Nyheter

Kontrollerte 31 byggeplasser - fant mange regelbrudd

– Vi kom over noen som mente at det ikke var så nøye å følge regelverket, opplyser A-krim-leder Frode Gundersen. Blant forholdene som ble avdekket var totalt 14 personer hos 9 virksomheter som ikke hadde gyldig HMS-kort.

A-krimsenteret, i samarbeid med ekstra kontrollører fra Skatteetatens skattepatrulje, kontrollerte i forrige uke 31 byggeplasser i Rogaland. Målområdet for kontrollene var mindre byggeplasser, i hovedsak oppføring av eneboliger, opplyser politiet i en pressemelding.

– Vi vet at bygg og anlegg er en bransje med risiko for arbeidslivskriminalitet. A-krimsenteret i Stavanger har over tid fulgt med på bransjen og aktivt kontrollert større byggeprosjekter. For å bygge ytterligere kunnskap om bransjen, har vi derfor i denne omgang kontrollert mindre byggeplasser i distriktene, sier senterleder Frode Gundersen på A-krimsenteret i Stavanger.

---

Fakta A-krim:

  • A-krimsenteret i Stavanger: Senteret er lokalisert i Stavanger og jobber med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Rogaland. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og Nav. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
  • Det er etablert totalt åtte a-krimsenter på landsbasis; i Alta, Bergen, Bodø, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.
  • Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
  • · www.handlehvitt.no er en portal for privatmarkedet som hjelper deg å gjøre ting riktig.

---

Langt fra feilfritt

Forrige ukes kontrollaksjon viste at det på langt nær var feilfritt hos de mindre entreprenørene.

– Vi kom over noen som mente at det ikke var så nøye å følge regelverket, da de ikke forventet å bli kontrollert. Da var det jo fint å kunne bidra til å ta ned den hypotesen, sier Gundersen.

På de 31 byggeplassene ble totalt 74 personer tilknyttet 40 selskaper kontrollert. Totalt 14 personer hos 9 virksomheter hadde ikke gyldig HMS-kort. Disse ligger an til å få overtredelsesgebyr. Brudd på HMS-kortplikten som egner seg for overtredelsesgebyr sanksjoneres med et grunngebyr på 12.500 kroner.

Ved gjentagende brudd skal dette beløpet som hovedregel dobles. Gebyret økes også med 2500 kr per ansatt som ikke har gyldig kort.

På en byggeplass ble arbeidet stanset på grunn av usikret stige. En rekke av byggeplassene hadde mangler knyttet til stillas, og fikk veiledning i riktig oppføring og bruk, ettersom det ikke var arbeidere i stillasene på kontrolltidspunktet.

Et stillas ble stengt under A-krims aksjon mot byggeplasser i Rogaland.

Videre undersøkelser

Skatteetaten innhentet informasjon på stedet fra de kontrollerte virksomhetene, som blir gjenstand for videre undersøkelser i etaten.

– Det er ikke usannsynlig at det vil avdekke flere feil og mangler. For noen av virksomhetene kan det være aktuelt med utvidede kontroller i etterkant, opplyser Gundersen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: