Nyheter

Hytteeier kan bli erstatningsansvarlig overfor sauebonden

Hvis sauen setter seg fast, skader seg eller, i verste fall, dør, kan hytteeier sitte igjen med ansvaret. Derfor er det lurt å ta noen grep nå.

Våren er her, og sommeren er like om hjørnet, noe som betyr at mange bønder slipper sauene sine ut på utmarksbeite.

Innen kort tid kan du dermed høre bjelleklang rundt hytteveggene, enten du liker det eller ei. Flere hyttefelt er nemlig bygget i områder der bøndene har sauene sine på sommerbeite.

I tillegg er det slik at dyrs rett til beiteområder i mange hytteområder veier tyngre enn den enkelte hytteeiers ønske om ren, eller bæsjefri, hage og terrasse. Dermed kan hytteeier nødvendigvis ikke gjerde inn et stort område rundt hytten for å holde sauene unna, ifølge advokat Anders Leisner i Huseierne.

Og så er det også sånn at hytteeier har ansvar for at ikke noe på området rundt hytten kan føre til at sauene setter seg fast, skader seg eller dør. Da kan hytteeier i verste fall bli erstatningsansvarlig overfor sauebonden!

Nå skal sauene få frisk fjelluft, og da må hytteeierne ta en sjekk rundt hytten.

Bondelaget: − Sauen vinner som regel

Erlend Stabell Daling, advokat i Norges Bondelag, forklarer at de aller fleste steder er det hyttene og hyttefeltene som er bygget i det som har vært beiteområder i årtier.

− Det betyr at sauene har rett til å beite der, fastslår Daling overfor Rogalands Avis.

− Mange steder er det slik at hytteeierne ikke kan gjerde inn hyttene sine, og da har de som eier som har ansvar for å sikre at gjenstander rundt hytten ikke kan skade sauene, eller at dyrene kan komme seg inn steder der de ikke kommer seg ut igjen, sier han videre.

Hvis sauebonde og hytteeier ikke blir enig om hvem som har ansvar for en skadet eller død sau på beite, må domstolen avgjøre saken.

− I de aller fleste tilfeller ender det med at dersom sauen har beiterett der den er kommet til skade, vil sauebonden vinne saken, siden sauen hadde rett på beiteområdet først, sier Daling.

− Kan løses over en kaffekopp

Advokaten legger imidlertid til at mange som kjøper hytte ikke vet at hytten står i et beiteområde, og at de må godta at sauene oppholder seg rundt og under fritidsboligen, eller tar seg en ettermiddagshvil på hytteterrassen. De må også finne seg i at sauene legger igjen noen små, brune «bremsespor» her og der.

− Vi i Bondelaget mener at hytteutbyggerne også har ansvar for å informere hytteeierne om at det kommer til å beite sauer i området, samt hvilket ansvar den enkelte hytteeier har for at sauene ikke blir skadet. Hvis en hytteeier blir erstatningsansvarlig overfor sauebonden, kan det i noen tilfeller hende hytteutbygger får ansvaret til slutt, sier Daling.

Det skal likevel være plass til både hytter og sauer i naturen, og mye kan løses med god dialog, ifølge advokaten.

− En god idé er at sauebonden blir invitert til hyttefeltet for å forklare hvordan hytteeierne bør innrette seg for at sauene skal kunne beite trygt i området. Mange problemer kan løses over en kaffekopp, sier han.

Erlend Stabell Daling, advokat og juridisk sjef i Norges Bondelag.

− Pass på hulrom og gjerder

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier at de som forsikringsselskap opplever svært få saker der hytteeier ikke har tatt grep for å ikke skade sauene på beite, og dermed har fått erstatningskrav fra sauebonden.

− Likevel er det en kjensgjerning at sauer ofte søker ly under hytter og terrasser, og setter seg fast der. I tillegg setter en del sauer seg fast i ulike gjerdekonstruksjoner. Det er kanskje dette siste som er mest farlige for sauer, da de kan vikle seg inn i et gjerde og ikke kommer seg løs igjen. Da sitter de som «fisken i garnet», sier Voll til RA.

− Det som er viktig, er at hytteeiere med åpne rom under eller gjerde rundt hytten tar hensyn og gjør slik at det ikke skjer alvorlige ulykker med dyrene. Beiter dyr i området, bør tomrom i ulike konstruksjoner sikres, slik at atkomsten er begrenset, råder han.

Voll har selv hørt om sauer som har krøpet så langt inn under en konstruksjon, at det har blitt for trangt, og at dyret ikke har kommet seg ut igjen. Det å sitte fast slik, i et gjerde eller andre steder, medfører enorme lidelser for dyret, ifølge ham.

− Det skal nok litt til før dette dekkes av forsikringen. Da må det være utvist uaktsomhet. Uansett er det verken kjekt for sau, bonde eller hytteeier å oppleve at sauen setter seg fast på en eller annen måte ved hytten, og skader seg eller dør på grunn av det. Oppmerksomhet på denne faren fører forhåpentligvis til at beitedyr og hytteeiere kan bo fint og trygt sammen i samme område, avslutter Voll.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Mer fra Dagsavisen