Nyheter

Varmestuens venner sliter: − Det spises oftere tomt fra grytene

Kommunen kan kutte støtten og private donasjoner uteblir. Høsten ser foreløpig mørk ut for Varmestuens venner.

En vasskald formiddag i november, med bitende vind og våte snøfiller i luften, er Rogalands Avis på vei til et hvitt trehus som ligger i Paradissvingen i Stavanger. Dette er, passende nok, et paradis for noen av de svakeste i samfunnet − gjerne omtalt som byens løse fugler.

Inne hos Varmestuens venner er det godt og varmt. Så langt lever de opp til navnet. I sofakroken og ved spisebordene sitter det damer og menn. Noen snakker livlig sammen, mens andre sitter alene, stirrer i bordplaten og ser ut som om de helst vil synke i jorden.

Rett innenfor døren står det flere esker med rullekaker og småkaker Varmestuen har fått fra Europris.

Det tar ikke lang tid før RAs journalist har fått en kaffekopp i hånden, og kan sette seg ned under lysekronen sammen med daglig leder Geir Høiland og styreleder Rolf Pettersen.

− Jeg snakket nettopp med en som sov ute i natt. Det var kaldt, men det viktigste for ham var at han fant et tørt sted, sier Høiland.

Styreleder Rolf Pettersen og daglig leder Geir Høiland inne i lokalene til Varmestuens venner i Stavanger

Regner ikke med kommunal støtte

Varmestuens venner er en stiftelse som driver et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Stavanger og omegn. Det var Gerd og Evald Høiland som startet virksomheten i 1973, for de hadde til da levd et turbulent liv selv og visste bedre enn noen at de som slet med rus trengte et sted å få varme, mat og en dusj. I dag er det Geir Høiland, ett av barna til Gerd og Evald, som driver Varmestuen videre.

Men nå går det ikke så bra økonomisk i Paradissvingen.

I møtet om budsjetthøring for kommende år fikk Varmestuens venner vite at kommunedirektøren i Stavanger har gitt støttesøknaden deres en negativ innstilling. Det vil si at de ikke må regne med å få støtte fra Stavanger kommune til sin drift i 2024.

− Det var i forbindelse med frivillighetsåret 2023 at vi for første gang ble tildelt midler fra kommunen, noe vi opplevde som en viktig anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for vanskeligstilte borgere i Stavanger, sier styreleder Pettersen til RA.

− Jeg ble veldig skuffet under budsjetthøring. Det er snakk om en nedgang på 500.000 kroner fra i fjor, fortsetter han.

Måtte avlyse veldedighetsaften

Driften av Varmestuens venner har i alle år vært basert på frivillig dugnadsarbeid. Driftsmidler er hentet inn fra salg av kalendere og hefter, samt gaver, donasjoner og tilskudd de har fått fra stiftelser, legater, skoleklasser, næringsliv og private. De har også holdt konserter med støtte fra lokale artister, veldedighetsaftener og andre inntektsbringende tiltak.

− Men det er jo ingen hemmelighet at kostnadsnivået for alle har økt de siste årene, noe som har ført til at både private og næringslivet ikke har anledning å støtte oss slik de har gjort før, sier Pettersen.

Dermed ble Varmestuens venner nødt til å avlyse veldedighetsaftenen de skulle hatt 9. november − på grunn av sviktende billettsalg. Pettersen ringte rundt og spurte flere om de ville kjøpe billetter i år, men de svarte at de dessverre sliter med å bidra på samme måte grunnet økte kostnader.

− Jeg leste nettopp at næringslivet taper milliarder på fravær i julebordsesongen. Da er det rart at vårt relativt nøkterne julebord ikke får noe støtte, sier daglig leder Høiland.

− Brukerne våre er mer utsatte nå. De trenger hjelp mer. Sånn vårt budsjett er nå, og uten gallamiddagen, vil vi måtte redusere tiltakene våre, fastslår Pettersen.

Les også: Milliardær kjøpte 50 galla-billetter av Varmestuen: – Jeg er helt satt ut

Fikk ikke holde lotteri

For to år siden søkte Varmestuens venner Lotteri- og stiftelsestilsynet om å få holde et lotteri etter samme modell som gateprestene i Sandnes gjør hvert år, men det endte med at tilsynet avslo søknaden. De jobber nå med ny søknad.

Begrunnelsen for avslaget for to år siden, var at Varmestuens venner ikke er lotteriverdige, fordi deres virksomhet skal bli ivaretatt av det offentlige. Stiftelsen klaget på avgjørelsen, men Lotteritilsynet fikk støtte for sitt avslag fra Lotterinemnda.

Turid Søgnen, seniorrådgiver innen pengespill i Lotteri- og stiftelsestilsynet, forklarer overfor RA at søknadene de får alltid blir behandlet ut fra fakta på søknadstidspunktet. Organisasjoner har alltid anledning til å søke på et senere tidspunkt dersom den selv mener at fakta er endret sammenlignet med tidligere søknader, eller om det er nytt lovverk.

Siden forrige lotteri-søknad har det kommet en ny lov som sier at lotteri kan avholdes med en ramme på 200.000 kroner.

− Tre av byens kjente kunstnere donerte kunst for 150.000 kroner som skulle loddes ut, og det kunne selges lodd for 600.000 kroner. Dette vil vi ikke kunne gjøre etter den nye loven, så vi vil prøve igjen i 2024 med et begrenset lotteri, sier Pettersen.

Les også: Inviterte til gallaaften − solgte ikke én billett

Må halvere matbudsjettet og kutte takeaway

Mulig kutt i kommunal støtte, manglende donasjoner og lotteri-nekt gjør at Varmestuens venner er nødt til å spare der de kan.

− Vi har et matbudsjett på mellom 60.000 og 70.000 kroner i måneden. Dette må vi nok halvere. Utkjøring av mat må vi slutte helt med, sier Pettersen.

− Det er trist å si til de som er innom at de ikke kan ta med seg varm mat hjem. Nå om dagen spises det ofte tomt fra grytene, sier Høiland.

Nylig fikk Varmestuen flere kilo feilmerket oksestek fra Coop Obs, da de ikke kunne selge denne maten i butikken. Slike donasjoner er kjærkomne, i likhet med Europris som bidrar med kaker og smågodt.

− I disse dager kjører vi også rundt og henter rester på julebord. Julematen fordeler vi ofte i 11 til 12 måltidspakker som vi deler ut på gaten om kvelden. Vi har også bygget et kjølerom her på huset for å kunne oppbevare all julematen vi får, sier Pettersen.

− For ikke så lenge siden fikk vi mye tørrmat fra et skip Subsea 7 skulle sende til Australia, legger styrelederen til.

Men selv om maten kommer godt med, er det vanskelig for Varmestuen å planlegge ut fra slike tilfeldige donasjoner. Om de får mer mat enn de trenger, deler de med andre organisasjoner i byen, som Frelsesarmeen, Blåkors og Kirkens Bymisjon. Det blir også delt motsatt vei.

Les også: Mímir gjør som milliardær – gir penger til Varmestuen

Ordføreren: − Ikke besluttet

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) understreker at det kun er kommunedirektøren som i sitt budsjettforslag har gitt søknaden til Varmestuens venner negativ innstilling.

− Hvorfor støtte ikke er innstilt for 2024 må nesten kommunedirektøren svare på selv. Dette punktet er noe vi nå ser nærmere på når vi jobber med vårt alternative forslag til handlings- og økonomiplan, sier Knutsen Hegdal til RA.

− Dette er på ingen måte et signal eller en beslutning som er tatt blant flertallspartiene, og det er heller ikke noe som er kommunisert fra vår side i budsjetthøringen – tvert om, understreker hun.

Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger

− Imponert over Varmestuens venner

Ordføreren mener at samfunnsengasjementet til familien Høiland og resten av gjengen i Varmestuens venner, er imponerende.

− De hjelper noen av de svakeste i byen vår og gir et løft til mennesker i en vanskelig hverdag. I Paradissvingen 1 kan alle komme, og kaffen står alltid klar. Det skal den fortsatt kunne gjøre – uavhengig av dyrtid. Jeg er imponert over hva de har fått til og jeg tenker det er svært viktig at arbeidet de gjør fortsetter, sier Knutsen Hegdal.

− Konsekvensene av dyrtiden vi står i er dramatiske for mange, men kanskje spesielt for aktører som Varmestuens venner. Det er et lavterskeltilbud som er avhengig av økonomisk støtte. Deres hovedfokus er å hjelpe, ikke tjene penger på hjelpen som gis, fortsetter hun.

− Som ordfører er jeg svært opptatt av å samarbeide tett med frivillige aktører og ideelle organisasjoner. De er et viktig supplement til de gode tjenestene og tilbudet som Stavanger kommune har.

Les også: Alenemor fortviler: − Har alltid vært tøft, men ikke på dette nivået

− Flere søkere med lignende tilbud

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger sier at innenfor tjenestetilbud til rusavhengige mottok de 12 søknader om tilskudd for 2024. Flere omfatter matservering og -utkjøring, aktiviteter og individuell oppfølging, som også Varmestuen tilbyr. Det er foreslått tildeling av tilskudd til åtte av organisasjonene.

− For 2024 har Varmestuens venner søkt om 1.560.000 kroner til drift av sitt lavterskeltilbud og ulike aktiviteter. Med grunnlag i budsjettrammen og flere søkere med lignende tilbud til målgruppen, fant kommunedirektøren dessverre ikke rom for å anbefale tildeling til Varmestuen i 2024, sier Vareide til RA.

Han mener likevel at det vil være et savn for brukerne av Varmestuens venner dersom tilbudet blir redusert eller, i verste fall, legges ned.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide, Stavanger kommune

Les også: − Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i flere deler av historien til Bamsegutt

Nyeste fra Dagsavisen.no: