Nyheter

Skattemelding-postene som gjelder «alle»

Solgt eller kjøpt bolig? Byttet jobb? Blitt samboer? Alt dette påvirker tallene i skattemeldingen. Slik sjekker du om de forhåndsutfylte opplysningene stemmer.

Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Likevel er det slik at ti prosent ikke sjekker om tallene i skattemeldingen stemmer. Det kan føre til at du betaler enten for mye eller for lite i skatt.

– Med digitaliseringen og forhåndsutfylt skattemelding, er det kanskje ikke så rart at mange ikke åpner skattemeldingen, men det er langt fra lurt. Skattemeldingen er ikke ferdig utfylt, den er bare delvis utfylt. Alle skattebetalere har ansvar for å påse at alle tallene stemmer, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Fra tirsdag 14. mars begynner utsendelsen av skattemeldingen for 2022. Skattemeldingene sendes ut digitalt i puljer, og du får beskjed når du kan logge inn og se din skattemelding. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende.

I denne saken tar vi for oss noen av de vanligste temaene i skattemeldingen som kan påvirke hvor mye du skal betale i skatt for fjoråret − de er følgende:

  • Gjeldsrenter og fordeling av disse mellom samboere og ektefeller
  • Foreldrefradragene
  • Reisefradrag
  • Ny jobb og/eller ny lønn
  • Solgt bolig
  • Solgt aksjer med gevinst og/eller tap
Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand forklarer hvordan du sjekker skattemeldingen.

Fordeling av gjeldsrenter

Mange er ikke klar over at fradraget på gjeldsrenter må fordeles manuelt dersom begge parter i forholdet skal få fradrag, ifølge forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

− Er dere samboere som har et lån sammen, må både lånebeløpet og beløpet som er betalt i renter fordeles i skattemeldingen. Dere må begge gjøre denne endringen, slik at totalbeløpet blir riktig. Fordelingen gjøres etter eierbrøken på lånet, sier Tvetenstrand til Rogalands Avis.

− Hvis dere er gift, eller registrerte partnere, kan dere dele dette som dere ønsker mellom dere, tillegger hun.

Årsaken til at samboere og ektepar må gjøre dette selv, er at bankene kun rapporterer inn lånet på den som står som hovedlåntaker til Skatteetaten.

− Gjeldsrenter er som oftest det største fradraget og kan utgjøre en forskjell om du fikk baksmell eller til gode-skatt, påpeker Tvetenstrand.

Foreldrefradragene

Foreldre kan få fradrag for utgifter til pass og stell av barn, vanligvis fram til barnet er 12 år. Det vil si at du kan få fradrag for utgifter til dagmamma, barnevakt, au pair, fritidsordning tilsvarende SFO, barnehage og lignende, skriver Skattebetalerforeningen.

Dersom du ikke fyller opp fradraget (maksimalt fradrag for ett barn er 25.000 kroner, og det øker med 15.000 per barn) bør du sjekke om det er andre utgifter du har hatt. Det kan, for eksempel, være nettopp barnevakt eller ekstra kjøring til barnehagen, som utgjør 1,65 kroner per kilometer.

Ved samlivsbrudd gis foreldrefradraget til den som barnet har bodd mest sammen med i løpet av året. Dersom foreldrene ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger. Hvis tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen for dette i et vedlegg til skattemeldingen.

Er du aleneforsørger kan du også ha krav på et særfradrag.

Reisefradrag til flere

Reisefradraget legges ikke lenger automatisk inn, siden koronapandemien i stor grad endret hvordan mange jobber og reiseveien deres til jobb.

− Dette må derfor fylles inn automatisk. I år er bunnfradraget redusert, noe som gjør at flere kan ha krav på reisefradrag. Sjekk derfor muligheten din og legg inn reiseveien du har. Dette står godt beskrevet på Skatteetatens fradragsveileder, sier Tvetenstrand i Storebrand.

Jobbytte og lønnsøkning

Dersom du har byttet jobb, eller fått endret lønn i 2022, er det ekstra viktig at du påser at inntekt stemmer med årsoppgavene du har fått tilsendt.

Dette sjekker du ved å sammenligne summene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiveren din, med tallene i skattemeldingen. Du kan se hva som er rapportert inn fra arbeidsgiveren din ved å logge inn via Skatteetatens nettside.

Ny bolig, ny skatt

Dersom du har solgt en bolig du har eid og bodd i den mer enn 12 av de siste 24 månedene, er dette skattefri gevinst, og du får heller ikke fradrag for et eventuelt tap.

− Hvis du ikke har bodd i boligen så lenge, må du skatte av gevinsten. Da må du legge inn dette i bolig-feltet i skattemeldingen. Du må betale 22 prosent skatt av gevinsten. Det samme gjelder med tap, men da kan du få 22 prosent fradrag for tapet, sier forbrukerøkonom Tvetenstrand.

Når det gjelder verdsettelse av bolig, er det nytt i år at primærboliger verdsettes til 25 prosent av en antatt reell verdi. Den delen av primærboligens verdi som overstiger 10 millioner kroner, blir verdsatt til 50 prosent. Verdsettelsen av sekundærboliger øker til 95 prosent, mens formuesverdien av fritidsbolig er oppjustert med 25 prosent.

Aksje-fradragene før og etter 6. oktober

I fjor var det litt spesielt, siden aksjeskatt-satsene ble endret 6. oktober.

− Du må derfor betale 35,2 prosent av gevinst eller mottatt utbytte på aksjer før 6. oktober, og 37,8 prosent etter 6. oktober, sier Tvetenstrand, og fortsetter:

− Det samme gjelder fradraget hvis du har realisert aksjer med tap. Da får du fradrag på 35,2 prosent før 6. oktober, og 37,8 prosent etter 6. oktober.

Mer fra Dagsavisen