Nyheter

Tar grep for å bedre problemer i ungdomsmiljøene

Arrangerer åpent møte om kriminalitet, rus, ungdomsmiljø.

Tirsdag 6. juni inviterer Eiganes og Våland Arbeiderlag, og Hillevåg Arbeiderlag til et åpent møte om kriminalitet, rus, ungdomsmiljø og tendenser i bydelene.

– Bakgrunnen for møtet er alle medieoppslagene det siste året om vold, rus og generelle ungdomsproblemer. Vi ønsker mer konkret informasjon om våre bydeler, som er Eiganes og Våland og Hillevåg, sier Bjørnar Gundersen i Eiganes og Våland Arbeiderlag til RA.

Han påpeker at det i 2022 var en markant økning i vold, trusler og vinningskriminalitet (blant annet ran) blant ungdom.

– Vi går inn i sommermånedene og det er naturlig at flere er utendørs. Erik Håland, leder av U-18, vil gi oss oppdaterte tall samt forhåpentligvis gode tips til hvordan vi voksne kan nå ungdommene, og være ekstra synlige i miljøer hvor det trengs, sier Gundersen.

Mange vil ha en oppdatering

Gundersen påpeker at det allerede har vært et folkemøte i Tasta bydel, og at det har vært utfordringer knyttet til ungdomsmiljø i de fleste bydelene.

– En samtale med leder i Hillevåg Arbeiderlag, Sissel Fuglestad, førte til at begge arbeiderlagene ønsket å ha et felles møte da bydelene grenser til hverandre. Vi har et mål om å være i forkant, og at deltakerne får nyttig informasjon som kan bidra til en tryggere og mer inkluderende by for ungdom i bydelene.

Han forteller videre at målgruppen for møtet er foresatte til ungdom i bydelene, samt andre som enten jobber med eller for et godt og trygt ungdomsmiljø.

– Dette er et tema som alltid er aktuelt og kanskje spesielt nå som vi ser nye tendenser i byen. Responsen er veldig bra, og det er mange som gir tilbakemelding om at det er flott vi engasjerer oss, og at de ønsker å komme for å bli enda mer oppdatert på situasjonen, sier Gundersen.

Mangler samlingssteder

– Hvordan vil dere si at ting, eller ungdomsmiljøet, er i bydelene i dag?

– De fleste ungdommene har det heldigvis bra, men vi ønsker å nå alle og gjøre bydelene enda tryggere. Eiganes og Våland bydel utmerker seg i negativ forstand, men det er viktig å presisere at bydelen innbefatter sentrum, Byterminalen og Parken, sier Ap-politikeren.

Han påpeker også at Kvalaberg har hatt høye tall på vold.

– Derfor satser vi kraftig på området her både med områdesatsingen i Hillevåg og Kvalaberg Allaktivitetshus.

– Hva ser dere på som de største utfordringene knyttet til ungdomsmiljøet i bydelene?

– Definitivt mangelen på samlingssteder, og nærheten til sentrum. Det må være enda flere tilbud og trygge møteplasser for ungdom i bydelene, spesielt viktig er det for de som ikke går på organiserte fritidsaktiviteter å ha noe å gjøre på. Både Eiganes og Våland, og Hillevåg, er blant de mest folkerike og sentrumsnære bydelene våre. Da er det ikke godt nok at det mangler både bydelshus og andre samlingssteder her, sier Gundersen.

– Snakk med ungdommen

Eiganes og Våland bydel er eneste bydel i Stavanger uten bydelshus. Samtidig er det den mest folkerike bydelen i kommunen med ca. 25.000 innbyggere.

– Et bydelshus med frivillighetssentral, fritidsklubb, organiserte aktiviteter og trygge voksne er et naturlig samlingspunkt for barn og ungdom. Eiganes og Våland arbeiderlag har, sammen med Stavanger Arbeiderparti, et klart mål om at dette må realiseres så fort som mulig. Gode krefter er allerede i sving, forklarer Gundersen.

– I Hillevåg/Kvalaberg er Allaktivitetshuset vedtatt og i gang. Her skal det bli både skatehall, bibliotek, idrettshall og andre bydelshusfunksjoner. Dette blir et viktig samlingssted for både unge og voksne i bydelen, legger han til.

Videre mener Gundersen det er viktig å styrke fritidstilbudene til unge som ikke er interesserte i fotball eller annen idrett, og sørge for at alle kan være med uavhengig av inntekt.

– Har dere noen råd eller oppfordringer til foreldre nå i sommermånedene?

– Snakk med ungdommen, og snakk med andre foreldre. Engasjer dere, og sørg for at de vet hvor de unge er. Gå gjerne kveldstur i områder hvor de unge samles, alt dette vil ha en forebyggende effekt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: