Nyheter

Oransje farenivå for skogbrann på hele Østlandet, i Agder og Sør-Rogaland

Skogbrannfaren er raskt økende. Nå er den utvidet til oransje nivå for store deler av Sør-Norge. DSB mener det er svært sannsynlig med mange branner i helga.

Samtidig utvides farevarselet til å inkludere gult farevarsel på resten av Vestlandet sør for Stad.

Brannregion øst og Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) melder fredag om over 40 branner til sammen i sine områder.

– Nå finnes det knapt et sted i Vestfold der bruk av ild åpenbart ikke kan medføre brann i vegetasjon, skriver brannsjef i VIB, Per Olav Pettersen på Twitter.

Uaktsomhet er hovedårsak

Han sier at ti av elleve branner de har rykket ut på til nå har startet med uaktsomhet, og legger til at brannvaktflyet er på vingene hver dag. Ser de røyk, rykker brannvesenet ut.

Fra brannregion øst er meldingen den samme.

– Fra 1. juni til i dag, har det vært 10 skogbranner og 21 gressbranner. Vi vil minne om forbudet og oppfordrer publikum til å være svært aktsomme. Skogbranner er svært ressurskrevende og kan ta kapasitet fra andre oppdrag som haster, skriver Øst 110-sentral på Twitter.

Ligger til rette for flere branner

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB opplyser til NTB at faren for gress- og skogbrann nå er svært høy i store deler av Sør-Norge. Han anser det som sannsynlig at det kommer flere branner i helgen.

– Forholdene ligger dessverre til rette for at vi kan få en rekke branner i helga. Om noen av brannene utvikler seg til en større skogbrann, avhenger av en rekke forhold. Tidlig varsling og rask respons er alltid nøkkelfaktorer. I tillegg er vind alltid en utfordring, fordi vinden bidrar til at brannen spres langt raskere, forklarer Ly.

– De mest kritiske områdene er først og fremst der branner kan medføre tap av liv og helse, i tillegg er det viktig å beskytte sentral infrastruktur. Oppfordringen fra DSB er: Ikke tenn på, og avslutt arbeid som kan medføre gnister, sier han.

Ekstra beredskap

Det er det kommunale brann- og redningsvesen som har hovedansvaret for brannbekjempelse, og de er til stede i alle kommunene i landet.

Staten ved DSB kan bidra med nasjonale forsterkningsressurser fra Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter med lederstøtte. Det er i helgen satt beredskap med skogbrannhelikoptre både på Torp, Kjeller, Kjevik, Sola og Sauda.

– I tillegg kan vi eskalere denne beredskapen dersom det skulle være behov for det. Skulle vi havne i en situasjon der våre samlede nasjonale ressurser skulle bli uttømt kan vi i tillegg anmode EU om bistand via ERCC (Emergency Response Coordination Centre), avslutter Ly.

Nyeste fra Dagsavisen.no: