Nyheter

Slår sammen avdelinger i kommunen

Smartby-avdelingen og avdelingen for innovasjon og digitalisering i Stavanger kommune slås sammen 1. desember.

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider torsdag.

De to siste årene har kommunen bygget opp to innovasjonsmiljøer med til dels overlappende funksjoner.

– Ved å samkjøre avdelingene får vi bedre samarbeid og koordinering, samt spissing og videreutvikling av kompetanse innen innovasjon og digitalisering. Kommunen har et stort behov for innovasjon i framtiden, sier Birger S. Clementsen, direktør for innovasjon og støttetjenester, på kommunens hjemmesider.

Omorganiseringen innebærer at samtlige ansatte i smartbyen overføres til avdelingen Innovasjon og digitalisering. Det opprettes en ny seksjon for innovasjon i avdelingen, med Inger Hanne Vikshåland som seksjonsleder.

– Vi ser fram til å bli en del av et større fagmiljø og få nye kolleger. Det vil gi flere ressurser og enda bedre vilkår for innovasjons- og digitaliseringsarbeidet, dette vil gagne hele kommunen, sier Jens Otto Skåra Hansen, konstituert smartby-sjef.

Nyeste fra Dagsavisen.no: