Nyheter

På dette feltet er UiS eneste universitet som har økt

Universitetet i Stavanger (UiS) er det eneste universitetet i Norge som har økt på dette feltet.

Og feltet det er snakk om er publisering av vitenskaplige artikler. Det melder Universitetet i Stavanger i en pressemelding mandag.

– Som eneste norske universitet publiserte UiS meir forsking i 2022 enn året før, opplyser universitetet.

Når en forsker får publisert sine artikler i godkjente vitenskapelige tidsskrift, scorer de poeng i det norske forskingssystemet.

Statistikken for 2022 viser at UiS produserte 1453,5 publikasjonspoeng. Det er en økning på 3,3 prosent sammenlignet med 2021.

Alle de andre universitetene i Norge gikk tilbake. Det viser 2022-tallene som nylig ble publisert på Database for statistikk om høgare utdanning.

UiS: – Særdeles gledelig vekst

Prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland, er ikke uventet godt fornøyd med de ferske tallene.

– Det er særs gledelig at vi også i 2022 kan vise til en økning i forskingsproduksjonen. UiS har de siste årene hatt en kraftig vekst på flere områder som gir utslag i stabilt høyere publiseringspoeng, sier Madland.

UiS ligger på femteplass når det gjeld publiseringspoeng totalt sett, bak de fire «gamle» universitetene – Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.


Mer fra Dagsavisen