Nyheter

Skolevalgkampen: – Det kan være ganske kaotisk

Ungdomspolitikerne vil forbedre valgkampen på skolene: – Kan være ganske kaotisk og ulik gjennomføring på de forskjellige skolene.

På et møte i opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune ble det klart at alle partiene står sammen i ønsket om en bedring av skolevalgkampen.

Ifølge Kristin Lode (Frp), som er medlem i opplæringsutvalget og som deltok på skolevalgkampen i år, er det flere ting som kan forbedres.

– Vi opplever at det ikke er mye samspill mellom skolene og at selve gjennomføringen ikke er så helhetlig. Vi ser også behovet for at de felles spillereglene bør styrkes og kommuniseres bedre. Ordstyreren sin rolle på den enkelte skolen er også en ordning som bør ses nærmere på. Vi opplever at ordet i debatten fort kan bli fordel på en urettferdig måte. Noe som peker på at det antakelig er manglende kompetanse på området, sier Lode til RA.

Kristin Lode.

Det er også Mille-Sofie Kvannli (H) og Julia Eikeland (Ap) enige i, som også er medlemmer av opplæringsutvalget og har deltatt på skolevalgkampen i år.

Men alle tre understreker at det først og fremst en glede å få være med i den unge samfunnsdebatten og møte på ungdommer i hele fylket.

– Men, likevel opplever vi at det ofte kan være ganske kaotisk og ulikhet i gjennomføringen på de forskjellige skolene, understreker de.

Julia Eikeland, fylkestingskandidat og sentralstyremedlem i AUF.

– Elever blir usikre

Skolevalgkampen er ofte ungdommens første møte med politikken. Vi tar opp enormt mange viktige samfunnsspørsmål og kan ofte skape engasjement blant elevene. Resultatene av skolevalgkampen er ofte en pekepinn på hvordan det ordinære valget kommer til å gå, i tillegg så er det en representasjon av hva ungdommen mener i samfunnsdebatten. Derfor er det enormt viktig at skoledebatten gjennomføres på en slik måte at det legger til rette for at eleven kan få informasjon og ikke minst et best mulig grunnlag til å ta et valg i skolevalget, sier de tre ungdomspolitikerne.

– Hvilke konsekvenser har det om det ikke gjøres bedringer?

– Konsekvensene er jo at elevene opplever at de ikke får den nødvendige informasjonen om hva partiene står for og at de blir usikre på hvilket parti de skal stemme på, sier ungdomspolitikerne.

Lode i Frp påpeker at hun også fikk mange tilbakemeldinger fra elever om at debatten bare gjorde de mer usikre på hva de skulle stemme.

– Og det er jo ikke det resultatet vi ønsker, verken som debattant eller politiker.

Alle parti sammen om forslag

– Hvilke skritt eller forbedringer mener dere er viktige å ta i første omgang?

– Det viktigste er å involvere de unge i større grad i planleggingen og gjennomføringen. Ungdomspartiene og UFR (Ungdommens Fylkesråd) representerer de som stiller til debatt og de som er tilskuere for debatten, sier de.

– Det er mange ting vi kan påpeke som debattanter, men som fylkestingspolitikere er det viktigste å legge til rette for en større medvirkning og samarbeid mellom ungdommene og fylkeskommunen. Dette er tross alt noe som arrangeres kun for ungdommen, legger politikerne til.

Da evalueringen var oppe til behandling i opplæringsutvalget ønsket Lode i Frp å fremme et tilleggsforslag, hvor det ble påpekt et behov for at den videre organiseringen av skolevalgkampen skjer i tettere samarbeid med UFR og ungdomspartiene i Rogaland. I tilleggsforslaget ble det også påpekt at man bør hente inn erfaringer fra organisering av skolevalgkampen i andre fylker. Alle partiene ønsket å være med som forslagsstiller for å vise at det er tverrpolitisk enighet rundt at skolevalgkampen må forbedres.

– At alle partiene ønsker å være med som forslagsstiller gjør det tydelig at det ikke bare er noen få som har opplevd at gjennomføringen har forbedringspotensial. At alle parti stiller seg bak dette signaliserer også at en endring er ønskelig, og at dagens ordning ikke er tilstrekkelig, sier Kristin Lode (Frp), Mille-Sofie Kvannli (H) og Julia Eikeland (Ap).

17 år gamle Mille-Sofie Kvannli er fylkesleder i Rogaland Unge Høyre. Hun har store ambisjoner, og ønsker å nå langt i politikken.


Nyeste fra Dagsavisen.no: