Nyheter

Zaptec får patent: – Umulig å kopiere oss

Patentet gjør at den norske teknologien for smart strømutnyttelse blir unik.

Ladeselskapet Zaptec har fått innvilget patent for fasebalansering og får beskyttet teknologien på lading.

– Dette har vi ventet på. Denne innvilgelsen gjør at Zaptec står enda stødigere med en smart strømteknologi som er umulig å kopiere, sier Peter Bardenfleth-Hansen, konsernsjef i det norske elbilladeselskapet Zaptec i en pressemelding.

Teknologien Zaptec har fått under patentbeskyttelse gjør det mulig å ha en mer kostnadseffektiv drift på store anlegg som lader flere elbiler samtidig.

Mer effektiv utnyttelse

Ifølge konsernsjefen muliggjør teknologien mer effektive ladesystemer og det utnytter dagens strømnett på en mer effektiv måte. Det bidrar til at elbilparken kan fortsette å vokse, uten at det går på bekostning av strømnettet.

– Det heter dynamisk fasebalansering og betyr at vi utnytter alle tre ledere som fører strøm. Blir én leder opptatt eller overbelastet, hopper ladesystemet over til en annen leder, og utnytter strømmen bedre der. For enkelhets skyld kan vi sammenligne det med en bar som har tre tappetårn. Se for deg at den ene tappen blir tom, og du vil bytte over til noen av de andre. Med vår teknologi blir det altså ikke noe problem med påfyll av energi, forklarer Bardenfleth-Hansen.

Han tror teknologien bidra til å akselerere utbyggingen av ladepunkter.

– Strøm er ferskvare, siden det produseres og brukes i samme øyeblikket og ikke lagres. Derfor vil det å få mer strøm til et større bygg, enten om det gjelder et borettslag eller firmabygg, ta lang tid og koste mye penger. Med vår nye patentbeskyttede teknologi, kan vi utnytte all tilgjengelig strøm i bygget. Det gjør at strømmen blir brukt mer effektivt. Alt dette skjer også uten å måtte legge til en ny sikring eller tilføre mer strøm til bygget, fortsetter Zaptec-sjefen.

– Konkurransefortrinn

Patentet er utstedt av Det europeiske patentverket og gjelder i alle europeiske land. Patentet er også godkjent i Kina og Japan.

Zaptec sjefen sier patentet gir selskapet et viktig konkurransefortrinn i Europa.

– Og det demonstrerer kvalitet med en teknologi og et patent som gjør Zaptec ledende innen infrastrukturutbygging for AC-ladere. Det beste i denne sammenhengen er også at vi, uten hindringer, kan bidra til å akselerere utbyggingen av elbilinfrastruktur, også til områder der det ikke er mye strøm tilgjengelig, sier han.
Nyeste fra Dagsavisen.no: