Nyheter

Slik var boligmarkedet i Stavanger i mai

Det har vært en oppgang i boligprisene i Stavanger.

Boligprisene i Stavanger steg med 1,3 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent. Det melder Eiendom Norge i en pressemelding mandag.

Stavanger (som inkluderer kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg) har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), Bergen (-0,1 prosent) og Trondheim (-0,7 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 11,8 prosent. Det er sterkere enn i Bergen (+8,3 prosent), Oslo (+7,3 prosent), og Trondheim (+5,3 prosent).

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.880.000,-

I Norge har boligprisene steget med 7,7 prosent så langt i år, og med 0,8 prosent i mai. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 680 291 kroner ved utgangen av mai.

Raskest i landet

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 20 dager. Det er raskest i landet, som for øvrig hadde et snitt på 35 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 58 dager.

Den sterkeste prisutviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 12,5 og 11,8 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent.

– Så langt i år skiller Kristiansand og Stavanger m/omegn seg ut med stor vekst i boligprisene. Kristiansand har lenge hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge. Nå er imidlertid prisnivået i Kristiansand i ferd med å komme opp på samme nivå som de øvrige byene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge, i pressemeldingen.

540 boliger solgt i mai

Ifølge pressemeldingen har det i mai blitt solgt 540 boliger i Stavanger. Det er tilnærmet likt sammenlignet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 2124 boliger. Det er 1,3 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 608 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 5,2 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 2244 boliger til salgs. Det er 1,2 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Todelt boligmarked

– I byene og pressområdene går boligmarkedet fortsatt veldig bra, men du skal ikke langt unna bykjernen før det går tregere, sier daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, Trond Lura, til RA.

At temperaturen i boligmarkedet varierer mellom by og land er ikke noe nytt, men så langt i år har forskjellene økt med høy aktivitet og prisvekst i byene og et tyngre marked i distriktene, påpeker han.

– Vi ser samme trenden omtrent over hele landet. I pressområdene er det full fart i boligmarkedet, og spesielt små leiligheter blir solgt raskt og til gode priser. Drar du litt utenfor byene er situasjon en annen. Der tar det lengre tid å få solgt, det er færre på visninger og færre budrunder, sier Lura.

– Prisveksten vi er vitne til på landsbasis og i de store geografiske områdene, er først og fremst drevet av høy aktivitet i byene, sier han.

Utenfor storbyene er antall usolgte boliger noe høyere enn normalt, mens balansen er på normale nivåer i byene med unntak av små sentrumsnære leiligheter.

– Det ser vi igjen på pris vs. prisantydning. I byene selges boligene i snitt noe over prisantydning, rundt 2 prosent, mens snittet i utkantstrøk er noe under prisantydning. Byene har også rundt halve omsetningstiden sammenlignet med landlige strøk.

Så mye ble boligene i snitt solgt over prisantydning i disse byene: (Tall fra DNB Eiendoms 1–26 mai 2023)

  • Oslo: + 2,8 %
  • Bergen: + 1,6 %
  • Trondheim: +3,1%
  • Stavanger: +2,5%
  • Tromsø: -1,2%
  • Kristiansand: +0,2

Større forsiktighet

DNB Eiendoms meglere opplever mer forsiktighet i boligmarkedet nå. Ifølge en fersk undersøkelse utført av Kantar på vegne av DNB er forventningene til prisvekst lavest i distriktene, mens folk er noe mer optimistiske i byene og pressområdene.

Det er også betydelig flere utenfor byene som tror at det ikke er et godt tidspunkt å selge bolig nå, og det er også flere som forventer at boligen vil bli solgt under prisantydning enn i byene.

– Det viser at nordmenn følger godt med på boligmarkedet og har en realistisk og edruelig forventning til både pris og omsetningstid, men også at vi nå har et tydelig skille mellom by og land i boligmarkedet. Mens renten så langt ikke biter veldig fra seg i byene, er det motsatt i distriktene, sier Lura.


Nyeste fra Dagsavisen.no: