Nyheter

Vant verneprisen: – Huset er til glede og inspirasjon

Juryen mener huset som vant framstår som både velholdt og autentisk.

Torsdag ble det klart at Stavanger kommune og Fortidsminneforeningens vernepris 2023 tildeles Åse og Rune Trettenes for å ha beholdt og vedlikeholdt fargebruken og dermed det arkitektoniske uttrykket på Nedre Tordenskjolds 4 gate «på en imponerende og forbilledlig måte.»

Juryen mener huset framstår i dag som både velholdt og autentisk.

Nedre Tordenskjolds gate 4 - Før
Nedre Tordenskjolds gate 4 - Etter

Ikke publikums favoritt

Fram til 21. mai kunne alle heie fram sin favoritt. Brønngata vant «publikumsstemmen» etter avstemming på Facebook og nettsiden til kommunen, og fikk dermed en ekstra stemme med inn i juryen. Men, det var Nedre Tordenskjolds gate 4 som fikk prisen etter at fagjuryen hadde sagt sitt.

Vinner-huset ble tegnet av Endre Årreberg i 1954, og oppført for Byveterinær Bjørn Kjos-Hanssen året etter. Huset har vært i familiens eie siden det var nytt, og dagens eier har bodd her siden 2008.

I juryen sin begrunnelse påpekes det at Nedre Tordenskjolds gate 4 er et særdeles godt bevart bolighus fra 50-tallet, som viser den beste form for bevaring, nemlig å opprettholde opprinnelig fargesetting som et uttrykk for tidens byggeskikk og stil.

– Opprinnelig fargesetting er bevart siden huset var nytt. Bruken av rød på 50-tallet bar bud om etterkrigstidens «nye nasjonsbygging» og gjenreisning. Rødt, gult og grønt ble oppfattet som de tradisjonelle, norske «bondefargene» og ble mye brukt på denne tiden, gjerne to av dem i kombinasjon. Her er vinduene markert med dekorative, grønne skodder. Skoddenes funksjon er bare estetisk, og det at de er beholdt – og beholdt grønne – har svært mye å si for opplevelsen av huset, skriver juryen.

De påpeker også at kombinasjonen rødt og grønt har ikke vært i vinden de siste tiårene, men nettopp disse fargene gir dette huset karakter.

– I dag framstår dette som et forbilledlig eksempel på jevnlig vedlikehold på husets premisser uten påvirkning av skiftende fargetrender, til glede for alle som måtte ta turen forbi, og til inspirasjon for andre huseiere, skriver juryen.

Les mer om verneprisen, og de andre kandidatene på Stavanger kommune sine hjemmesider.


Nyeste fra Dagsavisen.no: