Nyheter

Sparetrend blant kvinner: − Utrolig positivt

Én bank melder om økning i antallet kvinnelige fondssparere, mens en annen ser en mer urovekkende trend. Vi forklarer hvorfor det er så viktig at flere kvinner investerer i fond.

− Jeg startet med å investere i et fond bestående av norske selskaper da jeg begynte å jobbe i bank som 30-åring, sier Eva Sørmo til Rogalands Avis.

Hun er utdannet i økonomi, markedsføring og ledelse. Tidligere har hun, blant annet, jobbet som rådgiver i Norsk Familieøkonomi, mens nå er hun forretningsutvikler og daglig leder i iUll − som har gått fra å være et lite strikkeverksted til å bli en nasjonal trikotasjefabrikk.

− Nå har jeg jo også kjøpt aksjer i selskapet jeg jobber i, sier Sørmo.

Må gjøre det enkelt og trygt

På spørsmålet om hvorfor det er færre kvinner enn menn som investerer i fond og aksjer, svarer Sørmo at noe av det kan ligge i at menn tradisjonelt har vært mer opptatt av finans enn kvinner.

− Sparing i fond kan virke litt vanskelig og kjedelig. Derfor er det viktig å forklare dette på en enkel måte for å få flere med. Det er skummelt å gå i gang med noe man ikke skjønner, sier Sørmo, og fortsetter:

− Det går, for eksempel, an å forklare at globale indeksfond investerer i mange globale selskaper, og at noen indeksfond består av mer enn tusen store selskap. For at de som kjøper slike fond skal tape alle pengene sine, må alle selskapene gå konkurs. Men du vil få svingninger, det vil si at verdien av pengene dine vil endre seg med markedet, og du risikerer i perioder at pengene er mindre verdt enn det du investerte.

Sørmo råder kvinner som vil prøve seg på fondssparing om å opprette spareavtale der det settes inn litt penger hver måned. Da vil sparingen gå automatisk, og de lærer seg hvordan markedet fungerer, samtidig som de ikke risikerer å sette inn et større beløp i et høyt priset aksjemarked.

− Når du forstår hva du investerer i og lærer litt mer om historisk avkastning, vil du også føle seg tryggere på å spare i aksjefond. Det er viktig å tenke at de pengene du sparer i aksjefond skal stå langsiktig, sier hun.

Kvinnelige fondssparere øker mest

Kundetall fra Sparebank 1 SR-Bank viser at antallet kvinner som sparer i fond har vokst med 61 prosent de siste fem årene, mens antall menn har vokst med 53 prosent. Det betyr at vi i år nesten har fått en 50/50 fordeling mellom mannlige og kvinnelige fondssparere målt i antall. Med samme utvikling, er det bare et spørsmål om tid før kvinner gå forbi menn målt i antall kunder fondskunder hos SR-Bank.

− Dette er utrolig positivt, og jeg håper trenden fortsetter. Vi ser at kvinner oftest inngår spareavtaler, mens menn er mer aktive investorer, også i enkeltaksjer. Det at kvinner tar ansvar for sparing og egen kapital har vært en fanesak for meg i mange år, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SR-Bank til RA.

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank.

Volumfordelingen per nå er imidlertid 40/60 i menns favør. Her har utviklingen stått nokså stille de siste fem årene. Det skyldes at kvinner fremdeles tjener mindre enn menn – ettersom de velger yrker med lavere lønn enn menn og i større grad jobber deltid, ifølge SR-Banks tall.

Hvorfor er det så viktig at flere kvinner sparer i fond?

− Alle i Norge med innskuddspensjon, uavhengig av kjønn, må spare selv i tillegg, for å ikke gå altfor mye ned i inntekt som pensjonist. Altfor mange arbeidsgivere har kun minimumssats i sin innskuddspensjon. Sparer du regelmessig og tidlig i livet, får du mer i pensjon og en buffer for uforutsette hendelser, svarer Fasmer, og fortsetter:

− Det er ofte mannen som er «finansministeren» i parforholdet. Å sette kvinnens privatøkonomi i fokus, er viktig for reell likestilling. Skal du investere for første gang, er det lurt å starte litt forsiktig og spe på med risiko etter hvert – altså ha en personlig risikoprofil.

− Arvelig belastet

Selv begynte Fasmer å investere i fond da hun fikk sin første jobb som 18-åring.

− Jeg var og er nok over snittet interessert i finans, fordi min far var professor på Norges Handelshøyskole, så jeg er litt arvelig belastet. Senere har jeg hatt jobber hvor jeg ikke har kunnet investere i enkeltaksjer grunnet stillingen min, så jeg har en forsiktig investeringsprofil der jeg investert primært i egen arbeidsplass og i verdipapirfond, sier hun.

− Mødre og foreldre har en viktig oppgave om å lære våre barn å spare. Det å se at min datter valgte å legge til side en hundrelapp da hun studerte, var en stor glede. Det er viktig å være en rollemodell, både som far og mor. Spesielt tiden vi lever i nå, uten kontanter, gjør kanskje økonomi-opplæringen viktigere enn før, legger Fasmer til.

Kutter sparingen: − Uheldig

I forkant av kvinnedagen har Nordea gjennomført en undersøkelse som viser at flere kvinner (55 %) enn menn (40 %) sier de har redusert eller kuttet ut sparing som følge av trangere økonomi. Flere kvinner enn menn sier også at de har måtte kutte planer, forbruk og sunne livsstilsvaner som følge av økonomi.

− Vi har sett en positiv utvikling de siste årene på at kvinner er blitt flinkere til å spare og ta grep om egen økonomi. Dette har nå vært en god trend over lengre tid, og det er veldig synd hvis de dårlige tidene bremser denne utviklingen. Det er beklagelig dersom kvinner nå holder igjen på sparingen i forhold til hva menn gjør. Det er allerede et gap mellom kjønnene, og vi trenger ikke at det gapet blir større. Tvert imot, sier Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland, til RA.

− Det er fornuftig at folk justerer forbruket, og her har mange en del å gå på. Da handler mye om å være litt streng med seg selv og sørge for at man opprettholder gode vaner. Vi ser samtidig fra undersøkelsen av flere kvinner svarer at de har kuttet i sunne livsstilsvaner, og det er uheldig, fortsetter han.

Banksjef Sveinung Hetland i Nordea Rogaland.

– Ett tips til karrierekvinner

Hvilke konsekvenser kan det få for både kvinner og menn at de økonomiske tidene håndteres ulikt?’

− Tall viser at menn er klart overrepresentert som eiere av eksempelvis aksjer på Oslo Børs. Vi vet også at det er systematiske lønnsforskjeller der kvinner tjener mindre enn menn. Vi ser fra tidlige tall i 2023 at menn har en høyere andel sparing i fond enn hva vi så i 2022 og 2021, og det er bekymringsfullt, svarer Hetland.

− Jeg har derfor et tips til kvinner i karriereyrker som sakker etter menn i lønn når de har fått barn: Vær like tøff i individuelle lønnsforhandlinger – ikke bare vær lettet over at du faktisk kan kombinere barn og karriere, understreker han.

Ifølge Nordea har andelen menn som sparer i fond har økt på bekostning av kvinner hittil i 2023, sammenlignet med 2022 og 2021. Tidligere har det vært motsatt.

− Dersom dette fester seg og blir en mer varig trend, synes vi det er bekymringsfullt, siden kapitalgapet som ligger mellom kjønnene da vil forsterke seg. På sparing i konto, derimot, er det mer likt mellom kvinner og menn, og faktisk er kvinner enda flinkere enn menn til å sette av penger til buffer. Det er smart å bygge seg buffer, men man bør også tenke langsiktig sparing i tillegg, sier banksjef Hetland.

Kvinnene får best avkastning

Selv om flere menn enn kvinner investerer i fond, betyr ikke det at menn er bedre enn kvinner på dette. Kundetallene til SR-Bank viser at kvinnene har hatt høyest avkastning på sine fondsinvesteringer hvert av de tre siste årene. Mens kvinner hadde en årlig avkastning på 7,6 prosent i perioden 2019-2022, hadde menn en årlig avkastning på 5,9 prosent.

Hva kan være grunnen til dette?

− Det er litt farlig å synse på generelt grunnlag, men kvinner har en tendens til å sitte mer stille, og ikke gå så mye inn og ut av investeringene sine. Ofte er det slik at det er bedre avkastning for de som blir i markedet, svare konsernsjef Fasmer.

− Jeg tror at kvinner er flinke til å «stå i det» når de har bestemt seg. De går ikke inn og ut av avgjørelsene sine eller lar seg friste av alt det nye som dukker opp. Det kan forklare den gode avkastningen, svarer Sørmo på samme spørsmål.

Mer fra Dagsavisen