Nyheter

Dette er Rogalands mest bærekraftige kommuner

En helt ny kartlegging viser store forskjeller i hvordan kommune-Norge presterer i bærekraftsarbeidet. I Rogaland er det Tysvær kommune som topper listen.

En ny omfattende kartlegging viser hvordan det står til med bærekrafts-arbeidet i alle Norges kommuner. Kartleggingen, som heter «PwCs Bærekraft 356», legger FNs bærekrafts mål til grunn, og rangeringen er basert på 67 indikatorer fra offentlig tilgjengelig informasjon.

Se rangeringen over kommunene i Rogaland lenger ned i saken.

Kommunen som kommer best ut på landsbasis er Bærum. Tysvær kommer på en nasjonal 5. plass.

Best på bærekraft i Norge
1. Bærum
2. Luster
3. Hole
4. Hemsedal
5. Tysvær
6. Rauma
7. Gloppen
8. Nittedal
9. Oppdal
10. Ål

– Det er mange kommuner som lykkes med sitt bærekraftsarbeid. Samtidig ser vi en betydelig strekk i laget, hvor spesielt distriktskommuner har en lang vei å gå, sier Geir Are Nyeng, bransjeleder for kommunal sektor i PwC, i en pressemelding.

Han mener om at vi skal vi lykkes med våre internasjonale forpliktelser, må også de kommunene som i dag scorer dårligst brette opp ermene og prioritere bærekraftsarbeid de neste årene.

– Vi håper denne rapporten kan inspirere flere til å jobbe enda mer målrettet i sitt arbeid med en strategisk og helhetlig tilnærming til bærekraft. Dette bør også være en veiviser for nyvalgte lokalpolitikere som ønsker å sette bærekraft på dagsordenen, sier Nyeng.

Rogaland på topp

I Rogaland er det Tysvær, Hjelmeland, Suldal, Time og Vindafjord som er de fem beste kommunene på bærekraft ifølge kartleggingen.

Stavanger kommer på plass 13 av 19 i Rogaland, og på plass 82 av 356 nasjonalt.

Den kommunen i Rogaland som kommer dårligst ut på kartleggingen er Sokndal.


Sammenlignet med resten av landet, er Rogaland fylket som kommer best ut på gjennomsnittlig rangering på tvers av kommunene.

Ellers er det verdt å merke seg at Sola kommune scorer høyt på lista over de mest bærekraftige kommunene innen økonomi og styring, og kommer på en 3. plass nasjonalt. Sola topper også listen over hvilke kommuner som har hatt størst økonomisk vekst. På den sistnevnte listen kommer Klepp på en 8. plass nasjonalt.

Her gjør Rogaland det bra

Maren Bryne Aas, direktør i PwC, peker på et par områder Rogalands kommuner gjennomsnittlig gjør det bra, sammenligner med resten av landet.

  • Innenfor økonomi og styring: – Kommunene har gode tall knyttet til kommuneøkonomi (finansielle nøkkeltall) og sysselsettingstall (høy sysselsettingsgrad i befolkningen og blant innvandrere).
  • Innenfor sosiale forhold: – Kommunene gjør det bra innenfor temaområde «inntekt og livskvalitet.» Det er færre som lever i vedvarende lavinntekt og sosialhjelp, samt at det er større inntektslikhet i kommunene i Rogaland.
  • Innenfor klima og miljø: – Kommunene har gode tall innenfor særlig to områder under «Miljøhelse.» Kommunene gjør det bra på avfall og avfallshåndtering, samt ganske gode tall på energi (dvs lavere energiforbruk i husholdninger og kommunale bygg). De har også gode tall på klimatilpasning.

– Det er nyanser her og tallene varierer så klart fra kommune til kommune, men her ligger gjennomsnittet for kommunene i Rogaland positivt sammenlignet med resten av landet, sier Bryne Aas til RA.

Hun peker også på at hvis hun ser på dimensjonene og hvor langt snittet for Rogaland ligger fra de beste kommunene i hver dimensjon så ligger de nærmest toppen innenfor «sosial forhold», etterfulgt av «økonomi og styring» og «klima og miljø.»

– For dårlig

Bærekraft 356 måler alle norske kommuner basert på indikatorer som er knyttet til minimum ett av FNs delmål. Indikatorene er fordelt på klima og miljø, sosiale forhold og økonomi og styring.

– Foreløpig er det kun 20 av kommunene som når målet i Parisavtalen om 7 prosent årlig utslippskutt. Det er for dårlig. Likeveler det inspirerende å se både små og store kommuner på topplisten for indikatoren klima og miljø. Selvfølgelig har størrelse og geografi en betydning for kommunenes muligheter, men skal Norge lykkes med grønn omstilling må alle kommuner bidra, sier Maren Bryne Aas, direktør i PwC.

Maren Bryne Aas, direktør i PwC

De ti minst bærekraftige kommunene er fordelt på tre fylker; Innlandet, Troms og Nordland. Hele sju av ti kommuner på denne listen ligger i Innlandet. Nord-Odal, Grue og Eidskog er de tre kommunene som kommer dårligst ut i kåringen. Gjennomgående gjør kommunene på denne listen det svært dårlig innenfor dimensjonen Økonomi og styring.

---

Fakta om Bærekraft 365 fra PwC

● Bærekraft 356 er en vurdering av status på bærekraftsarbeidet i alle norske kommuner.

● Analysen er basert på informasjon per 30. juni 2023 fra FN, EU, KS/SSB og andre offentlige kilder.

● Til sammen bruker rapporten 67 indikatorer basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: