Nyheter

UiS-tillitsvalgt om studentundersøkelse: – Trist og dramatisk situasjon

Studentenes psykiske helse er ikke blitt bedre etter pandemien, og så mange som en av tre kan ha psykiske lidelser, viser ny undersøkelse. UiS-tillitsvalgte krever tiltak. – Dramatiske tall, sier StOr-leder.

33,9 prosent av norske studenter kan ha en nåværende psykisk lidelse, viser en ny tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). De mest utbredte psykiske lidelsene blant studenter er depresjon- og angstlidelser. Tre av ti oppfyller kriteriene for en «alvorlig depressiv episode» i løpet av det siste året. Kjernesymptomene for depressive lidelser er nedsatt stemningsleie og energi, kombinert med tap av interesse for eller glede av ting man tidligere likte. Omtrent like mange oppfyller kriteriene for en angstlidelse.

Leder av Studentorganisasjonen (StOr) ved Universitetet i Stavanger (UiS) ser med uro på de ferske tallene som ble lagt fram tirsdag – og krever handling.

– Dette er både trist og dramatisk. Tallene viser at dette er et reelt problem som må tas tak i. Ikke bare på universitetene og av studentsamskipnadene, men av samfunnet som helhet. Vi ser på våre lokale tall at de reflekterer de nasjonale, sier Joakim R. Ramsland til RA.

Joakim R. Ramsland, leder for Studentorganisasjonen StOr ved UiS.

– Ikke bare pandemi-etterdønninger

Etter fjorårets SHoT-undersøkelse, som viste lignende resultater, ble tallene delvis forklart med at undersøkelsen kom tett etter en krevende pandemi, som gikk hardt utover studentene.

StOr-lederen mener årets undersøkelse understreker at pandemi-forklaringen blir for enkel.

– Nå er det gått et år til og tallene viser det samme. Dette dreier seg dessverre ikke bare om pandemi-etterdønninger. Dette er et problem som må tas tak i på flere nivåer, sier han.

Ved UiS startet arbeidet med en tiltaksplan etter undersøkelsen i fjor. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av både studenter, tillitsvalgte og representanter for universitetet, studentsamskipnaden og Stavanger kommune som jobbet fram en tiltaksplan. Den ble vedtatt i sommer og inneholder en rekke punkter som skal ta tak i utfordringer knyttet til studentenes psykiske helse.

Tallene viser at dette er et reelt problem som må tas tak i.

—  Joakim R. Ramsland, StOr-leder

Årets ferske SHoT-resultater understreker hvor viktig det er å sette i gang de ulike tiltakene, mener StOr-lederen.

– Vi jobber med å få satt i gang de små og store tiltakene vi har fått inn i planen og pusher UiS for å få fortgang. Dette er et svært viktig felt for oss og årets undersøkelse viser at det haster med handling, sier Ramsland.

Presset økonomi for studenter

StOr-lederen har noen tanker om hvorfor studentene i større grad oppgir at de sliter med den psykiske helsen, og det er flere faktorer som spiller inn. Studentenes økonomi er en av hovedgrunnene til bekymringer.

Over 90 prosent av UiS-studentene har en eller annen form for lønnet arbeid utenom studiene for å få økonomien til å gå opp, mens nesten 70 prosent av studentene jobber ganske mye.

– Vi bor i en dyr region i utgangspunktet, og alt er blitt dyrere det siste året. Våre tall viser at nesten 70 prosent av studentene jobber såpass mye at de tjener over 1G, altså cirka 70.000 kroner ved siden av studiene for å få endene til å møtes, og når en da også kanskje kommer flyttende fra en annen by og ikke har tid til annet enn studier og jobb kan det by på utfordringer for trivselen. Vi ser at det er en overordnet situasjon der det må legges bedre til rette for studentlivet. Samtidig etterlyser vi et tettere samarbeid mellom universitet, studentorganisasjoner og kommunene når det gjelder psykisk helse, sier Ramsland.

– Alvorlige tall

UiS-studentenes oppfatning er i tråd med hva Norsk studentorganisasjon nasjonalt mener om situasjonen.

– Nok en gang får vi alvorlige tall om studentenes psykiske helse. Nå trenger vi politikere som handler, ikke bare snakker løst om at vi rundt neste sving skal prioritere tiltak, sier Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) til NTB.

Leder Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon forventer at tiltakene de har etterlyst i årevis, prioriteres av politikerne. Blant disse er at reguleringsprosessene effektiviseres i kommunene. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Interesseorganisasjonen mener trang økonomi, dårlige læringsmiljøer og manglende satsing på studentfrivillighet er årsaker til at studenter rapporterer om psykisk uhelse.

– Vi forventer at politikerne møter våre behov. Vi må sikres en økonomi som gjør at vi kan bruke tid på aktiviteter som gjør oss godt. Dette inkluderer å være aktiv i studentfrivilligheten – et viktig forebyggende verktøy. For å redusere behovet for behandling, må vi investere mer i det som forebygger psykisk uhelse, sier Sæther.

Ministeren: – Grunn til bekymring

Også forsknings- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch (Sp), mener tallene gir grunn til bekymring.

– Undersøkelsen gir et bilde av en alvorlig folkehelseutfordring, som vi må håndtere i fellesskap. Når så mange unge mennesker rapporterer at de sliter med ulike psykiske plager, må vi som samfunn ta det på stort alvor, sier hun.

Forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch (Sp) er måndag på besøk i Arendal, der ho slapp nyheita om at regjeringa har avgjort å opprette 20 nye studieplassar i medisin i Agder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB/ NPK


Resultatene av SHoT-undersøkelsen er basert på svarene fra mange tusen studenter over hele landet. Selve undersøkelsen studentene har svart på er et standardisert og validert kartleggingsverktøy utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi håper at kunnskapsunderlaget kan bidra til arbeidet for et inkluderende og støttende miljø for studenter, der deres mentale helse blir prioritert på lik linje med deres akademiske suksess, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Mer fra Dagsavisen