Nyheter

Konkurstall: Rogaland er over landssnittet - hjulet vil rulle videre

I Norge var det 40 prosent flere konkurser i 1. kvartal 2023 enn samme tid i fjor. I Rogaland var økningen 48 prosent. Konkursadvokat Fredrik Bie har ventet på en betydelig oppgang i antall konkurser. Bie tror flere selskaper blir nødt til å kaste kortene, men han har også et råd til bedrifter som sliter.

I første kvartal 2023 var det 131 selskaper som gikk konkurs i Rogaland. I første kvartal 2022 var tallet 88 selskaper. Økningen er på 48,8 prosent på ett år. Nasjonalt økte antall konkurser med 40 prosent. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble offentliggjort tirsdag.

Advokat og konkursekspert i advokatfirmaet Ryger i Stavanger, Fredrik Bie, er ikke overrasket over økningen.

Da jeg så tallene, tenkte jeg at nå begynner hjulet å rulle.

—  Fredrik Bie, konkursadvokat

– Da jeg så tallene, tenkte jeg at nå begynner hjulet å rulle. Og hjulet vil fortsette å rulle en periode framover, før det avtar og vi er tilbake til normalen, sier Bie til RA.

Han spår at antall konkurser vil øke utover året, og kanskje inn i neste år, før det man er tilbake på et normalnivå.

Kort fortalt er årsaken til økningen koronapandemi, inflasjon, energikrise og konsekvensene av krigen i Ukraina.

Etterslep etter pandemien

1. kvartal i pandemiårene 2021 og 2022 viser en nedgang i konkursåpninger. Årsaken til økningen i 2023 handler om etterslepet etter pandemien, der bedrifter kanskje ble holdt kunstig i livet.

– Under pandemien satte Skatteetaten sine krav på vent slik at bedrifter som naturligvis fikk svekket resultatet som følge av pandemien skulle klare seg. Bankene ga statsgaranterte lån. Nå må regningen gjøres opp. Det tidsmessige skatteamnestiet gjelder ikke lenger. Det har hopet seg opp for mange bedrifter. Derfor kommer nok antall konkurser til å øke, forklarer Bie, som så det samme etter finanskrisen i 2008.

– Konkursoppgangen kom halvannet til to år etter finanskrisen.

Derfor kommer konkursøkningen i 2023 som ingen overraskelse på Bie.

– Jeg vil tro vi er i den første gruppen bedrifter som faller. Dette er bedrifter som trolig ville ha kastet kortene tidligere, dersom de ikke ble holdt flytende under pandemien, sier Bie.

– Byggebransjen er utsatt

Den erfarne konkursadvokaten mener byggebransjen er en av de mest utsatte bransjene akkurat nå.

– Her er det veldig nedgang av igangsetting av nye boliger. Det gir mange byggefirma en utfordring. Byggebransjen har alltid vært tøff. Det er små marginer og tøff konkurranse. Stadig ender sluttoppgjør med rettslige tvister. Det er knalltøft – selv for et solid selskap – å få en dom mot seg på for eksempel åtte millioner kroner, sier Bie.

Han sier også at et scenario er at de større byggefirmaene i mangel på oppdrag kan gå inn i andre delmarkeder i byggebransjen og prise ut mindre aktører i kampen om oppdragene.

Også deler av industrien, særlig dem som importere råvarer, er også utsatt.

– Spesielt gjelder dette selskaper som har inngått lange kontrakter. Et eksempel der Nye SUS hvor mange kontrakter er inngått på fastpris. Kontraktene var inngått da råvarene var ganske billige. Nå er det dyrere. Dersom entreprenørene ikke får justert, så kan de være nødt til å kaste kortene. De klarer ikke bære ryggsekken med de ekstra kostnadene. Da vil man få et dilemma som byggherre: Holde seg til kontraktene, eller gå med på å justere dem.

Bie mener også restaurantbransjen er utsatt.

– Noen aktører har kapital i ryggen, mange har det ikke. Når folk i mindre grad går på byen på grunn av kostnadsøkningen i samfunnet, vil flere få det tøft.

Bies beste råd

Advokaten har jobbet med konkurser i en årrekke. Hans beste råd til bedrifter som sliter er å be om hjelp før det er for sent.

– Ikke vent et halvt eller ett år. Da er det ofte for sent. Da er ofte bedriften i full fyr og den kan ikke reddes. Jo tidligere man ber om bistand, jo større er sjansene for å få til en ordningen – et spleiselag – med kreditorene. Mange av de som driver i næringslivet er noen skikkelig stå-på-folk. De tror de skal rydde opp selv. Ofte er det eksterne faktorer, som bedriften ikke kan styre selv som spiller inn. Ting man som bedrift får gjort lite med. Da er det enda viktigere å rope om hjelp før det er for sent.

– Ikke bekymret

På spørsmål om Fredrik Bie er bekymret over konkursøkningen, svarer han raskt nei.

– Dette er en sanering av samfunnet. En selvjustering. Det vil alltid være bedrifter som går over ende. Når noen faller fra, tar andre over. Nye aktører med nye ideer, sier han.

Bekymringen er større dersom store industriselskaper går konkurs. Det vil merkes.

– Men de store selskapene har en tettere dialog med bankene sine, og de har dialog med banken før det blir skikkelig krise. Jeg tenker at mange bedrifter er i dialog med bankene sine nå. Bankene har også en egeninteresse i å passe på de store bedriftene, fordi fallhøyden er større. Det er lettere å ta et tap på 500.000 kroner enn 50 millioner.

NHO Rogaland: – Mest optimistiske i Rogaland

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, liker ikke å se en konkursøkning. Men hun trykker ikke på alarmen ennå.

– Jeg er opptatt av å se tallene i sammenheng med nyetableringer. Jeg registrerer at 2023-tallene er på same nivå som 2019-tallene. Det er mulig vi er på vei til et normalnivå, sier Grindland.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland.

Nylig hadde NHO en medlemsundersøkelse. Nasjonalt viser den en litt svekket markedssituasjon blant medlemsbedriftene, sammenlignet med mars. Framtidsutsiktene er omtrent uendret fra forrige måned, hvor et betydelig flertall fortsatt forventer forverret situasjon framover. 26 prosent av bedriftene oppga at markedssituasjonen var god, mens 20 prosent som oppga situasjonen som dårlig.

Ifølge undersøkelsen går det best i Rogaland, hvor 84 prosent vurderer markedssituasjonen som god (32 prosent) eller tilfredsstillende (54 prosent). Det er best i landet, påpeker Grindland. Det er 16 prosent i Rogaland som tror på en bedring de neste 6 månedene, mens det er 23 prosent som forventer en forverring. Her er det bare Møre og Romsdal som scorer bedre. I alle fylker er det imidlertid flere som venter forverring enn forbedring.

– Bedriftene i Rogaland er mest optimistiske i landet. Det er ikke unormalt. Det går svært bra innen energisektoren, noe som særlig trekker opp tallene her. De mange investeringer innen olje og gass den siste tiden betyr trolig at Rogaland fortsatt vil utmerke seg positivt også framover, sier Tone Grindland.

---

Konkursåpninger i Rogaland 1. kvartal 2013-2023:

 • 2023: 131
 • 2022: 88
 • 2021: 74
 • 2020: 115
 • 2019: 126
 • 2018: 110
 • 2017: 111
 • 2016: 89
 • 2015: 86
 • 2014: 99
 • 2013: 89

Kilde SSB

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: