Nyheter

HC-toaletter på plass i Godalen: - Jeg er veldig fornøyd

To år etter Marco Nymark klaget inn Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda for mangler ved HC-toaletter i Godalen, er toalettene totalrenoverte. Med det slipper kommunen å betale dagbøter.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg. Dette er bra. Det kom i land til slutt! sier Marco Nymark til RA.

– Det var da jeg klagde Stavanger kommune inn til Diskrimineringsnemnda at det skjedde noe. Til å begynne med ble pålegget ikke tatt seriøst. Det var veldig mye fram og tilbake. Det er synd at det skal være en kamp hver eneste gang, sier han.

Nymark fører den elektriske rullestolen oppover den asfalterte stien, til han når hovedinngangen for HC-toalettet. Med en enkel håndbevegelse ved sensoren til døråpneren, går døren opp. Nettopp døråpner har vært et stridstema.

Marco Nymark, Godalen HC-toalett

– De har byttet ut døren av tre med en elektrisk. Det er automatiske døråpnere og utvidet plass. Badedammen har HC-toalettet fått samme elektriske døråpner.

Kommunen gjorde helomvending og kom med beklagelse

Oppgraderingen skjer etter Marco Nymark klaget inn Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda i juni for to år siden.

Tilbake i mai i fjor skrev RA at Diskrimineringsnemnda hadde pålagt Stavanger kommune å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å få dette på plass var 1. desember. Hvis det ikke var på plass innen da, ventet det dagbøter på 2000 kroner hver virkedag – inkludert lørdager.

I desember ble det kjent at Stavanger kommune ikke hadde gjort noen endringer i Godalen, men mente at de allerede eksisterende HC-toalettene var gode nok. HC-toalettene ved Badedammen var oppgradert, men klageren, Marco Nymark, kritiserte døren for å være for tung.

9. januar opplyste Diskrimineringsnemnda i et brev til Stavanger kommune at dokumentasjonen om at HC-toalettene oppfylte kravene, ikke var tilstrekkelig.

Tre dager senere gjennomførte Stavanger kommune befaring med rådgiver innen universell utforming, og vedkommende konkluderte med at kravene ikke var oppfylt.

Dette førte til at Stavanger kommune kom med en beklagelse og meddelte at innen 1. mai, skulle HC-toalettene være utformet etter plan- og bygningsloven, som ble revidert i 2009.

Godalen.

Toalett for alle

Marco Nymark er glad for at handikappede kan være i Godalen uten frykten for å havne i en fornedrende situasjon. Med et HC-toalett er det enklere for å alle å delta i samfunnet.

– Nå er det toalett for alle. Mange tenker at HC-toalett kun er for folk som man ser handikappet på, men det er faktisk ganske mange som har handikapp man ikke kan se. Ikke alle handikap vises.

Det eneste Nymark har å utsette på det nyoppussede toalettet, er at døren til selve toalettet er vanskelig å lukke igjen hvis man sitter i rullestol.

– Den er litt vrien. Jeg sliter med å lukke den etter meg. Da må jeg snu meg og strekke meg etter den, sier han og legger til:

– Men jeg er veldig fornøyd. Jeg håper det kommer flere toaletter rundt omkring, men jeg er veldig fornøyd med at det er to toaletter i Godalen og ett i Badedammen, hvor det er mye folk, sier han.

Stavanger kommune har et mål om å være universelt utformet i 2029. Dette ble stadfestet i kommunedelsplanen i 2014.

– Det er ikke lenge til. Det er mye som skal gjøres før det. Det er ganske optimistisk, men det jobbes jo, bare litt sakte. Det er ganske mye å være den personen som plager kommunen, men noen må plage dem hvis det skal skje noe. Det skulle bare mangle at man har toaletter for alle. Plutselig kan det være deg. Ett stup så kan du bli lam. Da er det utrolig kjipt og måtte være hjemme i stedet for å bli med vennene dine og gjøre det du ar lyst til.

Marco Nymark, Godalen HC-toalett

---

Tidslinje

 • 7. juni 2021: Marco Nymark klager inn Stavanger kommune til Diskrimineringsnemnda for brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven § 17.
 • 9. mai 2022: Diskrimineringsnemnda vedtar at Stavanger kommune pålegges å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å gjøre de nødvendige endringene, settes til 1. desember 2022. Hvis pålegget ikke oppfylles, skal Stavanger kommune motta dagbøter på 2000 kroner, bortsett fra søndag, inntil kravene er tilfredsstilt.
 • 1. desember 2022: Fristen for å gjøre endringene passeres. Stavanger kommune opplyser at de ikke har gjort endringer i Godalen.
 • 5. desember 2022: Diskrimineringsnemnda sender et brev til Stavanger kommune hvor de bes dokumentere at de har gjort de nødvendige endringene i Godalen og Badedammen.
 • 16. desember 2022: Fristen for å framlegge dokumentasjon på at kravene er oppfylt.
 • 21. desember 2022: Stavanger kommune opplyser at de ikke kjenner til å ha mottatt brevet fra Diskrimineringsnemnda.
 • 28. desember 2022: Diskrimineringsnemnda mottar svar fra Stavanger kommune.
 • 9. januar 2023: Diskrimineringsnemnda sender nytt brev til Stavanger kommune med informasjon om at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig og ber kommunen ettersende mer dokumentasjon på at kravene er oppfylt. Svarfrist 16. januar 2023.
 • 11. januar 2023: Stavanger kommune gjennomfører ny befaring med rådgiver innen universell utforming.
 • 16. januar 2023: Stavanger kommune svarer Diskrimineringsnemnda. Tilbakemelding fra rådgiver innen universell utforming medfører at Stavanger kommune «tar et stille skritt tilbake». Stavanger kommune beklager. Det listes opp en rekke endringer som vil bli foretatt.
 • 17. januar 2023: Per e-post ber Diskrimineringsnemnda om informasjon om når arbeidet er ferdigstilt, hvorvidt Stavanger kommune mener toalettene vil være universelt utformet etter foretatte utbedringer og opplysninger om når toalettet er/skal være åpent. Diskrimineringsnemnda ber om svar snarest.
 • 19. januar 2023: Stavanger kommune besvarer e-posten. Svar på når endringene er ferdigstilt kan ikke oppgis ennå. Videre opplyses det «JA det vil nå være universelt utformet og med dørpumper for åpning».
 • 1. mai 2023: HC-toalettene i Godalen er pusset opp.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: