Nyheter

Nav Rogaland: - Har stabilisert seg

Den lave arbeidsledigheten i Rogaland vedvarer. Det er fortsatt krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

– Ledigheten i Rogaland har stabilisert seg på et meget lavt nivå, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding fredag.

6375 personer er registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av mai, viser oppdaterte arbeidsmarkedstall fra NAV.

3955 av dem, eller 1,5 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. Sammenlignet med samme tid i fjor er det en nedgang på 2 prosent.

På landsbasis er 1,7 prosent helt ledige.

– Det er ikke unormalt at arbeidsledigheten går nedover på denne tiden av året. Vi ser nå at den har stabilisert seg på et meget lavt nivå i fylket vårt, sier Haftorsen.

Størst nedgang den siste måneden er det imidlertid for bygg og anlegg og industriarbeid

—  Merethe Haftorsen, direktør Nav Rogaland

Disse yrkesgruppene har flest helt ledige i mai

  • Industriarbeid, med til sammen 418 helt arbeidsledige. Antallet arbeidsledige i denne yrkesgruppen har blitt halvert i løpet av det siste året.
  • Serviceyrker og annet arbeid, med 403 helt arbeidsledige. Det er en nedgang på 34 prosent sammenlignet med i fjor.
  • Reiseliv og transport, med 384 helt arbeidsledige. I denne yrkesgruppen er nedgangen på 49 prosent i forhold til samme tid i fjor.
  • Bygg og anlegg, med 373 helt arbeidsledige. Det er økning på 9 prosent i løpet av det siste året.

– Størst nedgang den siste måneden er det imidlertid for bygg og anlegg og industriarbeid, sier Haftorsen.

Her er ledigheten høyest

Stavanger, Sandnes og Randaberg er kommunene som har høyest andel helt ledige i fylket med 1,8 prosent. Haugesund og Egersund ligger på snittet for fylket med 1,5 prosent. Av de mest befolkningsrike kommunene har Karmøy lavest arbeidsledighet med 1,2 prosent. Jærkommunene Klepp, Time og Hå har henholdsvis 1,4 prosent, 1,3 prosent og 1,3 prosent.

– Utviklingen i ledigheten i kommunene i fylket er stabil. Det er ingen av dem som utmerker seg spesielt med økning eller nedgang, kommenterer Haftorsen.

Direktør i Nav Rogaland, Merethe Haftorsen, sier at arbeidsledigheten i fylket har stabilisert seg på et meget lavt nivå, 1,5 prosent. På landssnittet er 1,7 prosent.

Mangler folk

At det er krevende for bedrifter å få tak i rett arbeidskraft har vært tema lenge i regionen. Slik er det fortsatt.

I Rogaland ble det utlyst 3 936 stillinger i mai. Dette er et høyt antall med ledige stillinger selv om det er en nedgang på 20 prosent i forhold til samme tid i fjor. Hver fjerde utlyste stilling var innenfor helse, pleie og omsorg med 968 ledige stillinger. Bygg og anlegg hadde 527 utlyste stillinger Det er en økning på 72 prosent det siste året. Undervisning og butikk og salgsarbeid var andre bransjer med høye utlysningstall i mai. Haftorsen framhever at mangelen på kvalifisert arbeidskraft har vært en langvarig bekymring for flere næringer.

– Rekruttering av nye ansatte utgjør en betydelig utfordring innenfor flere bransjer, særlig innen helse, pleie og omsorg. Kompetanse er en forutsetning for mange av de ledige stillingene. Det er derfor avgjørende for arbeidssøkere å ha de nødvendige kvalifikasjonene for å kunne bli vurdert. NAV anbefaler arbeidssøkere til å vurdere utdanning for å styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet, sier Haftorsen.

– Vi vet at utdanning gir langvarig tilknytning til arbeidslivet, avslutter Haftorsen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: