Nyheter

Flest vil ha ham som fylkesordfører: – Motiverende

En fersk meningsmåling viser at Høyres fylkesordførerkandidat i Rogaland, Ole Ueland, er mest populær blant velgerne.

Ole Ueland (H) får størst oppslutning som fylkesordfører i Rogaland, viser en fersk meningsmåling utført av Respons Analyse, på vegne av Høyre. I alt 45 prosent ønsker Høyres kandidat, mens 27 prosent foretrekker Arbeiderpartiets kandidat, Frode Berge.

Totalt ble 800 rogalendinger spurt om deres fylkesordfører-preferanser i slutten av mai.

Tallene viser også at Ole Ueland er en klar favoritt blant velgerne som stemmer Høyre, Frp, KrF, Venstre og INP, mens Frode Berge får størst oppslutning blant velgere som stemmer Ap, SV, Rødt og Sp.

I dag er Marianne Chesak i Arbeiderpartiet fylkesordfører i Rogaland, og posisjonspartiene som samarbeider er Ap, Sp, KrF, Venstre og Høyre.

Vil ta tilbake makten

– Dette er jo veldig kjekke og sterke tall for oss, sier Ueland til RA.

Han mener tallene er et godt utgangspunkt for at Høyre skal kunne ta over styringen av Rogaland fylkeskommune til høsten – noe som er målet til Ueland og resten av gjengen i Høyre.

I dag er Ueland leder av samferdselsutvalget i fylkeskommunen.

Han gjør det klart at det er viktig å få oppmerksomhet rundt at det ikke bare er et kommunevalg i september, men at man også kan stemme i fylkestingsvalget.

– Nå har det vært to perioder siden vi sist hadde fylkesordfører i Rogaland, men disse resultatene viser at vi har et godt utgangspunkt for å greie å ta makten tilbake, sier Høyres fylkesordførerkandidat.

Han mener tallene viser at Høyre har medvind, og viser til at det er tendensene på meningsmålingene generelt også.

– Det er også kjekt å se at det er velgere i andre partier som mener jeg kan gjøre en god jobb. Dette er en løypemelding, som gir oss enda større motivasjon til å jobbe videre. Nå er det rundt 100 dager til valget, det er 100 dager med valgkamp og arbeid. Vi skal jobbe knallhardt for at dette og blir resultatet også september, sier Ueland.

Ole Ueland (Høyre)

Tre viktige saker for Høyre

Ueland ramser opp dette som tre viktige grunner for at velgerne bør stemme på Høyre i fylkestingsvalget:

1) – Som fylkesordfører vil jeg være opptatt av å samarbeide godt med kommunene, sånn at vi kan bli enda flinkere «å dra» sammen, for Rogalands beste. Noen ganger krangler vi litt for mye oss imellom her hjemme, som gjør at vi får mindre gjennomslag inn mot Oslo. Jeg tror vi må stå mer sammen i Rogaland, for de sakene som er felles, som for eksempel samferdsel, midler til skoler, politi, sykehus og så videre. Det er viktig for meg.

2) – Jeg er opptatt av at vi framover må bli flinkere til å ha en skole som skaffer bedriftene kompetansen de trenger, for eksempel innenfor nye næringer og energi. Også må fylkeskommunen sørge for at de som ikke har fullført VGS får muligheten til det.

3) – Jeg er opptatt at vi skal være på lag med de som skaper jobber, altså næringslivet. Fylkeskommunen skal være en positiv tilrettelegger for nye arbeidsplasser og næringer. Det tror jeg blir viktig for vårt fylke framover – det ser man på for eksempel oljeindustrien – som om noen år vil være mindre dominerende, da er det viktig å tilrettelegge for framtidens jobber.

Ap: – Lever godt med resultatet

Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat, Frode Berge, får presentert resultatene fra meningsmålingen, mens han går i en travel gate i Paris, med halvdårlig dekning.

– Jeg fikk 27 prosent, ja – det er jo en tilbakemelding som jeg lever veldig godt med, sier Berge til RA.

Han viser til at han er ny som fylkesordførerkandidat, og at han derfor er positiv til å ha fått støtte fra rett under 30 prosent av de spurte.

– Resultatet reflekterer også en fase vi er inne i generelt i Ap, hvor Høyre ligger en del høyere enn oss på meningsmålinger. Men jeg har god tro på at bildet kommer til å endre seg fram til valget. Målet vårt er å fortsette å ha fylkesordfører i Rogaland, og vi jobber veldig aktivt for å nå det målet, sier Berge.

Han mener resultatet gir en motivasjon til å jobbe hardere fram mot valget.

– Vi er godt i gang med valgkampen. Det er god stemning og optimisme. Vi er veldig klar over at vi har en del å ta igjen, og at vi ligger for lavt på målingene, men vi er i framgang, og det er et stort potensial for å øke oppslutningen fram mot valget. Vi er optimistiske, oppsummerer han.

– Det at jeg ligger bak Ole på målingene, er en ekstra motivasjon for å stå på enda hardere. Vi har et godt lag i Rogaland, en sterk fylkesliste, og sterke ordførerkandidater. Jeg er overbevist om et bedre valgresultat i september enn målingene viser nå, legger han til.

Tre viktige saker for Ap

Berge ramser opp dette som tre viktige grunner for at velgerne bør stemme på Arbeiderpartiet i fylkestingsvalget:

1) – Vi har en aktiv næringspolitikk for å skape arbeidsplasser og grønn omstilling.

2) – Vi vil videreutvikle Rogaland som det beste fylket for VGS-utdanning og en framtidsrettet fagopplæring.

3) – Vi har en aktiv politikk for å styrke frivilligheten i Rogaland.

Nytt samarbeid?

I dag er både Ap og Høyre en del av posisjonen i fylkeskommunen, sammen med Sp, KrF og Venstre.

– Er et slikt samarbeid aktuelt også for neste periode, tenker du?

– Det et det litt for tidlig å si noe om allerede. Men vi opplever at samarbeidet fungerer veldig bra, de som samarbeider i dag gjør en god jobb, og har et konstruktivt og godt samarbeid. Det er et godt utgangspunkt for neste periode, men det er valgresultatene som er avgjørende for hvordan det blir neste periode, sier Aps Berge.

– Hva tenker du om et nytt samarbeid da, Ueland?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi trenger et valgresultat som viser hvilket samarbeid som er mulig å få til. Vi har gode erfaringer med det budsjettsamarbeidet som har vært de siste årene, men for oss er det viktig å bli større og få fylkesordfører-vervet, og få gjennomslag for mer av vår politikk. Det er i valg folk kan sørge for at det skjer, med å stemme på oss. Det er for tidlig å si noe om hvem vi kan samarbeide med, men vi jobber for at Høyre skal bli sterkest mulig, sier Høyres Ueland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: