Nyheter

Har fått ny teknologi på sykehjem: – Gir økt trygghet

Tasta sykehjem er først ut med det nye varslingssystemet som skal inn på alle sykehjemmene i kommunen.

– Dette skal gi dere som bor her en økt trygghet når sensorene gjør det mulig å oppdage situasjonen eller hendelser som vi ikke klarer å oppdage uten teknologien. Nå kan dere bevege dere rundt på hele sykehjemmet og få hjelp ved å trykke på alarmen dere har på dere. Dere trenger ikke lenger sitte en halv meter fra alarmsnoren, sa Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd under feiringen fredag.

I stuen på korttidsavdelingen på Tasta sykehjem møtte hun både pasienter og ansatte, sammen med representanter fra kommunen og fra leverandøren av systemet, Atea. Fosse fortalte at den nye sensorteknologien går rett inn i strategien «Leve hele livet.» Hun berømmet sykehjemmet, brukerne og de ansatte som har tatt så godt imot det nye systemet, skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.

Endrer hverdagen

Fosse forteller at bruk av denne sensorteknologien vil gjøre det mulig å forhindre fall i langt større grad. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er fall nemlig årsaken til 85,6 prosent av skadene vi ser hos eldre over 80 år. Nå fanger sensorene opp «vandring» om natten, og personalet kan komme raskere til og avverge fall. Pleierne kan dermed bruke tiden sin mer rett og der det trengs, mener Fosse.

– Vi er utrolig takknemlige for at kommunen har valgt å bruke betydelige ressurser på dette systemet. Det betyr større trygghet og frihet for de som bor her, og er et godt verktøy for de ansatte som jobber her, sier direktør ved Tasta sykehjem, Turid Eikeland Tjora.

Hun forteller at de allerede har testet ut bleiesensor, og ser at flere nå kan sove hele natten uten å bli vekket. Pleierne Jørgen Pettersen og Borja Serra Gracia har testet det nye systemet den siste tiden, er godt fornøyd. De ser at dette gir både pasientene og dem som ansatte en ny hverdag.

– Vi skal fremdeles sjekke at dere puster, men den nye sensoren gir oss et verktøy som gjør jobben enklere. Vi får bedre tid til dere, pasientene våre, sier Jørgen Pettersen, som nå får melding direkte på smarttelefonen.

Den nye sensorteknologien sørger for varsling direkte til applikasjon på smarttelefon.

Et viktig helseprosjekt

Dag Mossige, leder for utvalg for helse og velferd mener denne sensorteknologien passer godt sammen med de behovene kommunen står overfor. Det jobbes for å frigjøre tid for helsepersonell, og denne teknologien gjør at de kan konsentrere om de medisinske oppgavene mener han.

– Det aller viktigste her er det menneskelige, det å slippe å falle eller å bli vekt om natten, sa Mossige, men legger til at teknologien ikke skal erstatte de varme hendene.

Ruben Hakin, prosjektleder for det nye systemet fra Helse og velferd i Stavanger kommune, sier det er veldig fint å kunne gjøre arbeidshverdagen for ansatte på sykehjem bedre, og øke tryggheten for beboerne.

– Det er fint å se at Tasta sykehjem allerede har tatt i bruk de fleste ulike sensormuligheten som er, sier Hakin og forteller at systemet kan kobles til tredjepartsutstyr, og kan tilpasses den enkelte beboers behov.

Og en av de som får være en av de første som bruker denne nye teknologien er Ada Lillian Hugdal, som er pasient ved korttidsavdelingen.

– Systemet virker perfekt. Det gir meg trygghet, når vi alltid har det på oss, sier hun og viser fram armbåndet som har sensor og varsling.

Ada Lillian Hugdal bruker det nye systemet, og er med på feiringen, her sammen med pleier Borja Serra Gracia.

Nyeste fra Dagsavisen.no: