Nyheter

Nav-tall: Flere er borte fra jobb på grunn av sykdom

Det legemeldte sykefraværet øker i Rogaland - men er likevel lavere enn snittet for hele landet.

I 2. kvartal 2023 hadde Rogaland et legemeldt sykefravær på 4,7 prosent. Det er en svak oppgang sammenlignet med samme periode i fjor, viser ferske tall fra Nav Rogaland.

Legemeldt sykefravær er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk. I Rogaland var det 580.149 tapte dagsverk i årets andre kvartal, som utgjør 4,7 prosent. Snittet for landet var på 5,5 prosent, opplyser Nav Rogaland i en pressemelding

Oslo er eneste fylke med et lavere legemeldt sykefravær enn Rogaland med 4,5 prosent.

– Forebygging av sykefravær er lønnsomt, både for virksomheter, for de ansatte og for samfunnet. I Nav er vi klare til å samarbeide med arbeidsgivere som trenger støtte i dette arbeidet, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Størst økning i helsesektoren

Helse- og sosialtjenester sto for det høyeste sykefraværet av alle næringsgrupper med 7,3 prosent.

– Størst økning i det legemeldte sykefraværet hadde overnattings- og serveringsvirksomhet med over 20 prosent det siste året, sier Haftorsen. Denne næringsgruppen har et legemeldt sykefravær på 5,2 prosent.

Kommunal sektor har det høyeste sykefraværet med 6,7 prosent i Rogaland. I statlig forvaltning er sykefraværet på 5,1 prosent, mens innenfor privat og offentlig næringsvirksomhet er andelen 4,1 prosent.

Psykiske lidelser

De to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser sto for henholdsvis 32,4 prosent og 26,1 prosent av det legemeldte sykefraværet.

– Antallet tapte dagsverk innenfor psykiske lidelser har økt med 15 prosent det siste året, sier Haftorsen.

24,7 prosent var gradert sykemeldt i Rogaland i 2. kvartal. Det betyr at den sykemeldte jobber delvis for sin arbeidsgiver. På landsbasis er 27,6 prosent gradert sykemeldt.

– Bruk av gradert sykemelding mener vi er bra for den som er sykemeldt. Vi vet at det å være litt i arbeid mens man er syk kan bidra til å gjøre veien tilbake til fullt arbeid lettere, og hindre utstøting fra arbeidslivet, sier Haftorsen.

---

Slik ser det legemeldte sykefraværet ut i de største kommunene i Rogaland:

  • Stavanger: 4,4 %
  • Sandnes: 4,8 %
  • Sola: 4,4 %
  • Hå: 5,0 %
  • Time: 4,6 %
  • Klepp: 4,8 %
  • Gjesdal: 4,5 %
  • Eigersund: 4,7 %
  • Haugesund: 5,1 %
  • Karmøy: 5,4 %

---
Nyeste fra Dagsavisen.no: