Nyheter

− Uforståelig at Oljefondet ikke kan investere direkte på norsk sokkel

Nå når vi skal i gang med flytende havvindmøller, er det ikke like lett å si hvor norsk sokkel slutter og britisk sokkel begynner. Da gir ikke Oljefondets investeringsmandat like mye mening, ifølge finansdirektør.

Nylig gjestet visesentralbanksjef Pål Longva og Oljefondets kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar Den Gule Banken i Sandnes. Rogalands Avis var til stede under morgenarrangementet, der både Longva og Skaar holdt foredrag.

− Det er særlig hyggelig å komme til Sandnes, som er en så viktig del av verdiskapningen i Oljefondet. Det å finne olje, er ikke nødvendigvis en suksesshistorie, i mange land ser vi at det rett og slett kan være en forbannelse. Vi opprettet Oljefondet i Norge for å spare til framtidige generasjoner, slik at verdiene ikke bare skulle tilhøre de som fant oljen, åpner Skaar.

− Videre er formålet med Oljefondet å skjerme norsk økonomi for overoppheting. Derfor investerer vi kun utenfor Norge, sier hun.

Visesentralbanksjef Pål Longva (lengst til venstre), Marthe Skaar, kommunikasjonsdirektør for Oljefondet, og finansdirektør Tomas Nordbø i Den Gule Banken i Sandnes.

− Underlig at fondet ikke kan endre mandat

Finansdirektør Tomas Nordbø i Den Gule Banken Sandnes Sparebank mener at Oljefondets mandat gir mening:

− Fondet skal investere i utenlandske aksjer og obligasjoner, samt eiendom i utlandet. Dette er for at investeringene deres ikke skal legge press på norsk økonomi og drive prisene opp her hjemme, sier Nordbø til RA.

– I 2019 fikk imidlertid fondet mandat til å investere i unotert infrastruktur, som for eksempel vindmølleparker. Når det gjelder flytende vindmøller, er det verre å se hvor norsk sokkel slutter og britisk sokkel begynner, i og med at vindmøllene i prinsippet er flyttbare, og både naturforhold og teknologikrav vil være like, fortsetter Nordbø.

Han peker på at det er et stort behov for investeringer i vindmøller på norsk sokkel.

− Oljefondet kan per nå ikke investere direkte i norske prosjekt som bygger og drifter flytende vindmøller, men kan investere i eksempelvis britiske selskap som i sin tur investerer på norsk sokkel, sier finansdirektøren.

Tilbake i 2021 signerte Norges Bank Investment Management en avtale om å kjøpe en andel på 50 prosent av havvindparken Borssele 1 & 2 i Nederland. Danske Ørsted AS var selger, og Ørsted er ennå deleier og operatør av vindparken. Her har altså Oljefondet investert sammen med et dansk selskap, som så har investert i havvindmøller på nederlandsk sokkel.

− Det er nærliggende å tenke at de kunne løst det på samme måte med investeringer på norsk sokkel. Det er ganske uforståelig og litt underlig at Oljefondet ikke kan få endret sitt mandat og investere direkte i unotert infrastruktur på norsk sokkel da vi står overfor et teknologiskifte som trenger langsiktige investorer, som nettopp Oljefondet, sier Nordbø videre.

Tomas Nordbø, finansdirektør i Den Gule Banken Sandnes Sparebank.

− Mandat for å skjerme norsk fastlandsøkonomi

Kunne Oljefondet gjort samme investering som i Ørsted-eksempelet hvis vindparken skulle vært i Norge istedenfor Nederland?

− Nei. For å skjerme norsk fastlandsøkonomi, investerer fondet kun i utlandet, og denne begrensningen gjelder også for investeringer i unotert infrastruktur, svarer kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar overfor RA.

Marthe Skaar, direktør for kommunikasjon og eksterne relasjoner i Norge Bank Investment Management/Oljefondet

Oljefondets mandatet er gitt av Finansdepartementet og forankret i et samlet storting. Mandatet sier, blant annet, at de ikke kan plassere investeringsporteføljen i verdipapir utstedt av norske foretak og i norske kroner, fast eiendom eller infrastruktur lokalisert i Norge, eller andre selskap og fond med primært formål om å investere i Norge.

Statssekretær Ellen Reitan (Ap) i Finansdepartementet sier at prinsippet om at Oljefondet, også kjent som Statens pensjonsfond utland, bare kan investeres utenfor Norge har fulgt fondet siden det ble etablert i 1990, samt er tatt inn i loven.

− Det er ikke oppe til diskusjon å endre Oljefondets prinsipp. Det ivaretar flere sentrale hensyn, blant annet bidrar det til en ryddig budsjettstyring. Vi unngår, for eksempel, at fondet fungerer som et «budsjett nummer to» til formål innenlands som ikke når opp i Stortingets ordinære budsjettprioriteringer, sier Reitan til RA.

− Ved å plassere fondet utenlands, skjermes dessuten kronekurs og konkurranseutsatte næringer på fastlandet fra store og varierende valutainntekter fra petroleumssektoren og fondets avkastning, sier hun avslutningsvis.

Nyeste fra Dagsavisen.no: