Nyheter

Forebygger selvmord med undervisning: – Har hatt stor effekt

Elever i Rogaland er med i stort forskningsprosjekt.

24 klasser ved Bryne videregående skole har, fra januar til mars, deltatt i Norges første studie på selvmordsforebyggende undervisning i skolen.

Det melder Mental Helse i en pressemelding.

Elever som har fått undervisning om psykisk helse (YAM) oppgir 50 prosent færre selvmordsforsøk og -tanker. Skoleprogrammet reduserer også nye tilfeller av depresjon med 30 prosent, viser en europeisk studie. Nå gjennomføres tilsvarende forskning for første gang i norske skoler, og Bryne VGS er først ut.

– Jeg syns det er kjekt at Rogaland er valgt ut som pilot. Fordelen med å være pilot er å få rask kjennskap til den nyeste forskningen og erfaringen. Det er også ganske lærerikt å være med. Nå håper vi forskningen viser like stor effekt hos oss, som det har vist seg å være internasjonalt, sier rektor på Bryne VGS, Ingunn Folgerø.

Elevene vil løpet av 12 måneder svare på samme undersøkelsen tre ganger for å kartlegge resultatet av undervisningen. En kontrollgruppe ved Dalane VGS vil gjennomgå samme undersøkelse.

– Blir mer åpne

– Undervisningen var bra. Vi lærte om hvordan andre har det og alt du kan gjøre for å hjelpe, sier elev på Bryne vgs., Aron Orstad Friestad.

– Mange syns kanskje det er skremmende å gå til kompiser for å spørre etter hjelp. Jeg tror undervisningen til YAM vil gjøre at flere blir mer åpne, legger klassekamerat, Alexander Abrahamsen Nese, til.

– Det er mye bedre å snakke med venner om problemene sine, enn å holde de for seg selv, sier Aron.

Forskningen ved Bryne VGS gjennomføres av et team fra Stavanger Universitetssykehus og Jæren DPS, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune og Mental Helse.

Forebygging i skolen kan redde liv

Halvparten av unge med store psykiske vansker søker ikke hjelp, viser en ny rapport fra Mental Helse.

Gjennom YAM-programmet får elevene verktøy for å møte utfordringer, økt kunnskap om psykisk helse og informasjon om hjelp, ifølge pressemeldingen.

Nasjonalt forum for forebygging av selvmord anbefaler at YAM tilbys alle elever på 10. trinn, eller VG1.

– Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år, og halvparten av psykiske lidelser starter allerede i tenårene. Skolen er derfor en viktig arena for forebygging av psykisk uhelse, sier Fredrik Nordanger, prosjektkoordinator for YAM (Youth Aware of Mental Health), i Mental Helse.

Siden oppstart i 2020 har nesten 1800 elever fått undervisningen, med gode resultater:

– Skolene forteller om bedre klassemiljø og mer åpenhet. Undervisningen har dokumentert effekt i ti EU-land, og vi venter nå spent på resultatet fra egen studie, fortsetter Nordanger.

– Vi må komme i gang nå

Hver femte ungdom har ganske eller svært dårlig psykisk helse, ifølge Mental Helses ferske rapport, utført av Opinion.

– Rundt 80 prosent av oss vil oppleve en form for psykisk uhelse i løpet av livet, mange med symptomstart i tenårene. Hvis vi tar tak i utfordringene når de fremdeles er «små», kan vi hindre at det får vokse seg så stort at det påfører mennesker unødvendig lidelse og samfunnet enorme kostnader, sier Nordanger og fortsetter:

– Skal vi nå målet fra regjeringens handlingsplan mot selvmord, «Ingen å miste», må vi komme i gang nå. Tid er ikke bare penger, tid koster i denne sammenhengen også liv, sier Nordanger.

---

Dette er YAM:

  • YAM, Youth Aware of Mental Health, er et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge, driftet av Mental Helse.
  • Det koster ca. 100 millioner i året å tilby alle VG1-elever YAM-undervisning. Til sammenligning koster veisikring i trafikken 70 milliarder årlig.
  • Programmet bygger på internasjonal forskning, utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, New York, USA.
  • Målgruppen er skoleelever i alderen 13–17 år.
  • YAM gjennomføres i klassen over fem timer (2+2+1) i løpet av tre uker, av sertifiserte instruktører.
  • Europeisk studie på 11.000 elever viser en halvering av selvmordstanker og -handlinger, 12 måneder etter undervisningen.
  • YAM er som eneste ungdomstiltak trukket fram av Nasjonalt forum for forebygging av selvmord fra regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord («Ingen å miste»)

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: