Nyheter

Tildelt sin andre CO2-lagringslisens i Nordsjøen

– Etablering av kommersiell fangst og lagring av CO2 er viktig for at verden skal nå målene i Parisavtalen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet offentliggjør fredag tilbud om to nye letetillatelser knyttet til CO₂-lagring under lagringsforskriften på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen.

– Etablering av kommersiell fangst og lagring av CO₂ er viktig for at verden skal nå målene i Parisavtalen. Tildelingen av disse to nye tillatelsene bidrar til at Norge kan spille en viktig rolle når det gjelder å etablere kommersiell, storskala CO₂-lagring for europeiske utslippskilder, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding fra regjeringen.

De to letetillatelsene som er tilbudt ligger i sørlige del av Nordsjøen. Den østlige tillatelsen tilbys til en gruppe bestående av Aker BP ASA og OMV (Norge) AS.

Den nordvestlige tillatelsen tilbys til en gruppe bestående av Wintershall Dea Norge AS og Altera Infrastructure Group gjennom sitt datterselskap Stella Maris CCS AS.

– Tildelingen skjer til to søknadsgrupper som har modnet fram gode planer for lagring av CO₂. Disse prosjektene vil kunne bidra til å bygge opp under en ny, kommersiell norsk havnæring, sier statsråd Aasland.

Sju millioner tonn årlig

Dermed er Wintershall Dea er tildelt sitt andre operatørskap for en CO₂-lagringslisens i Nordsjøen. Ferdig utviklet, vil sju millioner tonn årlig kunne lagres i området.

Området ligger i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest av Egersund. Wintershall Dea er tildelt en andel på 50 prosent i lisensen.

– Denne andre lagringslisensen i Norge, passer godt med Wintershall Deas globale ambisjoner om å fjerne 20–30 millioner tonn CO₂ årlig innen 2040. Vi er stolte over at Olje- og energidepartementet gjennom tildelingen anerkjenner vår kompetanse og vår evne til å bidra til at Europa når sine klimamål, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi (CTO) i Wintershall Dea i en pressemelding fra selskapet fredag formiddag.

– Vi arbeider målrettet mot å levere den infrastrukturen Norge trenger for å bli et knutepunkt for europeisk karbonlagring, legger Dijkgraaf til.

Havstjerne-partnerskapet ser tildelingen som et nødvendig skritt for å utvikle norsk sokkel til et ledende europeisk lagringsområde for CO₂. Norge har det største lagringspotensialet i Europa og kan ved å knytte seg opp til europeiske utslippere spille en nøkkelrolle for at Europa skal nå sine klimamål.

– Wintershall Dea har industriell vilje til å bygge en verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), basert på kompetansen vi har bygget opp gjennom aktivitet i fem tiår på norsk sokkel, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Partnerskapet tar sikte på første injeksjon av CO₂ i Havstjerne før 2030.

Sammen med Altera Infrastructure, er målet å utvikle et system for transport av CO₂ på skip til Havstjerne for å tilby utslippere en fleksibel løsning. Partnerskapet har allerede identifisert knutepunkt for å hente CO₂ i Baltikum, Nederland, Portugal og Spania.

Altera: – Er i startgropen

– Det er forventet at CCS vil få en enda større rolle i å fjerne utslipp i Europa i årene framover, og vi er fremdeles i startgropen av utviklingen. Verden trenger CCS i en massiv skala, og vi er stolte av å være en del av løsningen. Sammen med en sterk partner som Wintershall Dea, er Altera klar til å gjøre sin del i veien mot en bærekraftig framtid, sier konsernsjef Ingvild Sæter i Altera Infrastructure Group Ltd.

I tillegg til Havstjerne-lisensen, er Wintershall Dea tidligere tildelt operatørskapet i Luna-lisensen, også den i Nordsjøen, og samarbeider med Equinor om å planlegge en 900 kilometer lang CO₂-rørledning fra Tyskland til Norge.

Med hovedkontor i Tyskland, er selskapet ideelt plassert for å bygge opp en CCS-verdikjede hvor CO₂ samles i Wilhelmshaven i Tyskland, for så å fraktes videre til trygge og kostnadseffektive lagringsreservoarer på norsk sokkel, mener selskapet selv.

I mars 2023 deltok Wintershall Dea i Europas første grensekryssende verdikjede for karbonfangst og -lagring i Greensand-prosjektet i Danmark. Sammen med prosjektene i Norge, understreker dette selskapets ambisjoner om å spille en viktig rolle i arbeidet med å nå null-utslippsmålene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: