Nyheter

Klimastreik: – Vi har en regjering som ikke handler

Mange ungdommer, noen voksne og noen besteforeldre viste sin støtte til klimakampen gjennom markering i Byparken i Stavanger.

Fredag formiddag arrangerte Grønn Ungdom Rogaland, Stavanger Sosialistisk Ungdom, Stavanger Rød Ungdom, Rogaland Natur og Ungdom og Extinction Rebellion Nord-Jæren klimastreik i Byparken i Stavanger.

Flere holdt appell, blant annet representanter fra Besteforeldrenes Klimaaksjon, Extinction Rebellion, Rød Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.

I tillegg ble det musikkinnslag fra Autonomie.

Man kunne også å ta turen innom «buttons verkstedet» etter appellene, hvor deltakerne kunne ta med sine egne design, lage noe på stedet eller bruke design laget av fylkesleder for Grønn Ungdom Rogaland Klara Johannessen.

– Vi ønsker å skape samhold blant klimaengasjert ungdom, ved at man kan lage noe i lag med andre. Dessuten er det en fin måte å videre informere om klima, siden buttons kan gjenbrukes til flere anledninger, sier Johannessen til RA.

Rune Askeland og Daria Maria Szymaniuk i MDG deltok på markeringen.

Tre hovedmål

Hun forteller om hvorfor de streiker:

– Det er haster mer og mer, med hver dag som går uten klimahandling, så blir klimakrisen verre. Nettopp det er problemet – vi har en regjering som ikke handler, det er derfor vi går ut i streik. Våre tre hovedmål er stans i all oljeleting, stans i all grønnvasking av oljeindustrien og stans tapet av naturmangfoldet, sier fylkeslederen i Grønn Ungdom Rogaland.

Johannessen mener det er inspirerende å se på engasjementet på slike markeringer, og at flere deler deres ønske om en levelig klode i generasjoner framover.

– Vi er utrolig takknemlige for de som stiller opp gang etter gang for å understreke hvor viktig miljøet er for dem, sier hun.

– Hvem er det dere ønsker skal få et inntrykk av denne streiken, og hvilket inntrykk/signal er det dere ønsker å sende?

– Vi ønsker å nå ut til de unge som har vokst opp i oljebyen, hvor oljeindustrien står veldig sterkt og som gjerne har fått et feilaktig inntrykk av konsekvensene norsk oljeindustri har på klimaet. Vi ønsker å få fram at uttalelsene regjeringen og Equinor kommer er en grønnvasking av seg selv, og ikke reflekterer politikken de faktisk fører. Vi ønsker også å nå ut til dem som føler at miljøbevegelsen truer deres arbeidsplasser og velferd. Vi synes det er mulig å anerkjenne det gode petroleumsindustrien har gjort for å bygge opp Norge, men samtidig være klar over at et grønt skifte er nødvendig for klimaet. Vi ønsker ikke å slutte med olje over natten, men heller å ha en gradvis utfasing av oljen og få oljearbeidere gradvis over i andre yrker. Det er mye kompetanse innenfor oljeindustrien som kan brukes innenfor nye grønne næringer. Vi mener første steget for å oppnå dette er å stanse all oljeleting, forklarer hun.

Mange ungdommer var blant de som var med på markeringen.

Flere streiker framover

Hun gjør det klart at dette ikke er den siste klimastreiken.

– Vi vil streike så lenge regjeringen har sneglefart i sin klimapolitikk, og til tider en politikk stikk i strid med Norge sine mål om å halvere utslippene innen 2030. Bare i første måned av dette året delte regjeringen ut 47 nye oljelisenser. Dette viser at regjeringen ikke tar klimakrisen på alvor. Ingenting hadde vært bedre enn en politikk som gjenspeiler kompetansen vi egentlig har om global oppvarming, forbruk og viktigheten av et bredt naturmangfold, men så lenge dette ikke skjer vil vi fortsette å streike, sier Johannessen.

Representanter fra Besteforeldrenes Klimaaksjon holdt appell og deltok på markeringen.
Flere budskap sto på bannere og plakter.

Mer fra Dagsavisen