Nyheter

Seniorgeolog i Oljedirektoratet blir ridder: − Strålende fornøyd

Han har vært avgjørende for etableringen og utvidelsen av både norsk og andre lands kontinentalsokler.

Harald Brekke er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse. Han får ordenen for langvarig arbeid med å etablere norsk og andre kontinentalsoklers yttergrenser, samt innsats for å etablere internasjonalt regelverk for havbunnsmineraler, melder Oljedirektoratet (OD).

St. Olavs Orden er en utmerkelse som tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten». Utnevnelsen ble kunngjort fra Slottet onsdag 6. september, og ordenen skal tildeles 12. september. Det skjer hos Statsforvalteren i Agder, og der skal også ordføreren i Kristiansand være til stede.

Seremonien forestås av Kongens representant i Agder, men tidligere praksis er at Kongen inviterer flere mottakere av ordener til en sammenkomst på slottet. Invitasjonen er imidlertid ikke sendt ut ennå.

Brekke fikk telefonen fra Statsforvalteren i Agder en fredag i juni. Hun informerte ham om at Utenriksdepartementet hadde foreslått å gi ham St-Olavs Orden.

− Jeg ble litt overrasket, men selvfølgelig også strålende fornøyd. Det er kjempemoro å få denne anerkjennelsen, sier Brekke til RA.

Norges kontinentalsokkel med grensen markert med rød stiplet linje

Gjorde norsk sokkel større

Seniorgeologen var med i FNs Kontinentalsokkelkommisjon i 15 år og der bidro han til å etablere yttergrenser på kontinentalsokler rundt om i verden, i tillegg til å jobbe mye med den norske sokkelen her hjemme.

Det var Utenriksdepartementet som startet dette arbeidet, og Harald og noen kolleger fungerte som teknisk sakkyndige geologer og geofysikere i arbeidet. Det var først og fremst Morten Sand, men også kollegene Olvar Løvås og Oddny Svendsen.

For å etablere nye yttergrenser, sier Havrettskonvensjonen at et land kan ha grenser på sokkelen utenfor 200 nautiske mil, men da på visse betingelser, enten topografisk eller geologisk. Disse må kartlegges.

Norsk kontinentalsokkel måler totalt 2.652.474 kvadratkilometer. Nå har vi også areal utenfor 200 nautiske mils grensen, 419.014 kvadratkilometer − alt dette er resultater av arbeidet til Brekke og hans kollegaer i OD.

Fastlands-Norge er til sammenligning 323.808 kvadratkilometer.

− Vi kan ikke være svakere enn andre land

Foruten å bidra til å etablere yttergrenser i flere land, har Harald vært med i Havbunnsmyndigheten i ti år. Denne myndigheten har sitt hovedsete i Kingston, Jamaica, og her har han arbeidet med havbunnsminerallisenser i internasjonalt farvann. Dette var et arbeid som har en form for parallell til det lisensarbeidet OD gjør.

Resultatet av dette arbeidet kommer til å få innvirkning på regelverket som utvikles for norsk sokkel.

− Vårt regelverk kan ikke være svakere enn det som utvikles internasjonalt. Hva det konkret betyr, er det for tidlig å si noe om, sier Brekke.

Men han ser at vi kan trekke veksler på utviklingen andre steder hvor det er tildelt lisenser, i Stillehavet, Det indiske hav og Atlanterhavet.

Mer fra Dagsavisen