Nyheter

Så mange uføretrygdede er det i Rogaland

I løpet av det siste året har det blitt 249 flere uføretrygdede i Rogaland.

I Rogaland mottok 27.993 personer uføretrygd ved utgangen av 1. kvartal 2023. I løpet av det siste året har antallet økt med 249 personer, som er en økning på 0,9 prosent. Det viser ferske tall fra Nav Rogaland.

– Når vi korrigerer for befolkningsutviklingen, ser vi at andelen som mottar uføretrygd er stabil sammenlignet med samme periode i fjor, til tross for økningen på 249 personer, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

Rogaland under snittet

Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland utgjør 9,0 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

På landsbasis er andelen 10,5 prosent. Oslo og Vestland er de eneste fylkene som har en lavere andel uføretrygdede enn Rogaland med henholdsvis 6,2 prosent og 8,8 prosent.

– Nav Rogaland samarbeider aktivt med innbyggere, arbeidsgivere og andre samfunnsaktører for å sikre at så mange som mulig som ønsker å jobbe, får muligheten til det – selv om de har helseutfordringer. Vi jobber målrettet for et mer inkluderende arbeidsliv og økt deltakelse på arbeidsmarkedet, sier Haftorsen.

Nesten seks av ti er kvinner

59 prosent av alle mottakere av uføretrygd er kvinner, mens det for aldersgruppen 18 til 29 år er 44 prosent kvinner.

– Årsaken til uføretrygd er komplekse og varierer mellom aldersgruppene, men de vanligste årsakene til uføretrygd er psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdom. Dette gjelder for både Rogaland og resten av landet, sier Haftorsen.

1 911 personer mellom 18 og 29 år mottok uføretrygd i 1. kvartal 2023. Det er en nedgang på 41 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Antallet unge mottakere tilsvarer en andel på 2,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 29 år.

Lavest i Sola

Blant de mest befolkningsrike kommunene skiller Eigersund og Karmøy seg ut med en andel på henholdsvis 12,5 prosent og 12,2 prosent v befolkningen. Haugesund har 11,1 prosent, mens Sandnes og Stavanger har 8,3 prosent og 7,5 prosent. Høyest har Lund kommune med 15,1 prosent. Lavest har Sola med 6,7 prosent.

– Det er store forskjeller mellom kommunene er store, både totalt og blant de under 30 år, sier Haftorsen

– Forskjellene mellom kommunene kan forklares ved å se på faktorer som alderssammensetning, utdanningsnivå, folkehelsestatus og næringsstruktur.

Nyeste fra Dagsavisen.no: