Nyheter

Helse Vest oppfordrer ansatte til å fjerne TikTok og Telegram

– Naturlig at vi legger oss på samme linje som regjeringen og andre offentlige virksomheter, sier leder for informasjonssikkerhet i Helse Vest.

– Vi råder medarbeidere i virksomhetene i Helse Vest fra å installere og bruke appene TikTok og Telegram på mobiltelefoner og andre enheter som er tilknyttet, eller har tilgang til, den digitale infrastrukturen eller tjenestene våre, sier Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, som er leder for informasjonssikkerhet i Helse Vest RHF, i en pressemelding.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjort en vurdering på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som tilsier at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på tjenesteenhetene til offentlig ansatte. Med ‘tjenesteenheter’ menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver og som er en del av den interne digitale infrastrukturen knyttet til foretaket eller ulike tjenester.

Anbefalinger gjelder også for enheter som på andre måter er tilknyttet helseforetakene sine interne, digitale tjenester. Det kan for eksempel være når TikTok er installert på en privat enhet, som er koblet opp mot e-postkontoen man har på jobb.

I pressemeldingen påpekes det at om det er tjenstlige behov for TikTok eller Telegram, anbefaler NSM at applikasjonen blir benyttet på en separat enhet reservert for denne typen formål, og som ikke får tilgang til de interne systemene i virksomheten.

– Justis- og beredskapsdepartementet har frarådet politikere og ansatte i departementene og underliggende virksomheter å ha applikasjonene TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Det er naturlig at vi i Helse Vest legger oss på samme linje som regjeringen og andre offentlige virksomheter, sier Baugstø-Hartvigsen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: