Nyheter

Stor bedrifts-undersøkelse: - Tallene er bedre enn vi trodde

Regionalt Nettverk: - Det er store forskjeller, både mellom regioner og bransjer.

Flertallet av bedriftene i Regionalt nettverk vil sette opp utsalgsprisene «ganske mye» i første halvår. Årsaken er at kostnadene fortsatt øker. Bedriftene venter også en årslønnsvekst på 4,6 prosent i år, skriver Norges Bank i en pressemelding om siste rapport fra Regionalt Nettverk:

«Samlet er bedriftenes lønnsomhet litt bedre enn for ett år siden, men kostnadene øker fortsatt mye. Flertallet vil derfor sette opp utsalgsprisene ganske mye i første halvår», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

«Oljå» drar opp

Nå har utviklingen viste seg litt sterkere enn bedriftene ventet, men det er stor variasjon mellom næringene. Det er kraftig oppgang hos oljeleverandørene og moderat vekst i tjenesteyting, noe som veier opp for nedgang i de øvrige næringene.

– Det er store forskjeller, både mellom regioner og bransjer. Det er særlig sektor innen olje og tjenesteyting som trekker opp tallene, og Rogaland og Vestland er fylkene som nok en gang utmerker seg positivt, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Oljeleverandørene forventer at veksten vil tilta de neste månedene, mens bygg- og anleggsbedriftene ser for seg sterkere nedgang. Samlet sett vil aktiviteten holde seg ganske stabil gjennom andre kvartal.

– Overraskende positivt

Sjeføkonom Knudsen sier tallene fra norske bedrifter er bedre enn man trodde i starten av året.

– Det er overraskende positivt. Både resultatene fra første kvartal og forventningene til andre kvartal, sier Knudsen.

Han registrerer at den forventede nedgangen har foreløpig ikke skjedd. Det er det grunn til å glede seg over, mener sjeføkonomen. Samtidig bidrar dette til at inflasjonspresset vedvarer, påpeker Knudsen i en e-post til RA.

Prisveksten: – Grunn til bekymring

Det er også grunner til bekymring, mener Knudsen.

– Flertallet vil sette opp utsalgsprisene ganske mye i første halvår. Det synes jeg gir grunn til bekymring. Det er ikke bra for norsk økonomi at kostnadspresset fortsetter.

Bedriftene forventer riktignok at det prisveksten roer seg noe i neste kvartal, men det utelukker ikke at det kan komme nye kostnadssjokk, mener sjeføkonomen.

Ifølge Nordea oppleves prisvekst og økte utgifter som svært krevende, særlig for dem med store varelagre og noe lavere aktivitet enn før.

– Vi opplever at det fortsatt er god aktivitet og optimisme blant de fleste av våre bedriftskunder. I enkelte bransjer er det likevel økt bekymring for usikre tider framover, og for at nedbemanning kan bli nødvendig utover året, skriver Jon Brenden, leder for bedriftsmarked i Nordea i en e-post til NTB

Betydningen for renten

Tallene fra Regionalt Nettverk kommer en uke før Norges Banks rentebeslutning.

Isolert sett taler tallene for at renten settes opp 0,25 prosent, mener Knutsen

– Særlig sammen med de høye inflasjonstallene, som både gjelder i Norge og internasjonalt. Den store spenningen er knyttet til hvor Norges Bank lar seg påvirke av bankkrisen i USA og de urolige markedene internasjonalt. Jeg tror fortsatt rentebanen oppjusteres og renten settes opp i neste uke, sier Knudsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: