Nyheter

Slik blir Forskningsdagene: Teater, gaming og energi

Snart er det klart for Forskningsdagene, og på programmet er det noe for enhver smak, mener arrangørene.

Onsdag 20. september til søndag 1. oktober arrangeres den nasjonale festivalen Forskningsdagene av Forskningsrådet. I Stavanger-regionen er det Universitetet i Stavanger (UiS), Jærmuseet, Museum Stavanger (MUST), NORCE, Norsk Oljemuseum, Stavanger Universitetssjukehus, Tekna og VID vitskaplege høgskole som er arrangørene.

– De som besøker arrangementene kan forvente forskningsformidling på et nivå som passer for alle folk. Målet med Forskningsdagene er å få forskning ut til folket, og få forskerne ut fra kontorene og laboratoriene til der folk ferdes – på pub, på torget eller i skogen på tur, for eksempel, sier Camilla Larsen ved UiS til RA.

Hun er koordinator for teamet som arranger Forskningdagene i Stavanger-regionen, og tror det varierte programmet har noe som kan passe alle.

– For eksempel har vi panelsamtaler, Forskningstorget, Matløypa på Ullandhaug, Forsker-standup og mye mer.

Barneteater

Forskningsdagene har alltid et overordnet hovedtema, og i år et det «Energi» som er den røde trådene gjennom de fleste arrangementene.

– Hva ser du selv på som noen av høydepunktene fra programmet?

– Åpningen på Oljemuseet gleder jeg meg til. Her får vi blant annet besøk av en forsker fra UiS som har bodd sammen med befolkningen på Utsira, og forsket på hva havvindparken som kommer der vil bety for lokalsamfunnet – både i form av konsekvenser for naturen, men også hva dette vil bety for arbeidsplasser og kommuneøkonomien. Det kommer også forskere med andre perspektiver for å ha en samtale om hva vi kan ofre lokalt for å bidra til den globale energiomstillingen, sier Larsen.

Hun gleder seg også til de skal arrangere barneteater for 2. trinn for inviterte skoler.

– Vi gjør forskning om til barneteater. Årets forestilling er basert på boken «Beverens reise» av miljøhistoriker Dolly Jørgensen. Boken handler om hvordan norske bevere var med på å redde den skandinaviske beverbestanden da den var utrydningstruet. Også handler det om migrasjon, tilhørighet og inkludering. Det er Berit Aarrestad som har regien for forestillingen, hvor skuespillere og musikere sammen med barna utforsker hva det vil si å være hjemme. I en søt fortelling møter vi en bever som plutselig oppdager at det er kommet en oter i hans badedam, forklarer Larsen.

Hun håper årets barneteater kan få et liv etter Forskningsdagene også, slik som forrige produksjon som ble sendt på turné i Den kulturelle skolesekken, og skal vises på Rogaland teater i høst.

Gamer for å dyrke avokado

I år tar Forskningsdagene grep nasjonalt for å nå ut til ungdommer som er fra 12–13 år og oppover.

– En gaming-stasjon har blitt satt opp i Bergen. Her skal de bruke spillvarme til å varme opp et drivhus, slik at dette skal få en varme som passer til å dyrke en avokado, sier Larsen.

Hun forklarer at det blir satt opp gaming-stasjoner rundt om i landet, blant annet på Universitetsbiblioteket i Stavanger, hvor lokal ungdom kan komme og spille mot de som sitter i Bergen for å hjelpe til å varme opp drivhuset.

Det er Fortnite som spilles.

– Dette handler jo om energi, og at vi må bruke energien vi har smartere. Vi vet at databruk og mye industri i Norge produserer varme og energi som går tapt som et biprodukt. Så vi vil rette litt oppmerksomhet mot hvordan vi kan bruke denne energien, blant annet til omstilling i matproduksjonen i Norge, sier Larsen.

Alle arrangementene er gratis, og arrangørene oppfordrer alle til å sjekke ut programmet om det er noe som kan være av interesse.

---

Fakta om Forskningsdagene:

  • Forskningsdagene er en nasjonal forsknings-festival som arrangeres fra 20. september til 1. oktober.
  • I Stavanger-regionen er det Universitetet i Stavanger (UiS), Jærmuseet, Museum Stavanger (MUST), NORCE, Norsk Oljemuseum, Stavanger Universitetssjukehus, Tekna og VID vitskaplege høgskole som er arrangørene.
  • Programmet finner du på nettsidene til Forskingsdagane i Stavanger-regionen.
  • Årets tema er Energi.
  • Forskningsdagene i Stavanger-regionen er sponset av fylkeskommunen i Rogaland, Stavanger kommune, Forskningsrådet og Forskerforbundet.

---


---

Litt av programmet:

20. september:

Kystsamfunnet: Hvor mye er vi villige til å ofre for klima? v/Universitetet i Stavanger og Norsk oljemuseum

22. september:

Forfatter møter forsker v/ Universitetet i Stavanger, Universitetsbiblioteket og Kapittel

23. september:

Forskningstorget i Stavanger v/ Tekna Stavanger avdeling og Forskningsdagene i Stavanger-regionen

Game for guac v/ Universitetet i Stavanger og Einherjar e-sport

24. september:

Matløypa på Ullandhaug v/ Arkeologisk museum, Jernaldergården, Arkivenes hus, Havets hus / Måltidets hus, NORCE/Ullrigg, Stavanger botaniske hage, Sørmarkas venner, Ullandhaug økologiske gård

26. september:

Barneuniversitetet, v/Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum

Forskningsteater: Vi har ikke alltid vært her v/Universitetet i Stavanger

Ny energi for læring ved hjelp av VR-teknologi v/VID vitenskapelige høgskoleFakultet for diakoni og samfunnsvitenskap

27. september:

Forsker standup kveld 1 på KåKå kverulantkatedralen v/ Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, VID Vitenskapelige høgskole og Arkeologisk museum

Mangfold gir energi – Bokbad om “Hjertet i to – seks måneder med Karpe” og forskningsprosjektet TransCit v/ VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for diakoni og samfunnsvitenskap

28. september:

Det grøne oljeuniversitetet v/ Universitetet i Stavanger og Universitetsbiblioteket i Stavanger

Forsker-standup – kveld 2 v/ Universitetet i Stavanger, MUST, NORCE, VID Vitenskapelige høgskole

Levende historie – å utforske fortiden her og nå, v/Universitetet i Stavanger, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og St. Svithun vgs.

29. september:

Young Researchers Night – Stavanger v/ Akademiet for yngre forskere, UiSdc og Universitetet i Stavanger

30. september:

Maritim aktivitetsdag v/ Museum Stavanger og Stavanger maritime museum

Museumslørdag v/Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum og Jernaldergården

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: