Nyheter

Nav Rogaland: – Arbeidsledigheten er stabil

Ledigheten har stabilisert seg på et lavt nivå i Rogaland, melder Nav Rogaland

– Andelen helt ledige har vært uendret i Rogaland siden sommeren, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Rogaland, i en pressemelding fredag.

6834 personer er registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av oktober, viser nye arbeidsmarkedstall fra Nav.

4276 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. Sammenlignet med oktober 2022, er det en økning på i underkant av 500 personer. På landsbasis er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt arbeidsledige.

– Ledigheten i Rogaland har stabilisert seg på et lavt nivå gjennom flere måneder. Høy aktivitet på arbeidsmarkedet i fylket gjør at vi forventer at den lave ledigheten vil vedvare en god stund fremover, sier Haftorsen.

Justert for sesongvariasjoner er det en liten økning i antallet helt arbeidsledige den siste måneden.

Flest ledige

Disse fire yrkesgruppene i Rogaland hadde flest helt ledige i oktober:

  • Industriarbeid, med til sammen 434 helt arbeidsledige. Det er på samme nivået som i fjor.
  • Butikk- og salgsarbeid, med totalt 424 helt arbeidsledige, noe som er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Serviceyrker og annet arbeid har 400 helt arbeidsledige. Det er en økning på 7 prosent.
  • Reiseliv og transport, med 394 helt arbeidsledige, noe som er på samme nivået som i fjor.

– Det er ingen store endringer i antall helt ledige innenfor de fleste yrkesgruppene. Men vi ser at de bransjene som er mest følsomme for konjunktursvingninger, har de største endringene. Det gjelder bygg og anlegg og butikk- og salgsarbeid, sier Haftorsen.

Stavanger og Sandnes er kommunene i fylket med høyest ledighet, men de avviker ikke mye fra snittet for fylket. I begge kommunene er andelen helt ledige på 1,9 prosent. Randaberg og Strand har 1,8 prosent, mens Haugesund har 1,7.

Høyt antall utlyste stillinger

I Rogaland ble det utlyst 3988 stillinger offentlig i oktober. Det er på omtrent samme nivå som for et år siden. 1 av 4 stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med til sammen 1 030 stillinger. Innenfor ingeniør og ikt-fag ble det utlyst nesten 500 stillinger. Andre yrkesgrupper med høye utlysningstall var bygg og anlegg, industriarbeid og undervisning.

– Mange utlyste stillinger indikerer at mange arbeidsgivere har problemer med å få tak i riktig kompetanse. Arbeidssøkere som er registrert hos Nav har ulik bakgrunn, utdanning og erfaring. Bedriftene kan finne kompetansen de trenger, dersom de er villige til å gi folk en sjanse.

I Rogaland samarbeider Nav tett og godt med mange arbeidsgivere, og vi er klare til å samarbeide med enda flere som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Vi kan hjelpe bedriftene med kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet, sier Haftorsen.
Nyeste fra Dagsavisen.no: