Nyheter

Mener mineraler fra Dalane kan bety mye for Europa

I Dalane er det funnet enorme forekomster av kritiske mineraler som europeisk industri ikke klarer seg uten. Det kan bety store ringvirkninger for hele regionen.

På dag to av fornybarkonferansen Energiskiftet, ble det snakket mye om hvordan mineraler er nøkkelen til framtiden. Flere foredragsholdere pekte på hvordan Norge og Europa i dag er avhengige av andre land, som for eksempel Kina, for å få tak i mineraler til å bygge batteri, biler og lignende. Foredragsholderne gjorde det også klart at det grønne skiftet er umulig uten mineralutvinning, og at det er viktig å sikre at denne verdikjeden flyttes til Europa, og aller helst Norge – hvor vi har påvist enorme mengder med kritiske mineraler.

– Kampen om tilgang på mineraler er på alle vis internasjonal utenriks- og sikkerhetspolitikk, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde, fra scenen på konferansen.

Hun representerer Norge Mineraler, med hovedkontor i Egersund.

– Sør i Rogaland, i Dalane-regionen, har vi funnet enorme forekomster av fosfat, vanadium og titanium. Alle disse befinner seg på EUs liste over kritiske mineraler. Det vil si mineraler som europeisk industri ikke klarer seg uten. De inngår i produksjonen av gjødsel, og derav viktige for matsikkerheten, i produksjonen av batterier og i stålproduksjon samt for forsvarsindustrien, sier Tybring-Gjedde.

Hun påpeker at forekomsten av alle tre mineralene er så stor at Norge vil kunne påvirke de globale markedene, og sikre europeisk selvforsyning.

– Den norske regjeringen har lovet at de snart kommer med en ny mineralstrategi. Hvis den er offensiv nok, og legger til rette for mekanismer som sikrer at demokratiske og åpne verdikjeder kan konkurrere med de billigste med dårligst standard, kan nye lønnsomme næringer bli skapt i Norge. Samtidig forutsetter dette at vi i Norge viser at vi faktisk ønsker å ta denne rollen. Hvis vi skal bli en leverandør av innsatsfaktorer til Europa, og bli en del av de europeiske verdikjedene for batterier og annen grønn teknologi, så krever det politiske beslutninger og investeringer med langsiktighet og forutsigbarhet – i flere tiår.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

70 milliarder tonn

I Dalane finnes områder opptil 1500 meter ned i bakken, som inneholder 70 milliarder tonn av kritiske mineraler, ifølge Norge Mineraler.

Selskapet har nylig inngått en avtale med en tysk gigant som gir tilgang til det som betegnes som «verdens største fosfatreserve», og som kan bidra til å sikre Europa selvforsyning av disse viktige råmaterialene.

– Hva betyr denne avtalen?

– Dette er en strategisk samarbeidsavtale, og er en anerkjennelse av de verdiene vi er i ferd med å utvikle. Fosfat er meget viktig for matsikkerhet, men også som innsatsfaktor for batteriproduksjon. Dette viser at europeisk industri ser potensialet i arbeidet vi gjør, og ønsker å være med i en tidlig fase, sier Tybring-Gjedde til RA.

Hun viser til flere ting disse mineralene kan brukes til, og gjør det klart at det er avgjørende for det grønne skiftet.

– Enkelt forklart så betyr det grønne skiftet at vi flytter oss fra et fossil intensivt til et mineral intensivt energi system. Det er viktig at dette skiftet skjer på et så bærekraftig vis som mulig, og at de selskapene som utvikles følger strenge miljø- og klimakrav.

Nye arbeidsplasser

– Hva vil dette bety for lokalområdet i Dalane, og Rogaland generelt?

– For Dalane og Rogaland vil dette kunne bety rundt 400 arbeidsplasser lokalt, minst. Og mer enn 1000 i anleggsperioden. Vi snakker da godt betalte og forholdsvis krevende jobber. Vi snakker dessuten om mulig store inntekter til grunneiere og kommunen, sier Tybring-Gjedde.

Samtidig gjør hun det klart at en gruve også vil ha negative konsekvenser.

– Noe av årsaken til at vi arbeider så grundig er at vi ønsker å maksimalisere verdiene, og sikre at så mye som mulig av denne vil komme lokalsamfunnet til gode. Vi er inderlig godt klar over at en gruve må ha lokal støtte for å kunne lykkes, og uten store positive effekter lokalt, finnes det ingen argumenter for at et lokalsamfunn støtter dette.

– Merk at vi fortsatt befinner oss i en tidlig fase. Dette er høyst foreløpige tall, og vi arbeider for og har et håp om at disse tallene skal bli enda større og bedre for lokalsamfunnet. Samtidig er det viktig at vi ikke lover for mye for tidlig. Lokalsamfunnet skal vite at det som kommer fra oss er til å stole på, selvfølgelig, legger hun til.

Langsiktige investeringer

Hun peker på at den største utfordringen er at gruvevirksomhet krever store investeringer over mange år, minst ti år kanskje, før inntektene materialisere seg.

– Dermed snakker vi om investeringer som både er langsiktige og store. Samtidig er europeiske gruver ofte blitt utkonkurrert av mineraler importert fra land med helt andre miljøkrav og arbeidsbetingelser. Skal vi lykkes må både Norge og Europa ta grep for å sikre at hele verdikjeden lokaliseres i Europa, og vi må ha konkurransedyktige betingelser.

– Samtidig er vi opptatt av at politikere gjerne må få stille krav og spørsmål til oss. Vi tror at kritikk og innspill vil gjøre vårt prosjekt bedre, og vårt bidrag skal være å lage en god forretningsmodell innenfor de rammebetingelsene politikerne setter. Hvis ikke vi klarer å lage et prosjekt som er godt nok for politikerne, så vil vi ikke ha livets rett i et land som Norge, understreker hun.

Vinn-vinn

– Gitt verdiene som finnes, så er vi overbevist om at vi overtid lager et prosjekt som skal oppleves som vinn-vinn av både lokalsamfunnet, nasjonale myndigheter og våre investorer, men det krever knallhardt arbeid fra vår side, og ikke minst at framsynte politikere griper muligheten som nå finnes for å legge mest mulig av verdikjeden til Europa, sier Tybring-Gjedde.


Nyeste fra Dagsavisen.no: