Nyheter

Lav arbeidsledighet i Rogaland

Lav ledighet og høy etterspørsel i Rogaland, viser ferske tall fra Nav.

Den lave arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter, viser fersker Nav-tall. Ved utgangen av november var 7080 personer registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. 4319 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. På landsbasis er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt ledige.

Direktør i Nav Rogaland, Merethe Haftorsen, sier at arbeidsledigheten i fylket har stabilisert seg på et meget lavt nivå, 1,5 prosent. På landssnittet er 1,7 prosent.

– Ledigheten i Rogaland fortsetter å holde seg på et lavt nivå. Sammenlignet med samme tid i fjor, har Rogaland 380 flere helt ledige. Den svake økningen illustrerer på en god måte hvor stabilt arbeidsmarkedet i fylket er for øyeblikket, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen, og fortsetter:

– Vi merker oss at det blir stadig færre langtidsledige.

Færre langtidsledige

39 prosent av de helt ledige har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

– Vi ser at langtidsledigheten går ned for hver måned som går. Det er et godt tegn. Desto lenger man er uten jobb, desto større er risikoen for å oppleve negative konsekvenser av å stå på utsiden av arbeidslivet. På samme tid viser det at arbeidsgivere i fylket er villige til å gi personer med hull i CV-en muligheten, sier Haftorsen.

Industriarbeid er yrkesgruppen i Rogaland med flest helt ledige med 440 helt ledige. Bygg og anlegg har 435, butikk- og salgsarbeid 404, mens reiseliv og transport har 393 helt ledige.

– Yrkesgruppene med flest helt ledige, er også de som er mest utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet som følge av endringer i økonomien. Dette gjelder spesielt bygg- og anlegg og butikk- og salgsarbeid, sier Haftorsen.

LES OGSÅ: Vil ha jobbdugnad for ukrainske flyktninger

Mange ledige jobber

I løpet av november ble 3430 ledige stillinger utlyst i Rogaland i november. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med i fjor.

1 av 4 stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med til sammen 871 stillinger.

Andre bransjer med høye utlysningsstall var ingeniør- og ikt-fag, butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport. 42 prosent av stillingene er utlyst av arbeidsgivere i Stavanger kommune.

– De siste tre månedene har antallet utlyste stillinger i Rogaland vært på samme nivå som rekordåret i fjor. Høye utlysningstall indikerer at virksomhetene sliter med å finne arbeidskraft med riktig kompetanse. I Rogaland samarbeider NAV tett og godt med mange arbeidsgivere, og vi er klare til å samarbeide med enda flere som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Vi kan hjelpe bedriftene med kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet, sier Haftorsen.

SR-Bank-økonom: – Tall som gjør meg glad

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, gleder seg over utviklingen og de ferske tallene fra Nav Rogaland.

– Dette er et tall som gjør meg glad. Arbeidsmarkedet fortsetter å holde seg bra – samtidig som inflasjonen er på vei ned. Det er det beste scenariet vi kan håpe på. Energibransjen gjør at jeg tror Norge vil komme seg gjennom dette bedre enn de fleste andre land, sier Knudsen i en pressemelding.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, kommenterer på Norges Banks ferske utlånsundersøkelse.

Han mener samtidig at en må være klar over at dette er en såkalt sakte-indikator. Det tar med andre ord noe tid før en ser at arbeidsledigheten skal gå ned.

– Men heldigvis tyder også de raskere indikatorene, konjunkturbarometerne og permitteringstallene, på at ledigheten ikke vil øke dramatisk, sier Knudsen.

– Rogaland er ytterst på den grønne grein. Alle regioner i Norge er på den lave siden, men framover vil energisektoren være en viktig driver for norsk økonomi og da særlig i Rogaland.

Tror ikke på ny renteøkning

Sjeføkonomen har flere ganger sagt at han mener rentetoppen er nådd. Det står han fortsatt ved og tror ikke det kommer flere renteøkninger fra Norges Bank i år. Det er planlagt et nytt rentemøte i neste uke.

– Jeg tror ikke dette betyr noe for rentebanen og tror fortsatt ikke at det blir rentehopp neste uke, sier KnudsenMer fra Dagsavisen