000350 000
Gorrlaus120 000100 000
Kulturbruk 44/499 60065 000
MelkevikStandup200 0000
Musikkstuen Påfyll200 000100 000
Ny Musikk Stavanger200 000180 000
Rimi/Imir Scenekunst (RISK)1 100 000900 000
Spiren Scene350 000100 000
St. Johannes Sokn95 00060 000
Stavanger Bluesclub140 000140 000
Stavanger Jazzforum700 000530 000
Stavanger Kirkelige Fellesråd300 000200 000
Stavanger Vise Og Lyrikk Klubb80 00065 000
Stavangeren1 000 000400 000
Stokka Sokn70 0000
Studio17170 000120 000
Urban Hands500 000100 000
Zang80 0000
Bjergsted Brassfestival120 00048 000
Fjordsteam480 0000
Kåkå Kverulantkatedralen1 200 000850 000
Mablis800 000700 000
Maijazz1 300 000900 000
Munkehagen160 00094 000
Musikkfest300 000195 000
Norsk Orgelfestival190 000150 000
Norwegian Youth Chamber Music Festival (Nycmf)195 000150 000
Siddis Brass200 000150 000
Skeivå Rogaland Pride480 00080 000
Stavanger International Piano Festival150 000100 000
Stavanger Kammermusikkfestival850 000800 000
Vassøyfestivalen60 00060 000
Veteranbåtenes dag400 00050 000
Xplosif Hiphop200 000100 000
Dybwikdans320 000300 000
Findlay//Sandsmark300 000300 000
Insimul149 000149 000
Kitchen Orchestra200 000150 000
Klang Av Oldtid Da100 0000
Moco Movement Collective250 000100 000
Molitrix Scenekunst150 0000
Mågå200 000100 000
Song Circus150 000150 000
Stavanger Barokk150 00050 000
Stavanger Brass Band350 000280 000
Valen Vokalensemble300 000250 000
Volya Teater200 000100 000
DansiS440 000440 000
Tekstallianse600 000200 000
Chezville215 000110 000
Concord Stavanger144 450135 000
Consulatet150 000150 000
Kra - Kunst Rom Arbeid220 000170 000
Kanvas800 000700 000
Nice Surprise1 500 0000
Nuart950 000800 000
Stavanger gatekunstfestival750 0000

Nyeste fra Dagsavisen.no: