Nyheter

Slik er den nye rusavdelingen på SUS

– En stor fordel å kunne jobbe tverrfaglig og ha kort vei og tettere samarbeid med psykiatrisk- og akuttmottak.

Fredag 31. mars ble Rogaland A-senter stengt. I juli 2022 ble det klart at Rogaland A-senter ikke er blant institusjonene Helse Vest vil inngå ny avtale med. Helt siden Helse Vest ble opprettet i 2004 har Rogaland A-senter hatt ulike avtaler med det regionale helseforetaket, men så ble dørene stengt for godt.

I stedet inngikk Helse Vest avtaler Tyrilistiftelsen, Crux Verksgata behandlingssenter og Frelsesarmeens behandlingssenter.

SUS overtar akuttposten som er døgnåpen og som gir behandling til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader, lidelser og overdiser. Akuttpost TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) åpnet måneden etter Rogaland A-senter stengte dørene. Først med fire sengeplasser. I dag er det fem sengeplasser. Planen er at avdelingen skal ha 14 plasser. For å få til det må flere fagfolk ansettes.

Overlege på avdelingen, Gunhild Svanes Dahle, jobbet tidligere på Rogaland A-senter.

Bedre nå enn før?

– Er tjenesten til innbyggerne bedre nå enn før da Rogaland A-senter hadde ansvaret?

– Vi er i en endringsprosess. For akuttposten vil jeg påstå at det er en bedring. På Rogaland A-senter var det 18 sengeplasser, men der var det også integrert avdeling for avrusning. Nå har vi har flere senger til akuttbehandling, og vi samarbeider med akuttmottaket og psykriatisk akuttmottak. Andre helsetjenester som Rogaland A-senter har utførter det andre private og ideelle organisasjoner som har overtatt, svarer Svanes Dahle.

Pasientene som kommer er mennesker med akutt rusproblemer. Det kan være gravide, personer med abstinenser og kramper. Det kan være mennesker med rusbruk som gjør at de står i fare for å miste jobb og familie.

Brita Fiskå er enhetsleder på Akuttpost TSB. Hun forteller at pasientene skal være på avdelingen noen få dager før pasienten får tilbud om videre behandling.

– Vi er ikke en avrusningsavdeling. Det foregår på andre institusjoner, sier enhetslederen.

Fordeler med tverrfaglig

Fiskå trekker fram den tverrfaglige kompetansen på avdelingen som en stor fordel.

– Vi har ansatt ulike profesjoner, som overleger, leger i spesialisering, psykolog, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, treningsterapeut, sosionom og postvert som har et ekstra fokus på ernæring.

Det er usikkert når avdelingen har mulighet til å åpne opp alle 14 sengeplassene.

– Det er vanskelig å få tak i folk, som nok gjelder hele sykehuset. Vi har tredelt turnus. For å få opp turnusen må noen ansatte gå i reduserte stillinger. Akkurat nå har vi fem sengeplasser. Vi kan ikke åpne flere uten å være sikre på at vi kan gi pasientene en god behandling, sier Fiskå.

Den nye SUS-avdelingen, Akuttpost TSB, skal totalt ha 14 sengeplasser så fort alle ansatte har kommet på plass. I tillegg til egne rom, har pasientene også felles stue og kjøkken.

---

Akuttpost TSB:

Ny avdeling på Stavanger universitetssjukehus som åpnet i april.

Erstatter rus-akuttfunksjonen som Rogaland A-senter hadde før det ble nedlagt i mars.

Akuttposten har åpent 24/7 for å kunne gi tilgjengelige og helhetlige akuttjenester til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Dette inkluderer pasienter som trenger hjelp etter en overdose.

Avdelingen skal ha 14 sengeplasser. Foreløpig er det fem. Sengeplassene utvides etter hvert som avdelingen får ansatt flere medarbeidere.

Avdelingen er tverrfaglig, som betyr at avdelingen besitter ulike fag fra leger, sykepleiere til sosionomer og treningsterapeuter.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: