Nyheter

Hummer-sesongen snart i gang - disse områdene kan bli fredet

Fra 1. oktober kan fire områder i Stavanger bli fredet for hummerfiske. Yrkesfisker vil ha totalfredning for hummeren i ti år.

Hummersesongen går i gang 1. oktober. I Stavanger er det totalt 613 påmeldte til hummerfiske i årets sesong. For hele Rogaland er antallet 2425. Det viser en oversikt fra Fiskeridirektoratet.

Til sammenligning var det 2.818 påmeldte til hummerfiske i Stavanger i 2020. Totalt i Rogaland var antallet 14.653. I år er det samlede antallet påmeldte nasjonalt 14.141 personer. Statistikken gjelder både fritidsdyrkere og yrkesfiskere.

I april gikk Stavanger-politikerne inn for å frede hummeren i fire nye områder. Fiskeridirektoratet (FI) har siste ord i saken.

– Fiskeridirektoratet har saken til behandling, og arbeider mot en avklaring i forkant av årets hummersesongstart 1. oktober, opplyser FI til RA i en e-post.

– Hvis beslutningen blir at områdene fredes, vil reglene da tre i kraft allerede før 1. oktober?

– Det er intensjonen, ja.

Redusert med 30 prosent

Hummerbestanden er blitt redusert med rundt 30 prosent nasjonalt i løpet av de siste tre generasjonene (54 år), anslår Artsdatabanken. Undersøkelser utført av Havforskningsinstituttet viser at hummerfredning styrker bestanden.

Det er nå totalt 53 hummerfredningsområder i Norge i 2023. Ved fredning av hummerfiske i disse områdene, vil fiske med andre redskap enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot, forbys.

Fiskeridirektoratet har ved to anledninger, først i 2014 og sist i 2020, oppfordret alle kystkommuner i landet til å ta initiativ til å opprette et fredningsområde for hummer for å styrke bestanden. Disse områdene er til vurdering for hummerfredning hos Fiskeridirektoratet:

  • Stavanger by: Et stort område omkring havnebassenget og byøyene.
  • Mortavika: Et område omkring ferjekaien.
  • Vignesholmane: Et område innenfor fuglefredningsområdet.
  • Hafrsfjord.
Skjermdump

Vil ha totalfredning i ti år

Hummerfisker Tor Bernhard Harestad, leder i Sør-Rogaland Fiskarlag, har over 40 år fartstid i yrket. De siste årene har det vært elendig fiskeri.

– Hvor lang tid tar det før vi har sopt havet tomt? Jeg håper inderlig det blir fredning, og jeg har mange med meg når jeg sier det, sier Harestad til RA.

– Fredning har stort potensial. Ved Kvitsøy har de hatt svær tilvekst av hummer hvor det er fredet. Dette har også spredd seg utover.

Han mener myndighetene burde gå enda hardere til verks.

– Jeg vil ha totaltfredning i 10 år. Da er man sikker på at hummeren blir ivaretatt en stund.

Tor Bernhard Harestad

Hvis totalfredning ikke er aktuelt, vil Harestad at det skal bli forbudt med hummerfiske i oktober. I dag er det kun tillatt å fiske hummer i oktober og november i Rogaland.

– Det er færre som gidder å fiske i «mørknå».

– Statistikken viser at det er færre hummerfiskere i Stavanger og Rogaland enn for få år siden. Er dette en positiv utvikling?

– Det er bare mer og mer teiner. Havet er som en lommebok, øser du ut av den, blir det tomt, sier Harestad, også kjent som Frp-politiker i Stavanger kommunestyre.

---

Fakta: Gjeldende regler og tiltak for hummerfiske

Det er innført flere begrensninger på hummerfiske:

  • I Rogaland er det kun tillatt å fiske hummer i oktober og november.
  • Det er minstemål på 25 cm.
  • All rognhummer er fredet.
  • Det er krav om å registrere seg hver sesong og flere krav til antall og utforming av teiner.
  • Årlig tapes mellom 5 og 10 % av alle teiner under hummerfisket.

---


Mer fra Dagsavisen