Nyheter

Boligmarkedet: Skiller seg betydelig ut fra resten av landet

Stavanger har hatt en vesentlig sterkere prisutvikling på eiendomsmarkedet enn de andre store byene i Norge hittil i år.

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 9,6 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+3,7 prosent), Bergen (+3,4 prosent), og Trondheim (+1,7 prosent). Men likevel mindre enn i Kristiansand, der prisene har steget med 10 prosent hittil i 2023. Svakest utvikling så langt har Tromsø med 0 prosent. Det kommer fram i ferske tall fra Eiendom Norge.

– Så langt i år skiller boligprisutviklingen seg betydelig ut i Stavanger og Kristiansand, noe som ikke er overraskende i lys av den økte i aktiviteten i olje- og gassnæringen. Resten av landet kommer med stor sannsynlig til å ende med en utvikling rundt null når året er omme. Dette vil likhet med i 2022 innebære et realboligprisfall i de fleste områder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Sett på september isolert sett så steg boligprisene i Stavanger med 0,6 prosent, korrigert for sesongjusteringer, noe som også er en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenlignet med Trondheim (-0,7 prosent), Oslo (-0,1 prosent) og Bergen (+0,4 prosent).

525 boliger solgt i september

Også omsetningen i boligmarkedet i Stavanger og omegn er økende.

Det har i september blitt solgt 525 boliger i Stavanger-regionen. Det er 4,2 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2022.

Hittil i år er det solgt 3885 boliger. Det er 2,6 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Salgstiden i denne regionen er også høyere. Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 31 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 40 dager.

Medianboligen i Stavanger koster 3.900.000 ved utgangen av september.

Ned på landsbasis

Boligprisene på landsbasis gikk imidlertid ned forrige måned. Faktisk så er september 2023 den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie, ifølge Eiendom Norge.

– Boligprisene sank 1,9 prosent i september. Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en september, sier Lauridsen.

Oslo 20230504. 
Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikken for april.
Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han tror ikke prisutviklingen vil endre seg radikalt i nærmeste framtid.

– Vi venter en svak prisutvikling de neste månedene, og i lys av de mange renteøkningene er det oppsiktsvekkende at vi ikke har fått en svakere boligprisutvikling før nå. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 trolig ende rundt null, sier han og legger til:

– Vi når trolig rentetoppen i desember med 4,5 prosent. Etter vårt skjønn bør Norges Bank allerede nå si stopp. Ønsker de å styrke kronen og derav den importerte inflasjon bør de heller be regjeringen gjøre en lovendring slik at oljeselskapene kan betale skatt i dollar, sier Lauridsen.

SR-Bank: – Boligmarked under nedkjøling

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank ser ikke stor grunn til bekymring i første omgang, men finner likevel enkelte grunner til å uroe seg noe med tanke på utviklingen videre.

– Dette er tall som viser et boligmarked under nedkjøling. Det er logisk og naturlig at dette skjer etter 13 rentehopp på to år. Samtidig er ikke nedgangen større enn vi skulle tro. Men vi ser tydelige tegn til at usolgte boliger hoper seg opp. Det selges altså færre boliger som selges enn som legges ut for salg. Denne økningen i usolgte boliger og det såkalte boligfjellet er viktig å være på vakt for, uttaler Knudsen og avslutter:

– Jeg synes ikke det er stor grunn til bekymring for opphopingen av boliger nå, men det er store regionale forskjeller og noen steder kan komme til å slite mer i høst. I september er første gang at antall usolgte boliger har oversteget normalen fra 2019.

– Bedre enn fryktet

Administrerende direktør Laila Neverdahl i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom mener de ferske tallene fra Eiendom Norge er bedre en ventet.

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom.

– Dette er mye bedre enn vi hadde fryktet med tanke på at det har vært 13 rentehopp på to år. Boligmarkedet på Nord-Jæren velfungerende. Det selges godt, det er fortsatt folk på visning og tempoet er fortsatt relativt raskt. Dette skyldes kombinasjonen av godt arbeidsmarked, høyt lønnsnivå og moderate boligpriser. Det tilføres litt lite nye boliger, som bidrar til at det er god balanse. Samtidig burde det blitt bygget mer boliger, for å dekke fremtidig behov. Det er tydelig at optimismen i energisektoren trumfer rentehevingene i Oljehovedstaden, melder Neverdahl.

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger.

DNB: – Tror prisene vil falle i Stavanger i høst

Daglig leder, Trond Lura, i DNB Eiendom i Stavanger tror boligprisene i Stavanger og omegn vil falle i løpet av høsten.

– Vi forventer at boligprisene vil falle mer enn normalt utover høsten, og det er ikke usannsynlig at nedgangen fortsetter neste år, inntil rentebanen forhåpentligvis snur i andre halvdel av 2024, sier Lura.

Selv om det ikke er et fremtredende boligoverskudd i Stavanger enda, peker han på tendenser til at det nå begynner å avta litt i forhold til salg, og legges ut gradvis flere eiendommer som er normalt for årstiden.

– Vi merker også at flere og flere begynner å prise ned boligene enn hva som var tilfellet før, sier Lura og legger til:

– Overskudd av boliger til salgs er normalt en sterk indikator i et marked der prisene skal justeres nedover, og som vi vet, er det en vanlig, sesongmessig trend at boligprisene har en tendens til å falle litt i løpet av høsten. Denne utviklingen er delvis resultatet av flere renteøkninger som har blitt innført i det siste, og i tillegg er det forventet enda en renteøkning i desember, som kan dempe boligprisene i Stavanger og resten av landet ytterligere.

Nordea: – Stavanger fortsatt et hett marked

Banksjef i Nordea Stavanger, Sveinung Hetland, påpeker at Stavanger skiller seg ut i et ellers kjøligere boligmarked i landet.

Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Stavanger.

– Vi ser at Stavanger med sin høye aktivitet holder stand enn så lenge, og det blir spennende å følge utviklingen fremover her, men vi ser nå for alvor at renteøkningene biter på. Mange sitter på gjerdet og avventer for å se hvordan markedet utvikler seg videre. Det er fortsatt mange som søker om finansieringsbevis, men vi ser en nedgang i antall kunder som faktisk kjøper bolig, sier Hetland og legger til:

– Færre er opptatt av maksimalt lånebeløp og mer opptatt av hvor store utgifter de vil få i måneden. Folk er mer forsiktige og ønsker å gå nøye gjennom kostnadsbildet med renter og avdrag før de kjøper bolig. Det er flere som ønsker å selge seg ned til en rimeligere bolig. Det er vesentlig flere som ønsker å selge egen bolig først før de eventuelt kjøper ny. Vi ser også flere som ønsker å selge sin sekundærbolig.Mer fra Dagsavisen