Nyheter

Tilbyr sykepleierutdanning i Dalane: – Utrolig positivt

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane-regionen. Det kan bety mye for tjenestetilbudet til innbyggerne.

Universitetet i Stavanger (UiS) får 8,2 millioner kroner fra regjeringen til et nytt studietilbud som skal gi flere sykepleiere i distriktet. Målet er uteksaminering av 30 sykepleiere etter tre års fulltidsstudium.

Studietilbudet er en videreutvikling av en tilsvarende sykepleierutdanning i Ryfylke som startet høsten 2022. Den vil gjennomføres i tett samarbeid med Eigersund kommune, Bjerkreim kommune, Sokndal kommune, Lund kommune og Hå kommune.

– Vi har gjort oss gode erfaringer med prosjektet i Ryfylke, og tilbakemeldingene har så langt vært positive. Det er gledelig å nå få mulighet til å videreutvikle studiemodellen i Ryfylke og tilby sykepleierutdanning i en annen region i fylket, sier prosjektleder Marie Undheim ved UiS, til RA.

Hun tror tilbudet vil være populært også sør i fylket.

– Dialogen med våre samarbeidspartnere i Dalane tilsier at det er et studie som både er ønsket og som det er behov for. Tilbudet vil bidra til kompetanseheving i distriktene som igjen vil bidra til gode tjenestetilbud for innbyggerne, påpeker prosjektlederen.

Søknadsfristen er april 2024, og det vil være 30 studieplasser.

– Studiet er for studenter som ikke daglig kan møte på campus. Vi håper å mobilisere både de med erfaring fra helsetjenesten fra tidligere og alle andre som har et ønske om å bli sykepleier. Det vil også være kriterier om tilknytning til en av samarbeidskommunene, forklarer Undheim.

Mangler sykepleiere

– Dette er virkelig en god nyhet, og utrolig positivt både for regionen og Eigersund kommune, sier Ingeborg Havsø, som er kommunalsjef for helse og omsorg i Eigersund kommune, til RA.

Hun påpeker at å få sykepleierutdanningen lagt til Dalane-regionen, gjør at de som kommune kan få være med å skreddersy opplegg for ansatte som ønsker å bli sykepleier.

– Vi har mangel på sykepleiere, og tror at desentralisert utdanning gir flere mulighet til å gjennomføre studiet, sier Havsø.

– Tror du dette vil være et populært tilbud?

– Jeg både tror og håper at dette vil bli et populært tilbud. UiS legger vekt på at dette er et fleksibelt og distriktsvennlig tilbud. Dalane utdanningssenter er en viktig samarbeidspartner, og bidrar til at aktuelle kandidater kan ta påbygg for å kvalifisere seg til studiet. Så her er det mange gode krefter som har jobbet sammen for å få dette til. UiS og Dalane utdanningssenter har vært i tett og god dialog med oss i kommunene, og vi vil legge til rette for gode aktuelle praksisplasser for studentene.

Hun understreker at å kunne ta en utdannelse på hjemstedet og slippe mye pendling, vil være avgjørende for at flere skal kunne gjennomføre et studie i kombinasjon med jobb og familieliv.

Fra 2024 vil UiS tilby sykepleierutdanning for Dalane og Hå. Her øver bachelorstudenter i sykepleie (Arkivfoto)

Informasjonsmøte

Dalane utdanningssenter en viktig lokal samarbeidspartner i rekruttering av og tilrettelegging for studentene, og har mottatt 2 millioner fra regjeringen til dette arbeidet.

– Dette er en fantastisk nyhet! For kommunene i Dalane og Hå vil UiS sin fleksible og distriktsvennlige sykepleierutdanning svare på et lenge etterspurt behov. Når får regionen anledning til å videreutdanne de som allerede jobber i helse- og omsorgssektoren, og andre, som på grunn av jobb og livssituasjon ikke kan reise bort for å studere, sier Gudrun Ellingsen, som er daglig leder ved Dalane utdanningssenter, i en pressemelding.

Universitetet i Stavanger og Dalane utdanningssenter inviterer til informasjonsmøte om sykepleierutdanningen 14. juni på Grand Hotell i Egersund.

– Her vil alle som er interessert i å ta den fleksible sykepleierutdanningen få informasjon om studieprogrammet, opptakskrav og annen nyttig informasjon. Dalane utdanningssenter vil også informere om deres tilbud til de som trenger fag eller må forbedre karakter for å kvalifisere seg til studiet.

Mer fra Dagsavisen